Thứ Năm, ngày 24 tháng 09 năm 2020

Tọa đàm khoa học "Cơ cấu lại, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong điều kiện mới"

Ngày phát hành: 14/06/2020 Lượt xem 121

 

Nhằm tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, đặc biệt là những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trong điều kiện mới, góp phần phục vụ hoàn thiện Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, vừa qua, Tiểu ban Kinh tế Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức tọa đàm khoa học về chủ đề "Cơ cấu lại, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong điều kiện mới". PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

 

Tại tọa đàm, các ý kiến phát biểu đã tập trung trao đổi làm rõ bối cảnh tình hình mới, những yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu lại nền kinh tế; những nhận thức, quan điểm còn khác nhau gây khó khăn cho việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra phải tiếp tục giải quyết; đề xuất mục tiêu, quan điểm , giải pháp, nhiệm vụ tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đất nước trong 5 năm và 10 năm tới.

 Với thái độ khoa học thẳng thắn, trách nhiệm cao, từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều lập luận sâu sắc về những vấn đề đặt ra. Tuy ý kiến rất đa dạng, nhưng qua trao đổi, các nhà khoa học đều thống về cho rằng, để đẩy nhanh việc cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng,  cần tiếp tục làm rõ hơn cả về lý luận, nội hàm và tiêu chí đánh giá các khái niệm: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; cần dứt khoát chuyển hẳn sang cơ chế thị trường; cần thiết phải xây dựng hệ sinh thái cho việc chuyển sang kinh tế số, chuyển đổi mô hình phát triển; phải tạo ra được thể chế hỗ trợ cho phát triển, cần có luật pháp điều chỉnh mối quan hệ giữa công chức-chính khách-doanh nhân, tạo môi trường lành mạnh cho việc phân bổ nguồn lực một cách hợp lý nhất...

 

PV

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết