Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019
Phát triển bền vững - Nền tảng của niềm tin - Hiểu đúng về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước
Gần đây, trên mạng xã hội có một số bài viết và ý kiến chưa đúng về kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở Việt Nam, đặc biệt nổi lên trong đó là ngộ nhận cho rằng, phát triển kinh tế tư nhân là đồng nghĩa với phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.
08/12/2019