Chủ Nhật, ngày 01 tháng 08 năm 2021
Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo - Suy nghĩ về một phương châm, một nguyên tắc công tác tư tưởng của Đảng
Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, công tác tư tưởng có nhiệm vụ trực tiếp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, công tác tư tưởng cùng với công tác tổ chức góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao...
31/07/2021
Hợp tác quốc tế: "Lá chắn" đẩy lùi đại dịch COVID-19
18 tháng sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chúng ta đã có những gì cần để chấm dứt dịch bệnh này. Hiện giờ là thời điểm để áp dụng các kiến thức và công cụ. Các cách tiếp cận đơn lẻ sẽ không bao giờ phát huy hết hiệu quả. Tuy nhiên, việc kết hợp bốn tuyến phòng ngừa - vaccine, thuốc kháng virus, các biện pháp y tế công đồng và hợp tác quốc tế -...
30/07/2021