Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Khảo sát, tọa đàm khoa học về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Nghệ An

Ngày phát hành: 23/11/2018 Lượt xem 210

Đồng chí GS.TS Tạ Ngọc Tấn phát biểu tại buổi làm việc

 

Triển khai Kế hoạch tổng một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong  thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, sáng 21/11, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức tọa đàm khoa học về tình hình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Nghệ An. GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thành viên Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội cùng với việc thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đến nay, Nghệ An đã có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từng bước trở thành trung tâm kết nối của vùng Bắc Trung bộ.

Nhiều tiêu chí về tỉnh công nghiệp đạt khá như: tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (79,5%); tỷ lệ đô thị hóa (32%); tỷ lệ lao động qua đào tạo (59%). So với các tỉnh phía Bắc, Nghệ An là 1/15 tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá và trong nhóm 10 tỉnh có số thu ngân sách cao; giáo dục - đào tạo tiếp tục đổi mới, phát triển, nhiều tiêu chí đạt kết quả cao; bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo...

Thảo luận tại cuộc làm việc, một trong những nội dung được đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương quan tâm đặt ra đề nghị Nghệ An làm rõ là giải pháp đột phá phát triển kinh tế. Định hướng của tỉnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Làm rõ những vấn đề đoàn công tác quan tâm về phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền khẳng định: Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy Nghệ An xác định rõ định hướng chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh đối với từng vùng kinh tế, ngành, nghề trọng điểm.

“Phát triển nông nghiệp, trọng tâm tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp. Đồng thời huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội. Dù vậy tỉnh xác định không đánh đổi môi trường lấy phát triển”.

Để giúp tỉnh Nghệ An thực hiện thắng lợi Cương lĩnh Xây dựng đất nước và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Nghệ An kiến nghị Bộ Chính trị ban hành kết luận về tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; tiếp tục chỉ đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ kết luận đối với tỉnh Nghệ An; tỉnh đề nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ thêm nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội và đời sống của người dân vùng miền Tây Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận làm rõ những hạn chế cũng như đưa ra một số giải pháp liên quan đến quá trình thực hiện Cương lĩnh trong lĩnh vực công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), củng cố hệ thống chính trị, công tác dân tộc, tôn giáo. Tình trạng “già hóa” trong Đảng, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát, vấn đề dân chủ trong Đảng,...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Ngọc Tấn ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Nghệ An trong quá trình thực hiện Cương lĩnh của Đảng; từ những  thành tựu, hạn chế, kiến nghị của Nghệ An, Đoàn sẽ nghiên cứu, chắt lọc để phục vụ cho việc tổng kết thực hiện Cương lĩnh cũng như trong xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Thay mặt Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, việc Hội đồng Lý luận Trung ương khảo sát, nghiên cứu phục vụ cho Tổng kết Cương lĩnh là một dịp tốt để tỉnh tiếp tục nghiên cứu vận dụng lý luận và những kinh nghiệm thực tiễn vào công việc của địa phương một cách sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hy vọng kết quả nghiên cứu, khảo sát từ thực tế tại  Nghệ An sẽ góp phần giúp Hội đồng Lý luận Trung ương hoàn thành tốt hơn trọng trách được giao./.

 

PV

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết