Thứ Ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư

Ngày phát hành: 05/08/2019 Lượt xem 136

 

Sáng 2-8, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, cần xuất phát từ thực tiễn triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị khi đánh giá lại những kết quả đã đạt được, đặc biệt, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, tìm ra nguyên nhân, đề xuất định hướng và nghiên cứu giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, các doanh nghiệp Trung ương hiện nay giữ vị trí quan trọng và ảnh hưởng lớn đến những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như: Điện, than, dầu khí, công nghiệp cao su, tín dụng ngân hàng, tài chính bảo hiểm, vận tải, dệt may... Doanh nghiệp nhà nước cũng giữ vai trò điều tiết, ổn định nền kinh tế vĩ mô, ổn định giá cả, vật tư, hàng hóa. Hằng năm, doanh nghiệp nhà nước đóng gần 1/4 tổng thu ngân sách quốc gia, góp phần quan trọng đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 1 triệu lao động, xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các tập đoàn, tổng công ty đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình với cộng đồng khi đi đầu trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn cả nước. Bên cạnh đó, các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sản xuất, kinh doanh… Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy khối và các đảng ủy trực thuộc trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị thuộc khối được nâng lên… Tuy nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp khối Trung ương thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, nhận thức của xã hội về vai trò của doanh nghiệp nhà nước chưa thực sự sâu sắc, dẫn tới những đánh giá mang tính tiêu cực, thậm chí phủ nhận vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước.

Từ thực tế đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã có những kiến nghị, đề xuất như: Đề nghị Chính phủ xem xét cho tổng rà soát lại các văn bản luật, nghị định, quy định của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp nhà nước để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị sửa đổi cho đồng bộ, thống nhất với chủ trương của đảng. Chính phủ sớm điều chỉnh, sửa đổi Nghị định 97 và Nghị định 106; cho rà soát, sửa đổi, bổ sung toàn bộ các văn bản, quy định về công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước cho phù hợp với các quy định mới của Đảng; đề nghị có quy định về thời gian tối đa kiện toàn lãnh đạo chủ doanh nghiệp nhà nước; sớm có quy định về cơ chế Nhà nước đặt hàng khi doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội do Nhà nước giao, thực hiện phương thức lựa chọn cạnh tranh công khai. Các cơ quan nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, Đảng ủy Khối doanh Trung ương cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu mô hình hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) để tối ưu hóa mô hình hoạt động quản lý đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước… Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận những kiến nghị của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương để báo cáo với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 

QĐND

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết