Chủ Nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp phần kiểm soát, giám sát quyền lực ở Việt Nam hiện nay
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần kiểm soát, giám sát quyền lực trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập quốc tế là đòi hỏi cấp bách của quá trình xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới hiện nay.
06/06/2020
Hồi chuông báo hiệu sự cần thiết của một cơ chế đa phương mới
Các nhà lãnh đạo G20 cần nhanh chóng cùng nhau xây dựng một phản ứng đồng bộ trên quy mô toàn cầu nhằm đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19). Dù các biện pháp phong tỏa đã được nới lỏng tại một số nơi, song số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới mỗi ngày gần đây đã đạt mức kỷ lục, ảnh hưởng của dịch bệnh đối...
06/06/2020
Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một vấn đề hệ trọng không chỉ của Việt Nam mà của tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có tính quy luật, dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Do vậy, các thế lực cơ hội, thù địch cũng luôn tìm cách chống phá, gây mất ổn định, mong muốn chúng...
04/06/2020