Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021
Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dân số Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới
(17/10/2021)
Dân số vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội, do đó, công tác dân số luôn là một trong những vấn đề rất được quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới ở mọi thời đại bởi dân số và phát triển có mối quan hệ mật thiết, khăng khít, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau trong xã hội.
Phấn đấu "Vì một Việt Nam không còn đói nghèo"
(17/10/2021)
Ngay từ khi mới thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, một trong 6 nhiệm vụ đầu tiên của Chính phủ mới là “diệt giặc đói.” Từ đó đến nay, công tác xóa đói, giảm nghèo luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước. Với sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị,...
Nâng cao hiệu hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các khoản bị chiếm đoạt trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
(09/10/2021)
Bài viết tập trung làm rõ: Thực trạng công tác thi hành án dân sự đối với các khoản bị chiếm đoạt trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; nguyên nhân của thực trạng; yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các khoản bị chiếm đoạt trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu lực...
25 năm Ngày Khuyến học Việt Nam: Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người
(03/10/2021)
Học tập suốt đời không chỉ trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho con người mà còn giúp chúng ta sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0, việc chuyển đổi số được xác định là xu thế tất yếu, mở ra phương pháp tiếp cận mới để thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời trong mỗi người dân.
Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng - những yêu cầu đảm bảo các chỉ số an ninh - an toàn trong bối cảnh hiện nay
(23/09/2021)
Trong thế giới toàn cầu hóa, bảo vệ an ninh quốc gia đã và đang có xu hướng mở rộng cả trong không gian thuộc quyền quản lý của quốc gia, không gian mạng. Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ giới hạn trong phạm vi biên giới hành chính quốc gia mà còn được mở rộng trong không gian chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích của của đất nước.
Những điểm mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng
(22/09/2021)
Cương lĩnh năm 2011 khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải...
Đại dịch Covid-19 và vấn đề kiểm soát khủng hoảng trong phát triển xã hội
(19/09/2021)
Năm 2020 đã trở thành một mốc lịch sử khi toàn thế giới phải chống chọi với đại dịch COVID-19, một thảm họa lớn nhất của nhân loại kể từ chiến tranh thế giới thứ II. Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện nay cho thấy, toàn thể nhân loại trên thế giới đang huy động toàn bộ sức mạnh: y tế, kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng, khoa...
Mối quan hệ công - tư trong phát triển giáo dục - đào tạo
(18/09/2021)
Hiện nay trên thế giới đang có những quan niệm khác nhau vế mối quan hệ công – tư trong giáo dục đào tạo. Những quan niệm “công là công, tư là tư, không lẫn lộn” trong giáo dục đang có sự nhận thức lại. Xu hướng kết hợp các yếu tố công và yếu tố tư trong giáo dục đào tạo đang ngày càng phát triển trong bối cảnh quan hệ đối tác –hợp tác công - tư (...