Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024
Góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp nội dung 5: Các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại
(23/02/2024)
Chiều 22-2, Nhóm tổng kết 4, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, tổ chức Tọa đàm khoa học “Góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp nội dung 5: Các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại (lần 2)”.
Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024
(22/02/2024)
Ngày 21/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 và việc xây dựng, tổ chức...