Chủ Nhật, ngày 27 tháng 09 năm 2020
Tổng kết thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu lý luận: thực trạng và những vấn đề đặt ra
(25/09/2018)
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta rất coi trọng tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận. Nhờ thường xuyên tổng kết thực tiễn mà đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng luôn phù hợp với thực tiễn, đủ năng lực chỉ đạo thực tiễn, được kiểm...
Công tác dân vận chính quyền góp phần phòng ngừa điểm nóng,vụ việc phức tạp
(18/09/2018)
Một trong những điều kiện hết sức quan trọng để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ là phải thường xuyên giữ vững ổn định chính trị. Thực tiễn thế giới và trong nước, nơi nào để xảy ra điểm nóng thì đều chịu ảnh hưởng, tác động xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội; cá biệt khi để điểm nóng lây lan nhanh...
Những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề đặt ra trong xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta trong thời gian tới
(11/09/2018)
Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế đã đạt được nhất trí cao trong nhận thức và trong triển khai đường lối đổi mới ở nước ta. Về cơ bản, mối quan hệ đó là quan hệ nguyên nhân và kết quả và có tính bổ sung cho nhau, không triệt tiêu lẫn nhau
Cần một chính sách xây dựng thương hiệu sản phẩm góp phần thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triển
(11/09/2018)

Chọn chiến lược sản phẩm là vấn đề rất hệ trọng, quyết định sự thành bại của nông nghiệp. Cần trên cơ sở dự báo thị trường tiêu thụ lâu dài và lợi thế về đất đai, khí hậu cũng như tiến bộ kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất để xây dựng chiến lược sản phẩm.

Đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển nông nghiệp nông thôn: tạo nguồn lực phát triển trong điều kiện mới
(10/09/2018)
Sau hơn 30 năm đổi mới, bên cạnh hàng loạt thành tựu to lớn của nền kinh tế, Việt Nam hiện đang đứng trước nhiều thách thức to lớn như tốc độ tăng trưởng chậm lại, môi trường ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt, bất bình đẳng tăng, năng suất lao động giảm,... Các chỉ số hiệu quả phát triển yếu kém và thiếu vững bền cho thấy mô hình tăng trưởng hiện nay...
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945) - Biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do
(01/09/2018)
Quốc khánh 2/9/1945 đã trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam. Cách đây 73 năm, trong mùa thu lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuyên ngôn Độc lập là bản hùng ca viết tiếp những trang sử huy hoàng của ngàn năm về trước, đánh dấu thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường...
12