Thứ Bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2024

Hội thảo khoa học “ Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại tiếp cận theo mục tiêu phát triển đất nước”

Ngày phát hành: 26/09/2018 Lượt xem 3532

Quang cảnh Hội thảo

 

Sáng 22-9, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư và Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: "Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại tiếp cận theo mục tiêu phát triển đất nước".
Ðây là hoạt động khoa học của đề tài KX04.13/16-20 trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước "nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020" (Mã số KX.04/16-20).

Tham dự hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ nhiều cơ quan khoa học, quản lý của đất nước. GS,TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư;  GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường Đại học kinh tế quốc dân; PGS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng của trường đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, GS.TS Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại là mục tiêu đã được đặt ra trong cương lĩnh xây dựng đất nước năm 2011. Tuy nhiên các tiêu chí của một nước công nghiệp hiện đại thì vẫn chưa được đưa ra thành hệ thống để đo lường và so sánh. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã đề cập đến nhưng vẫn chưa có sự thống nhất về các tiêu chí theo hướng hiện đại. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và thực sự cần thiết vì hệ thống tiêu chí chính là cơ sở để xác định những ưu tiên khi đặt ra các mục tiêu phát triển đất nước trong thời kỳ phấn đấu trở thành nước công nghiệp, là cơ sở để hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội thích ứng làm cơ sở tập trung nguồn lực để phát triển, là cơ sở để xác định chia lộ trình và đánh giá việc thực hiện các bước trong quá trình hướng đến đạt được các nhiệm vụ đặt ra.
Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, GS.TS Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình KX04/16-20 nhấn mạnh 5 nội dung cần trao đổi trong buổi Hội thảo:
+ Thứ nhất: một quốc gia trở thành “ nước công nghiệp” tức là đạt được trình độ phát triển như thế nào trong lộ trình phát triển và đặt ra những yêu cầu gì đối với hệ tiêu chí phản ánh.
+ Thứ hai: những ràng buộc gì và yêu cầu đặt ra từ những ràng buộc đó đến xác định hệ tiêu chí nước công nghiệp của Việt Nam.
+ Thứ ba: kinh nghiệm của các nước thế giới và những bài học gì được rút ra đối với Việt Nam trong hình thành bộ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
+ Thứ tư: hệ tiêu chí nước công nghiệp áp dụng cho Việt Nam bao gồm những tiêu chí nào để đáp ứng được các yêu cầu phát triển đất nước và thoả mãn với những ràng buộc mới đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
+ Thứ năm: những giải pháp và chính sách gì đặt ra trong thời gian tới để thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước.
Các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo của các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Lý luận T.Ư, trường đại học và viện nghiên cứu đã tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính: những khía cạnh chung về hệ tiêu chí, đề xuất tiêu chí cụ thể, đề xuất những giải pháp chính sách nhằm thực hiện được nhiệm vụ đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0…
Nhiều ý kiến đã gợi mở Ban chủ nhiệm đề tài về các nội dung cần rà soát và bổ sung, cụ thể hóa năm nhóm tiêu chí và các chỉ tiêu thành phần cho cả ba lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội và môi trường; cũng như định hướng bổ sung, đồng bộ và cụ thể hóa sáu nhóm giải pháp cần thiết nhằm sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Kết luận hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu trực tiếp và các tham luận gửi tới hội thảo để hoàn thiện hệ tiêu chí và các luận cứ khoa học liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả của đề tài nghiên cứu./.

 

P.V

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết