Thứ Sáu, ngày 28 tháng 01 năm 2022
Chính sách quốc phòng "Bốn không" của Đảng, Nhà nước ta
(11/12/2021)

Bài viết trình bày, phân tích những luận cứ khoa học và thực tiễn phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đồng thời khẳng định tính đúng đắn trong chính sách quốc phòng "bốn không" của Đảng, Nhà nước ta.

Việt Nam đạt nhiều thành tựu về quyền con người
(08/12/2021)
Trong mọi giai đoạn lịch sử, Việt Nam luôn nhất quán mục tiêu, chính sách tất cả vì con người. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để người dân được thụ hưởng đầy đủ nhất các quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Đồng thời, coi trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết...
Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng - những yêu cầu đảm bảo các chỉ số an ninh - an toàn trong bối cảnh hiện nay
(23/09/2021)
Trong thế giới toàn cầu hóa, bảo vệ an ninh quốc gia đã và đang có xu hướng mở rộng cả trong không gian thuộc quyền quản lý của quốc gia, không gian mạng. Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ giới hạn trong phạm vi biên giới hành chính quốc gia mà còn được mở rộng trong không gian chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích của của đất nước.
Một luận điệu ngày càng trở nên lỗi thời
(07/09/2021)
Để phủ nhận thành quả Cách mạng tháng Tám năm 1945, các thế lực thù địch đưa ra một loạt quan điểm như: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sai lầm lịch sử”, “không có gì thay đổi chế độ xã hội ở Việt Nam, chẳng qua chỉ là thay từ chế độ “vua trị” sang chế độ “đảng trị””...Có thể vạch ra tính chất lỗi thời của các quan điểm phủ nhận thành quả của...
Tận cùng của sự thâm độc!
(05/09/2021)
Sau chuỗi ngày dài thực hiện giãn cách xã hội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam đang cần lắm sự ủng hộ, giúp đỡ của cả nước để vượt qua làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19.
Thành công của cuộc bầu cử: Sức mạnh từ lòng dân
(26/05/2021)
Kết quả đáng tự hào này chính là minh chứng sống động, một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đập tan những âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch, phản động rắp tâm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc bầu cử.
Đổi mới chính trị không làm thay đổi chế độ chính trị
(10/05/2021)
Đổi mới chính trị ở Việt Nam những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng những không làm thay đổi chế độ chính trị, trái lại, làm cho chế độ chính trị ngày càng thể hiện rõ hơn sự tiến bộ và phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đất nước Việt Nam.