Thứ Bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2024

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày phát hành: 06/07/2024 Lượt xem 82

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, sáng 5/7/2024, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình bày báo cáo về kết quả phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhấn mạnh việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chủ trương, định hướng phát triển khoa học và công nghệ đã được đề ra trong văn kiện Đại hội XIII; đồng thời, đề xuất những định hướng giải pháp lớn về phát triển khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định "khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu" là quan điểm chiến lược hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước; đồng thời, nhấn mạnh khoa học và công nghệ là nguồn lực và động lực có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển nhanh và bền vững đất nước trong bối cảnh hiện nay; là nhân tố có ý nghĩa quyết định giúp nền kinh tế Việt Nam thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình" và hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

 

Qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, lĩnh vực khoa học và công nghệ của Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn, với những bước chuyển từ chỗ đóng cửa khép kín sang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; từ chỗ được nhà nước bao cấp hoàn toàn, hoạt động theo cơ chế xin - cho đã chuyển mạnh sang cơ chế thị trường, có sự tham gia của doanh nghiệp; từ chỗ lệ thuộc vào công nghệ bên ngoài đã làm chủ được nhiều công nghệ, trong đó có những công nghệ tiên tiến, hiện đại; từ một lực lượng cán bộ khoa học công nghệ mỏng đã xây dựng được một đội ngũ khá toàn diện, có đủ các ngành, lĩnh vực; từ chỗ trang thiết bị, cơ sở vật chất lạc hậu đã được đầu tư, phát triển tương đối đồng bộ.

 

Đồng chí đánh giá cao những kết quả nổi bật, ấn tượng của ngành khoa học và công nghệ đã đạt được qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt bậc, tinh thần chủ động, sáng tạo của toàn ngành khoa học và công nghệ.

Chú thích ảnh
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng chí cũng đề nghị ngành khoa học và công nghệ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, nhất là tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến các vấn đề tài chính, thu hút và trọng dụng nhân tài, xã hội hóa các kết quả nghiên cứu, cơ chế chấp nhận rủi ro...; chú trọng nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mới của thế giới liên quan đến các xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu lớn, y sinh, công nghiệp bán dẫn..; phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn trong việc tư vấn chủ trương, chính sách, pháp luật cho Đảng và Nhà nước; quan tâm sâu sắc đến đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của nước nhà. Trong giai đoạn mới, đồng chí cũng đề nghị ngành khoa học và công nghệ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thật sự trở thành "quốc sách hàng đầu", đạt trình độ phát triển ngang tầm khu vực và thế giới, tiếp tục đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

 

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của ngành khoa học và công nghệ để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

 

Theo TTXVN

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết