Thứ Bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp nội dung 5: Các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại
(23/02/2024)
Chiều 22-2, Nhóm tổng kết 4, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, tổ chức Tọa đàm khoa học “Góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp nội dung 5: Các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại (lần 2)”.
Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024
(22/02/2024)
Ngày 21/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 và việc xây dựng, tổ chức...
Singapore chi hơn 700 triệu USD phát triển AI
(19/02/2024)
Việc duy trì đầu tư vào AI và máy học sẽ đảm bảo vai trò của Singapore trong các tiến bộ công nghệ, củng cố vị thế của nước này như một trung tâm hấp dẫn đối với các doanh nghiệp và nhân tài trong bối cảnh các nước trên thế giới ngày càng đẩy mạnh số hóa
Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
(19/02/2024)
Năm 2024 được Bộ Khoa học và Công nghệ xác định là năm trọng điểm đối với nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.