Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Quản trị khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực chính trị - xã hội

Ngày phát hành: 21/11/2022 Lượt xem 39

Vừa qua, tại Hà nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm khoa học “Quản trị khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực chính trị-xã hội ở Việt Nam hiện nay”.

 

 

Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Tọa đàm.

 

Khủng hoảng truyền thông là nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong giai đoạn hiện nay, khi internet và mạng xã hội đang ngày càng trở nên phổ biến và có tác động hết sức sâu sắc, mạnh mẽ đến toàn bộ đời sống xã hội.

Lĩnh vực chính trị - xã hội là một lĩnh vực đặc thù, có quan hệ mật thiết với truyền thông, Do vậy, khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực này có nguy cơ thường xuyên xảy ra và có những nét khác biệt, tác động khó lường đến sự ổn định và phát triển bền vững của mỗi quốc gia, nếu chúng ta thiếu sự quản lý, giám sát hoặc xử lý khủng hoảng truyền thông không hiệu quả.

 

Việt Nam là một trong những quốc gia có số dân tham gia kết nối trực tuyến lớn nhất tại khu vực ASEAN hiện nay với số người sử dụng mạng xã hội là 72 triệu người, trong đó 61 triệu khách hàng có thể được tiếp cận thông qua quảng cáo trên Facebook, 5,4 triệu trên Instagram, 3,3 triệu trên LinkedIn và 1,27 triệu qua Twitter. Thêm vào đó, lượng người sử dụng Zalo là rất lớn.

 

Tại Tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu tham dự tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung: Khủng hoảng truyền thông tác động đến an ninh chính trị, những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay; nhận diện và xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội; kinh nghiệm của một số quốc gia về xử lý khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực chính trị - xã hội; vai trò của truyền thông xã hội trong đối phó và xử lý khủng hoảng lĩnh vực chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay; vai trò của cán bộ, đảng viên trong xử lý khủng hoảng truyền thông lĩnh vực chính trị - xã hội ở Việt Nam.

 

Các ý kiến trao đổi đã góp phần làm rõ những yêu cầu đặt ra trong việc xử lý, kiểm soát khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực chính trị-xã hội ở Việt Nam; đề xuất, tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Ðảng những giải pháp quản trị hiệu quả vấn đề này trong bối cảnh tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó đóng góp vào việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

PV

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết