Chủ Nhật, ngày 01 tháng 08 năm 2021
Thành công của cuộc bầu cử: Sức mạnh từ lòng dân
(26/05/2021)
Kết quả đáng tự hào này chính là minh chứng sống động, một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đập tan những âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch, phản động rắp tâm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc bầu cử.
Đổi mới chính trị không làm thay đổi chế độ chính trị
(10/05/2021)
Đổi mới chính trị ở Việt Nam những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng những không làm thay đổi chế độ chính trị, trái lại, làm cho chế độ chính trị ngày càng thể hiện rõ hơn sự tiến bộ và phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đất nước Việt Nam.
Phê phán các quan điểm sai trái về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
(05/05/2021)
Cũng như các kỳ Đại hội và bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch đưa ra nhiều quan điểm chống phá, như: “Đảng lãnh đạo bầu cử là không dân chủ”, “Bầu cử Quốc hội ở Việt Nam là hình thức”; “Đảng cử - dân bầu”; “Bầu cử chỉ là “màn...
Đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII có phải là  chủ quan, duy ý chí ?
(25/04/2021)
Đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những đường lối, chính sách này có tính khái quát cao; vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng...
Những mục tiêu phát triển đất nước do Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đưa ra có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn  ​
(23/04/2021)
Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Tuy nhiên, sau khi những mục tiêu của Đại hội đưa ra, đã có những quan điểm cho rằng những mục tiêu chính của Đại hội XIII là chủ quan, duy ý chí, không thực hiện được. Thực chất của luận điểm này là đòi dân tộc ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà toàn Đảng, toàn dân ta đã...
Có đúng là đổi mới đã cạn kiệt nguồn lực ?
(16/04/2021)
Công cuộc đổi mới của chúng ta không chỉ đạt được những thành tựu to lớn qua 35 năm thực hiện, mà còn tiếp tục được đẩy mạnh với những nguồn lực phong phú và hét sức to lớn, trong đó có những nguồn lực không bao giờ cạn. Hành trình đổi mới với sự phù hợp giữa ý Đảng và lòng dân đã và đang kết hợp nhuần nhuyễn  ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân...
Phải chăng, phát triển kinh tế thị trường thì không thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội ?
(13/04/2021)
Trước và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trên một số diễn đàn, tiếp tục xuất hiện những luận điệu phủ nhận sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cho rằng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một "khái niệm mơ hồ", thực hiện nó thì nền kinh tế không phát triển… và "kiến nghị không nên để cụm từ kinh tế...
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam
(12/04/2021)
Trong âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam, luận điệu ở "Việt Nam không thể có độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội" luôn được các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và các phần tử chống chủ nghĩa xã hội sử dụng  nhằm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết này...