Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024

Đoàn khảo sát của BCĐ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng

Ngày phát hành: 26/10/2023 Lượt xem 180

Chiều 24-10, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Tổng kết Trung ương về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam do Thượng tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng nhóm 4 làm Trưởng đoàn khảo sát có chương trình làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

 

 

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, trong công cuộc đổi mới 40 năm qua, thành phố Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại. 

Trong công tác đối ngoại, thành phố đẩy mạnh quan hệ hợp tác, liên kết để thu hút nguồn vốn đầu tư và mở rộng thị trường. Về công tác quốc phòng, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Về công tác an ninh, thành phố tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng nhóm 4 đánh giá cao những kết quả thành phố Đà Nẵng đạt được trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, góp phần quan trọng vào tổng hợp lý luận và thực tiễn trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước. Trưởng đoàn khảo sát đề nghị thành phố tiếp tục bổ sung phân tích đánh giá tình hình để hoàn thiện báo cáo tổng kết. Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để báo cáo Trung ương xây dựng dự thảo báo cáo tổng thể.

 

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết