Thứ Năm, ngày 24 tháng 09 năm 2020
Nghiệm thu nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học KX.04.33/16-20
Ngày 22-9-2020, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lện chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện", Mã số: KX.04.33/16-20, do GS.TS Tạ Ngọc Tấn làm Chủ nhiệm.
22/09/2020
Biến đổi khí hậu: Hàng trăm công ty kêu gọi đảo ngược tình trạng mất đa dạng sinh học
Ngày 21/9, hàng trăm công ty lớn, trong đó có những công ty hàng đầu trên thế giới, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những lời kêu gọi được đưa ra ngày càng nhiều nhằm hối thúc các chính phủ hành động nhiều hơn để đảo ngược tình trạng tàn phá thế giới tự nhiên và hỗ trợ các nỗ lực chống biến đổi khí hậu.
21/09/2020