Thứ Ba, ngày 02 tháng 03 năm 2021
115 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng (1906-2021): Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng
94 tuổi đời, 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Phạm Văn Đồng đã cống hiến trọn đời cho đất nước, mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng...
28/02/2021
Mỹ đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc
Mỹ muốn xây dựng chuỗi cung ứng hàng hoá công nghệ cao độc lập với Trung Quốc. Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị ký lệnh hành pháp với mục đích phát triển hệ thống cung ứng mới trong ngành sản xuất chip điện tử và các mặt hàng chiến lược khác, để không phụ thuộc vào Trung Quốc.
28/02/2021
Mỹ cam kết tăng cường hợp tác với tiểu vùng sông Mekong
Cuộc tọa đàm công bố Báo cáo “Tăng cường quản trị các dòng sông xuyên biên giới: Giải quyết các thách thức ở lưu vực sông Mekong” vừa được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc, Đại sứ Campuchia - nước Điều phối quan hệ đối tác Mekong-Mỹ, Đại sứ Thái Lan, Phó Trợ lý Ngoại trưởng thường trực phụ...
28/02/2021
Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế
Đối với Việt Nam, định hướng xã hội chủ nghĩa là nội dung chủ yếu và là nguyên tắc trong xây dựng nền kinh tế thị trường. Thực hiện đúng định hướng xã hội chủ nghĩa cũng đồng thời là chủ trương lớn và giải pháp hữu hiệu để giữ vững độc lập, tự chủ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
26/02/2021