Chủ Nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp phần kiểm soát, giám sát quyền lực ở Việt Nam hiện nay
(06/06/2020)
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần kiểm soát, giám sát quyền lực trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập quốc tế là đòi hỏi cấp bách của quá trình xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới hiện nay.
Hồi chuông báo hiệu sự cần thiết của một cơ chế đa phương mới
(06/06/2020)
Các nhà lãnh đạo G20 cần nhanh chóng cùng nhau xây dựng một phản ứng đồng bộ trên quy mô toàn cầu nhằm đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19). Dù các biện pháp phong tỏa đã được nới lỏng tại một số nơi, song số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới mỗi ngày gần đây đã đạt mức kỷ lục, ảnh hưởng của dịch bệnh đối...
Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
(04/06/2020)
Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một vấn đề hệ trọng không chỉ của Việt Nam mà của tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có tính quy luật, dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Do vậy, các thế lực cơ hội, thù địch cũng luôn tìm cách chống phá, gây mất ổn định, mong muốn chúng...
Tọa đàm khoa học "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng"
(02/06/2020)
Nhằm góp phần vào việc tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 02-6-2020, Tiểu ban Chính trị Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức tọa đàm chuyên gia về chủ đề "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng".
Xu hướng làm việc từ xa hậu đại dịch COVID-19 tại Pháp
(01/06/2020)
Thời gian qua, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã gây ra những thiệt hại khủng khiếp về nhân mạng, sức khỏe con người và kinh tế. Trong khi đó, các biện pháp phong tỏa đất nước, hạn chế đi lại do COVID-19 đã góp phần giúp phương thức làm việc từ xa được triển khai rộng khắp tại Pháp.