Thứ Hai, ngày 27 tháng 05 năm 2019
Về mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội thời gian qua

Mối quan hệ Nhà nước-thị trường-xã hội là mối quan hệ lớn, cơ bản, đòi hỏi phải giải quyết hài hòa trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội. Giải quyết tốt mối quan hệ này chính là góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

27/05/2019
Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận Trung ương
Thực hiện Chương trình làm việc toàn nhiệm kỳ, ngày 24-5-2019, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành Kỳ họp thứ 10. GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Kỳ họp.
25/05/2019
Đoàn công tác Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận
Sáng 23/5, Đoàn công tác Hội đồng lý luận Trung ương do Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh.
24/05/2019
Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận
Ngày 21-5, Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương do GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế- xã hội và kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đến nay.
24/05/2019