Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thách thức và cơ hội
Phát triển bền vững (PTBV) theo hướng tăng trưởng xanh (TTX) là xu thế tất yếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Để duy trì phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) một cách bền vững trong bối cảnh BĐKH đòi hỏi phải thích ứng với BĐKH và giảm thiểu BĐKH, trong đó giảm thiểu BĐKH là giải...
18/04/2024
Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào về cội nguồn dân tộc
“Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba”. Thời điểm này mỗi năm, người dân ở khắp các vùng miền trên cả nước lại hướng về đền Hùng, thành kính tưởng nhớ đến tổ tiên, nguồn cội. Trong tâm thức của người Việt Nam, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương luôn có vị thế đặc biệt, được lưu truyền, gìn giữ trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ...
18/04/2024
Quan tâm về quyền con người một cách thực chất nhất
“Không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”. Đó là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về các quyền con người ra trong cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội...
18/04/2024
AI định hình lại phương pháp giảng dạy tại Trung Quốc
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở nên phổ biến tại các trường tiểu học và trung học trên khắp Trung Quốc, cung cấp một phương pháp giáo dục hiện đại, đồng thời bồi dưỡng tư duy khoa học và kỹ năng đổi mới cho học sinh.
18/04/2024
Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và nông dân qua 40 năm đổi mới-Thực trạng và những vấn đề đặt ra (Phần 2)
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm (i) Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nông dân Việt Nam; (ii) Xác định những cơ hội và những thách thức trong việc phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nông dân; và (iii) Đề xuất giải pháp và kiến nghị để tiếp tục đẩy mạnh phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế nông...
15/04/2024