Thứ Hai, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Ngọn nguồn sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân
Một trong những bài học sâu sắc, xuyên suốt từ thực tiễn phong phú của cách mạng 90 năm qua luôn chỉ ra rằng, ngọn nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của đất nước ta qua các thời kỳ cách mạng và kháng chiến trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay chính là ở chỗ, Đảng biết dựa vào dân, lấy dân làm gốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm...
18/01/2020
Hội thảo về Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), ngày 16/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ...
16/01/2020
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019; thảo luận, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020.
15/01/2020
Hội nghị cộng tác viên Hội đồng Lý luận Trung ương năm 2019
Sáng 15-1-2020, tại Hà Nội,  Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2019 nhằm tổng kết công tác năm 2019,  trao đổi phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.
15/01/2020
Cải cách hưu trí tiếp tục là bài toàn cần giải của Chính phủ Pháp
Những ngày qua, tình trạng biểu tình đình công phản đối kế hoạch cải cách hưu trí tại Pháp tiếp tục diễn ra ảnh hưởng đến đời sống của người dân Pháp. Mặc dù chính phủ Pháp đã nhượng bộ, tuyên bố tạm thời rút lại điều khoản quy định tuổi nghỉ hưu cơ sở, điều khoản vốn gây tranh cãi nhất trong dự luật cải cách chế độ hưu trí, song tình trạng biểu...
14/01/2020