Thứ Hai, ngày 25 tháng 03 năm 2019
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Hậu Giang
Ngày 23-3, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo T.Ư, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn và đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước làm phó đoàn đến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.
23/03/2019
Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII khảo sát, làm việc tại Thanh Hóa
Phục vụ công tác chuẩn bị xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, ngày 23-3, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện cùng một số thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập khảo sát, làm việc tại Thanh Hóa.
23/03/2019
Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua những năm đổi mới
Trong hơn 30 năm đổi mới, nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã từng bước hình thành, được bổ sung, phát triển ngày càng hoàn thiện, phù hợp với quy luật khách quan, thực tiễn của đất nước và xu hướng chung của thế giới, của thời đại.
22/03/2019
Cuộc chiến chống các tin tức giả mạo trên thế giới
Vấn nạn tin giả với dụng ý bóp méo sự thật đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống chính trị-xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Đế đối phó, Nga vừa ban hành hai đạo luật hạn chế sự phát tán các thông tin giả mạo. Nhiều quốc gia khác cũng không đứng ngoài “cuộc chiến” này.
20/03/2019
Phát triển thị trường bán lẻ trong nước gắn với phát triển bền vững
Thời gian gần đây, có thể thấy thị trường bán lẻ đã có sự phát triển mạnh mẽ do nền kinh tế được phục hồi và đang trên đà lấy lại tốc độ tăng trưởng cao. Số lượng doanh nghiệp tăng cao, ngành sản xuất phục hồi, kiều hối tăng, lãi suất cho vay giảm… là những nhân tố chính góp phần làm tăng thu nhập khả dụng của người...
19/03/2019