Chủ Nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2019

Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào

Ngày phát hành: 02/11/2018 Lượt xem 243

Đoàn cán bộ Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào và Đoàn cán bộ HĐLLTW

 

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào giai đoạn 2017-2021, sáng 02-11-2018, Đoàn cán bộ Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào do đồng chí Nam Vi-nha-kệt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào là Trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham dự buổi làm việc, về phía Hội đồng  Lý luận Trung ương có đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực, cùng các đồng chí Thường trực chuyên trách, Ban Thư ký khoa học và Văn phòng Hội đồng.

Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác năm 2018, thống nhất kế hoạch hợp tác trong năm 2019 giữa Hội đồng Luận Trung ương và Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào; bàn về chủ đề Hội thảo lý luận lần thứ 7 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tổ chức trong năm 2019 tại Việt Nam, trên cơ sở đó, hai bên sẽ trình, báo cáo lãnh đạo hai Đảng quyết định.

 Hội đồng Lý luận Trung ương đã chia sẻ với Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào về kinh nghiệm trong việc tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nghiên cứu lý luận chính trị, giải quyết những vấn đề cấp thiết thực tiễn đang đặt ra; về phương pháp nhìn nhận các vấn đề quốc tế trong giai đoạn hiện nay; kinh nghiệm trong nghiên cứu các chuyên đề, đề tài, đề án, phục vụ việc xây dựng báo cáo tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; về xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch hoạt động của Hội đồng, Cơ quan Hội đồng.

Đồng chí Nam Vi-nha-kệt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào đánh giá cao sự chia sẻ của Hội đồng Lý luận Trung ương, coi đây là những vấn đề quan trọng, thiết thực và cần thiết, có nhiều thông tin bổ ích giúp Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào tiếp tục củng cố, kiện toàn trong thời gian tới. Đồng chí Nam Vi-nha-kệt mong muốn, trong thời gian tới, hai Hội đồng thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị tổ chức hội thảo lý luận thường niên giữa hai Đảng; trao đổi một số chuyên đề cấp thiết phục vụ cho việc chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội Đảng của hai Đảng; cử chuyên gia của Việt Nam sang Lào, của Lào sang Việt Nam để trao đổi, chia sẻ những vấn đề lãnh đạo cấp cao của Lào, của Việt Nam và hai Hội đồng cùng quan tâm./.

 

Bích Ngọc

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết