Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam
Trong âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam, luận điệu ở "Việt Nam không thể có độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội" luôn được các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và các phần tử chống chủ nghĩa xã hội sử dụng  nhằm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết này...
12/04/2021
Chủ tịch WUS: Cộng đồng quốc tế ngày càng tin tưởng vào chính sách của Việt Nam
Tiến sĩ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức (WUS) đã có những nhận định và đánh giá về việc hoàn thiện bộ máy lãnh đạo mới ở Việt Nam, về những thành quả mà Việt Nam đã đạt được, về vai trò và vị thế của Việt Nam cũng như sự hợp tác giữa Việt Nam với Đức.
12/04/2021
Cơ hội mở ra “thế kỷ của châu Á”
Theo nhận định của ông Lee Jong-wha, Giáo sư kinh tế tại Đại học Hàn Quốc và nguyên là nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), thế kỷ XXI sẽ trở thành “thế kỷ của châu Á” nếu khu vực này có thể phát huy sự lãnh đạo tập thể và thống nhất.
11/04/2021