Thứ Ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 19/08/2019 Lượt xem 177

 

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Đối ngoại đa phương của Việt Nam: Thực trạng vấn đề và giải pháp"

 Mã số đề tài: KX.04.27/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Đặng Đình Quý

Cơ quan chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao

Thời gian : 14 h30 thứ tư, ngày 21-8-2019.

Địa điểm : Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết