Chủ Nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Hội thảo KH “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá, xã hội, con người Việt Nam qua 50 năm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ 1975 đến nay)
(24/06/2023)
Ngày 21/6/2023, tại Học viện Chính trị khu vực II, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá, xã hội, con người Việt Nam qua 50 năm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ 1975 đến nay)". Đây là cuộc Hội thảo nằm trong...
Hội thảo khoa học “50 năm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”
(08/06/2023)
Ngày 8/6/2023, tại Hà Nội, Đề tài KX.04.03/21-25 tổ chức Hội thảo về chủ đề: “50 năm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.
Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái
(24/03/2023)
Ngày 24/3, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Yên Bái nhằm khảo sát, tọa đàm, trao đổi để phục vụ đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Sự phát triển nhận thức của Đảng về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(23/03/2023)
Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ từ một xã hội dựa trên chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, áp bức, bóc lột, bất công lên một xã hội tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta nói ở đây không phải là chủ nghĩa xã hội theo mô hình cũ, mà là chủ nghĩa xã hội đã được đổi mới, là chủ nghĩa xã hội thực sự...