Chủ Nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2019
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á năm 2019
Sau một thập niên, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn gây bất ngờ với kết quả tăng trưởng kinh tế vô cùng ấn tượng. Đây là nhận định được Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) công bố sáng 18/7.
18/07/2019
Về Đảng Cộng sản Việt Nam (phàn 1)
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”
18/07/2019
Thủ tướng: Cần có thay đổi đột phá về tư duy và hành động cho Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 16/7, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chủ trì buổi làm việc của Tiểu ban với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh.
16/07/2019
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Những kỹ năng thế kỷ XXI và vai trò của giáo dục
Con đường hướng tới sự thịnh vượng của Việt Nam đòi hỏi phải tăng năng suất liên tục với định mức tăng trưởng hàng năm 6-7%. Để đạt được mục tiêu này trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ và kỹ thuật, chúng ta cần phải dựa vào nền kinh tế tri thức với nguồn vốn nhân lực chất lượng cao.
16/07/2019
Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường quan hệ đối tác toàn diện
Trong chương trình thăm làm việc tại Hoa Kỳ, từ ngày 10-12/7 tại Washington D.C, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu một số cơ quan Đảng đã gặp và trao đổi với các tổ chức và thiết chế Chính phủ Hoa Kỳ và quốc tế, các tổ chức học...
14/07/2019