Thứ Sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Vị trí và vai trò của văn hóa Việt Nam với việc xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh mới
Đối với một quốc gia, sức mạnh mềm được tạo dựng trên các yếu tố: văn hóa quốc gia; giá trị quốc gia và chính sách của quốc gia đó. Trong đó, văn hóa là là cốt lõi của sức mạnh mềm và được coi là yếu tố có vai trò quyết định giá trị quốc gia, chính sách quốc gia, qua đó thể hiện sức mạnh và vị thế quốc gia.
17/01/2019
Lễ công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập cuốn 5-7-8 từ tiếng Việt sang tiếng Lào
Ngày 15/1 tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ công bố chính thức hoàn thành việc dịch tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập cuốn 5, 7, 8 từ tiếng Việt sang tiếng Lào. Tham dự buổi lễ có GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia...
15/01/2019