Thứ Hai, ngày 16 tháng 09 năm 2019
Khủng hoảng khí hậu: Cú sốc đối với các nước đang phát triển phụ thuộc vào hàng hóa
Theo Báo cáo Phát triển và Hàng hóa 2019 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) vừa được công bố ngày 11/9, đa dạng hóa kinh tế và xuất khẩu là cách ứng phó tốt nhất cho những thách thức do tình trạng biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển vốn phụ thuộc vào hàng hóa.
12/09/2019
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: 70 năm chăm lo “gốc” của Đảng
Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn khẳng định và giữ vững bản sắc Trường Đảng Trung ương, với các sứ mệnh quan trọng: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị; Trung tâm nghiên cứu...
11/09/2019