Thứ Bảy, ngày 18 tháng 09 năm 2021

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ (2016-2021)

Ngày phát hành: 30/08/2018 Lượt xem 12330

1- Chủ tịch Hội đồng:


Đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh*


2- Phó Chủ tịch Hội đồng:


- Đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.


- Đồng chí GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.


- Đồng chí GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.


- Đồng chí PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, nguyên Trợ lý Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

 

- Đồng chí PGS.TS Phạm Văn Linh, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

 

- Đồng chí GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng.

 

3- Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng

 

- Đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông.

 

-------------------------------------------------

(*) Ngày 02/3/2018, Bộ Chính trị quyết định, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tiếp tục chữa bệnh dài hạn. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương được phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Góp ý về nội dung bài viết