Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019
Đoàn Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Đồng Nai
(23/04/2019)
Ngày 23-4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Thường trực Tiểu ban Văn kiện; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, Thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng chủ trì hội...
Bốn danh nhân kiệt xuất của Việt Nam được UNESCO vinh danh
(22/04/2019)
Khóa họp Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 206 tại Paris, Pháp, ngày 16.4.2019, đã thông qua danh sách các hồ sơ để đề nghị Đại hội đồng UNESCO ra nghị quyết cùng kỷ niệm các sự kiện, nhân vật kiệt xuất. Theo đó, hồ sơ kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An đã được thông qua cùng 48 hồ sơ khác từ 71 hồ sơ do 41 quốc gia đề cử. Như vậy,...
149 năm ngày sinh V.I.Lênin: Vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới
(21/04/2019)
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lênin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản của Người để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng...
Tọa đàm khoa học về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại tỉnh Ninh Bình
(19/04/2019)
Chiều ngày 19/4, tại Thành phố Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Tọa đàm khoa học "Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011"...