Thứ Hai, ngày 23 tháng 05 năm 2022
Khoa học và công nghệ với phát triển xã hội Thủ đô
(21/05/2022)
Mặc dù chỉ chiếm 1% diện tích và 8,5% dân số nhưng Hà Nội năm 2020 đóng góp trên 16% GDP, hơn 18,5% thu ngân sách, khoảng 20% nguồn thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cho Việt Nam, “diện mạo Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, khang trang, văn minh, hiện địa hơn”  và chất lượng sống của người dân được nâng cao.  Có được thành...
Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới
(19/05/2022)
Tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh là bộ phận cơ bản cấu thành của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh là linh hồn, giá trị bao trùm các quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Do đó học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước hết cần học tập và làm theo tư tưởng...
Sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay (phần 2)
(19/05/2022)
Hoàn thiện công cụ kinh tế trong quản lý thị trường bất động sản là một chủ đề lớn, gồm nhiều vấn đề, nội dung khác nhau. Ba trong số những vấn đề cần bàn đến trong bối cảnh hiện nay là vốn hóa; tín dụng và thuế. Ba vấn đề này có liên quan mật thiết với nhau. Để vốn hóa được phải có tín dụng và khi vốn hóa vận hành phải được điều tiết bằng thuế và...
Nhà văn Hàn Quốc Bang Hyeon-seok chia sẻ ấn tượng về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(18/05/2022)
Theo nhà văn Bang Hyeon-seok, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thực sự nhất quán trong lời nói và hành động. Người có thể sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì dân tộc, vì đồng bào. Trên thế giới dường như không thể tìm được tấm gương một lãnh tụ suốt đời cống hiến, hy sinh vì đất nước như vậy.
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới
(18/05/2022)
Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng bao hàm những triết lý sâu xa, có nội dung toàn diện, hệ thống mang giá trị định hướng sâu sắc đối với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay. Vì vậy,...
Sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay (phần 1)
(18/05/2022)
Có rất nhiều công cụ kinh tế trong quản lý thị trường bất động sản. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam hiện đang có một số vấn đề cần giải quyết về bỏ cọc, về sốt đất, về phát triển hạ tầng, về thuế bất động sản, thuế căn nhà thứ hai, về luồng tiền… nghiên cứu này tập trung vào năm công cụ có liên quan đó là: (i) Vốn hóa...