Thứ Bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2024

Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày phát hành: 21/10/2021 Lượt xem 27783
1- Chủ tịch Hội đồng:

Đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

2- Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Đồng chí GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

- Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

- Đồng chí GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

- Đồng chí PGS.TS Phạm Văn Linh, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.
 
- Đồng chí PGS.TS Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng.
 
- Đồng chí TS Bùi Trường Giang, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng Thư ký Hội đồng.
Góp ý về nội dung bài viết