Thứ Hai, ngày 27 tháng 05 năm 2019

Tọa đàm khoa học về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Ban Dân vận Trung ương

Ngày phát hành: 28/02/2019 Lượt xem 118

 

 

Sáng ngày 27/02/2019, tại Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là giai đoạn 10 năm (2011-2020) về công tác dân vận.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Cương lĩnh, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá lại những chuyển biến, kết quả nổi bật, những hạn chế, bất cập, những bài học kinh nghiệm của công tác dân vận trong nhận thức và thực tiễn 30 năm qua, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 về công tác dân vận xây dựng Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; đề xuất giải pháp để công tác dân vận của Đảng đạt kết quả cao hơn, tăng cường hơn nữa mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

 

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, mục đích của công tác dân vận là nhằm tạo sự đồng thuận cao của nhân dân, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. Để phát huy được quyền làm chủ của nhân dân dân, để nhân dân tin tưởng, tích cực tham gia vào quá trình phát triển, trước hết phải quan tâm thực sự đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đồng chí cho rằng, trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình trong nước và thế giới hiện nay, nhất là sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cơ quan làm công tác dân vận, những người làm công tác dân vận cần có cách thức tuyên truyền phù hợp.

Để công tác dân vận của Đảng đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Từng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, các đại biểu dân cử và cán bộ làm công tác dân vận phải luôn nêu gương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; thường xuyên sâu sát cơ sở, gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến góp ý, phản ánh bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, qua đó khẩn trương phản ánh để cấp ủy, các cơ quan chức năng của nhà nước giải quyết kịp thời. Các cấp ủy đảng, các cơ quan quản lý nhà nước cần có những giải pháp tạo thuận lợi để người dân phản ánh, kiến nghị nhanh nhất, đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của cơ sở, thực hiện nghiêm túc việc đối thoại trực tiếp với dân, nhất là những nơi còn tồn tại các vấn đề bức xúc có thể trở thành “điểm nóng”; thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân./.

 

PV

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết