Thứ Năm, ngày 02 tháng 02 năm 2023
Một số giải pháp chủ yếu xây dựng nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững đất nước
(01/02/2023)
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác văn hóa. “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Văn hóa có vai trò to lớn, quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội.
Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và nhân dân
(31/01/2023)
Lịch sử đã chứng minh mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân là mối quan hệ gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất. Sự thống nhất đó là nhân tố cơ bản làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược; cũng như làm nên những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự...
Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(30/01/2023)
Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) hiện nay có khoảng 5,3 triệu người, đang sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo số liệu ước tính, trong số đó có khoảng hơn 600.000 trí thức, với  hơn 7.000 tiến sỹ và hàng trăm trí thức tên tuổi có uy tín quốc tế, tập trung chủ yếu ở các nước thuộc khối phương Tây.
55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước
(29/01/2023)
55 năm đã trôi qua nhưng khí thế hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn vang vọng, bởi đây là sự kiện lịch sử có tầm vóc lớn, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược quyết định trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của...
Kinh tế tuần hoàn: lời giải cho phát triển bền vững
(27/01/2023)
Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn là xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới, bởi những lợi ích về kinh tế, môi trường và xã hội mà nó kỳ vọng mang lại như: tạo ra cơ hội tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và giảm tác động môi trường, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nắm bắt xu...
Hiệp định Paris mang lại mùa Xuân tự do cho dân tộc
(27/01/2023)

Cách đây 50 năm, người dân Việt đón Tết cổ truyền trong một bầu không khí thật đặc biệt. Hiệp định Paris được ký kết ngày 27/1/1973 đã thúc đẩy việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, để rồi hai năm sau, đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông nối liền một dải.