Thứ Ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Sự hội tụ công nghệ và trách nhiệm của các chính phủ
(06/04/2020)
Công nghệ được phát minh không phải bởi những tiến bộ trong một ngành khoa học riêng lẻ, mà bởi sự hội nhập giữa những lĩnh vực khác nhau và sự tương tác với các cấu trúc xã hội. Với tư tưởng này, trách nhiệm của các chính phủ sẽ bị tác động thế nào bởi những thay đổi do công nghệ tạo ra trong hệ thống quốc tế?
Bảo vệ Tổ quốc bằng phương pháp hòa bình-chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta
(06/04/2020)
Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh...
Nội dung, phương thức giám sát của Quốc hội đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
(05/04/2020)
Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước là hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; hoàn thiện thể chế; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Đảng cầm quyền và đảng lãnh đạo; quan hệ giữa phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
(04/04/2020)
Trong hệ thống chính trị nước ta, Đảng là chủ thể lãnh đạo, nhà nước là trụ cột và thực hiện chức năng quản lý xã hội. Đảng cầm quyền và lãnh đạo, có nghĩa là đảng không chỉ sử dụng quyền lực chính trị của đảng để lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Điều quan trọng hơn là, cùng với  sức mạnh quyền lực chính trị của...
IMF cảnh báo dịch COVID-19 có thể gây suy thoái nghiêm trọng hơn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009
(04/04/2020)
Ngày 3/4, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva (Cri-xta-li-na Gioóc-ghi-ê-va) nhận định đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến kinh tế toàn cầu rơi vào đình trệ, cảnh báo có thể xảy ra cuộc suy thoái với mức độ nghiêm trọng hơn trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009.
Những định hướng lớn trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua đảng viên trong hệ thống chính trị
(03/04/2020)
Quy định vị trí, vai trò,quyền và nhiệm vụ của người đảng viên là yếu tố quan trọng, quyết định đến sự mạnh, yếu, tồn vong của Đảng cũng như Đảng có uy tín hay không tùy thuộc trước hết vào uy tín của từng đảng viên và chất lượng đội ngũ đảng viên trước nhân dân và xã hội.