Chủ Nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2022
Chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm, tư tưởng sai trái , thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay  ​
(24/06/2022)
Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là mặt trận nóng bỏng hàng đầu của công tác tư tưởng, lý luận; có vai trò quan trọng trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.
Báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ và sáng tạo
(22/06/2022)
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu hiện nay diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, trong đó có báo chí, truyền thông. Cá nhân hóa nội dung, đa nền tảng, báo chí di động, báo chí sáng tạo, siêu tác phẩm báo chí... là những xu hướng trên báo chí số mà các cơ quan, đơn vị báo chí của Việt Nam đã, đang theo đuổi, nhằm bắt kịp cuộc cách...
Công tác phân luồng trong giáo dục đáp ứng nhu cầu nâng cao  chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế
(22/06/2022)
Nguồn nhân lực được xem là năng lực nội sinh, là nhân tố quyết định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và tái tạo các nguồn lực khác, là yếu tố cơ bản để tạo nên chất lượng nguồn nhân lực. Kinh nghiệm các quốc gia cho thấy chất lượng con người phụ thuộc vào việc đầu tư phát triển nền giáo dục hiện đại, thể hiện trong chiến lược phát triển một xã hội...
Một số vấn đề lý luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị
(21/06/2022)
Phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mớiĐẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng. Ban hành nghị quyết khi thật sự cần thiết, hợp lý, thiết thực, ngắn gọn, khả thi.
Cội nguồn Báo chí Cách mạng Việt Nam
(21/06/2022)
Sự ra đời của tờ Thanh Niên, số 1 ra ngày 21-6-1925, là một quyết định sáng suốt và đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc. Quyết định này có hiệu quả vô cùng to lớn đối với tiến trình cách mạng Việt Nam từ giữa thập niên 20 trở đi. Với gần 90 số báo ra gần như đều đặt hằng tuần trong hai năm, báo Thanh niên đã làm được một công việc to lớn là “lưu hành...
Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa CAND và QĐND trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(20/06/2022)
Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần phải huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, tổ chức phối hợp lực lượng thật chặt chẽ, hiệu quả, phát huy vai trò xung kích của lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.
97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022): Giữ gìn “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”
(19/06/2022)
Ra đời trong khói lửa các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, trưởng thành cùng bao thăng trầm của đất nước, lớp lớp những người làm báo đã làm nên truyền thống vẻ vang, đáng tự hào của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Điều sâu sắc nhất, thiêng liêng nhất, đó là làm báo là làm cách mạng, làm báo là để phục vụ đất nước và nhân dân, đúng như lời Bác Hồ...
Quân đội tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng và lịch sử cách mạng
(17/06/2022)
“Diễn biến hòa bình” là chiến lược tiến công toàn diện, thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, chúng xác định chống phá về chính trị, tư tưởng, văn hóa là mặt trận quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá; tiến công vào lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng,...