Thứ Năm, ngày 21 tháng 01 năm 2021

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 07/09/2020 Lượt xem 276

 

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Các thành phần kinh tế Việt Nam hiện nay hiện nay: Thực trạng, xu hướng phát triển và định hướng chính sách".


Mã số đề tài: KX.04.09/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Đình Thiên

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Thời gian : 8 giờ 30 thứ tư, ngày 09 - 9 - 2020.

Địa điểm :Hội trường tầng 2 Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết