Thứ Bảy, ngày 29 tháng 01 năm 2022
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ mới  ​  ​  ​
Xây dựng nhà nước pháp quyền là một xu thế tất yếu khách quan đối với tất cả các quốc gia dân chủ trong thế giới hiện đại. Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình cách mạng, nhất là trong công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước, chúng ta không ngừng xây dựng,...
27/01/2022
Với Đảng, mùa xuân!
Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam sáng lập và rèn luyện, ra đời vào Xuân 1930 với sứ mệnh và lý tưởng giải phóng cao đẹp – giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn...
26/01/2022
Quan chức WHO cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến thể mới có khả năng lây lan cao hơn Omicron
Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dự báo trong năm nay sẽ có nhiều phương pháp mới điều trị COVID-19 và biến thể tiếp theo của virus SARS-CoV-2 sẽ có khả năng lây lan cao hơn nữa vì chúng phải “vượt mặt” các biến thể đang hoành hành hiện nay.
26/01/2022
Với Đảng, mùa xuân!
26/01/2022
Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam...