Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số - một chủ trương mới, đột phá quan trọng trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số là một trong những biểu hiện cụ thể thể hiện ý chí, khát vọng phát triển đất nước đó. Đây chính là mục tiêu, ý nghĩa của việc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số ở nước ta; là lý do (hay nguyên nhân) để Đại hội XIII của Đảng vừa qua đặc biệt nhấn mạnh chủ trương chuyển đổi số, phát...
11/05/2021
COVID-19: Dự liệu tình huống xấu nhất để ứng phó hiệu quả
Trong những ngày qua, tốc độ lây nhiễm dịch bệnh COVI-19 tại Việt Nam diễn ra rất nhanh, hiện đã lan ra 26 tỉnh/thành phố. Tại các cuộc họp gần đây, Chính phủ nhấn mạnh, phải dự liệu các tình huống xấu nhất để sẵn sàng các giải pháp ứng phó phù hợp và hiệu quả. Chính phủ cũng kêu gọi toàn dân không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, nhưng cũng không...
10/05/2021
Đổi mới chính trị không làm thay đổi chế độ chính trị
Đổi mới chính trị ở Việt Nam những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng những không làm thay đổi chế độ chính trị, trái lại, làm cho chế độ chính trị ngày càng thể hiện rõ hơn sự tiến bộ và phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đất nước Việt Nam.
10/05/2021
76 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945-9/5/2021): Chiến thắng lịch sử mang ý nghĩa thời đại
Vào ngày này 76 năm về trước, ngày 9/5/1945 mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại khi cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít kết thúc với chiến thắng vang dội của Hồng quân Liên Xô và các nước Đồng minh, tạo tiền đề quan trọng chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ II, giúp loài người thoát khỏi thảm họa diệt vong. Với ý nghĩa hào hùng, mang tính thời đại đó,...
10/05/2021