Thứ Sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Hội đồng Lý luận Trung ương và Tạp chí Cộng sản triển khai nhiệm vụ phối hợp công tác năm 2020

Ngày phát hành: 11/02/2020 Lượt xem 134

Chiều10-2-2020, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình hợp tác giữa hai cơ quan năm 2019 và bàn kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

 

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hợp tác năm 2019, định hướng phối hợp năm 2020 giữa hai cơ quan cho biết, kế hoạch hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Tạp chí Cộng sản năm 2019 đã được triển khai hiệu quả, thực chất và theo đúng kế hoạch đề ra. Các hoạt động hợp tác đã được hai cơ quan lựa chọn, tổ chức khoa học, phù hợp với năng lực thực tế và nhu cầu của mỗi bên.

Trong quá trình phối hợp công tác, Lãnh đạo hai cơ quan đã duy trì cơ chế thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành. Các hoạt động phối hợp giữa giữa hai cơ quan tổ chức trong năm 2019 thiết thực, hiệu quả, thu hút được nhiều nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức và có tác dụng thiết thực, góp phần giúp hai cơ quan nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước. Các bài viết của Hội đồng Lý luận Trung ương được đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản có nội dung tốt, làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra hiện nay.

Trao đổi tại hội nghị, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn mong muốn các nhà khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương tham gia đóng góp nhiều hơn, cụ thể hơn về nội dung, phương hướng phối hợp, từ việc lựa chọn mục tiêu, chủ đề tọa đàm cho tới xây dựng các chương trình phối hợp dài hơi nhằm phát huy tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của hai cơ quan. Năm 2020 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp và diễn ra nhiều lễ kỷ niệm lớn, hai bên cần tập trung hợp tác nghiên cứu, công bố một số vấn đề trọng yếu phục vụ việc soạn thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và các Phó Chủ tịch Hội đồng đều khẳng định, phối hợp, hợp tác với Tạp chí Cộng sản là nhu cầu tự thân, có ý nghĩa rất quan trọng đối với Hội đồng Lý luận Trung ương. Qua phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương cũng tiếp thu được nhiều tri thức và kinh nghiệm, góp phần bổ sung và phát triển lý luận.

Tuy nhiên, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, việc phối hợp vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Trong đó nguyên nhân quan trọng là do việc kết nối thông tin, đôn đốc thực hiện kế hoạch chưa tốt. Do vậy, năm 2020, Văn phòng Tạp chí Cộng sản và Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương cần phối hợp thường xuyên hơn, đặc biệt là trao đổi chương trình công tác để từ đó chủ động xây dựng các nội dung phối hợp hoạt động.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc phối hợp, GS.TS Phùng Hữu Phú đề nghị Lãnh đạo hai cơ quan cần thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát nhằm thúc đẩy tiến độ và bảo đảm chất lượng các hoạt động hợp tác theo đúng kế hoạch được phê duyệt trong năm 2020; các đơn vị đầu mối, giúp việc lãnh đạo hai cơ quan trong việc triển khai các kế hoạch hợp tác phải thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo hướng bảo đảm chất lượng và hiệu quả; trong quá trình triển khai các kế hoạch hợp tác đã được thống nhất, hai bên cần phát huy tính chủ động, tích cực, huy động hợp lý các nguồn lực nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Trong những trường hợp cụ thể, bên cạnh cơ chế hợp tác song phương, hai bên có thể xem xét, huy động các hợp tác đa phương nhằm đạt được kết quả hợp tác tốt nhất./.

 

PV

 

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết