Chủ Nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020
Kiến nghị của Đề tài: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện”
Đề tài: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện”, mã số KX.04.33/16-20, do GS.TS Tạ Ngọc Tấn làm Chủ nhiệm đã bảo vệ thành công xuất sắc. Dưới đây là một số kiến nghị của Đề tài
22/10/2020
WEF: Dịch COVID-19 đẩy nhanh sự chuyển đổi của thị trường lao động từ con người sang người máy
Một nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho thấy người máy sẽ làm 'biến mất" 85 triệu việc làm ở các doanh nghiệp có quy mô hoạt động vừa và lớn trong vòng 5 năm tới trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 làm thay đổi địa điểm làm việc (tại nhà), qua đó có thể làm gia tăng sự bất bình đẳng.
22/10/2020
Phụ nữ Việt Nam - những người khơi nguồn giá trị tốt đẹp
Trong mọi thời đại, phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong gia đình, cũng như công cuộc chấn hưng và phát triển xã hội. Chính vì thế, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trân trọng tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ kháng chiến và “Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh...
20/10/2020