Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024
Đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho phát triển văn hóa
(08/06/2024)
Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7, chiều 8/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về những nội dung: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035; Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).