Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Hội thảo khoa học “Xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, năm 2030 và tầm nhìn 2045”

Ngày phát hành: 14/11/2020 Lượt xem 82

 

  Nhằm tiếp tục làm rõ những cơ sở lý luận thực tiễn của việc xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, năm 2030 và tầm nhìn 2045, xác định các định hướng giải pháp chủ yếu thực hiện các chỉ tiêu phát triển đất nước đã đề ra góp phần chuẩn bị và bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sáng 13 - 11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Ban Chủ nhiệm đề án nhiệm vụ KHBĐ (2019) 21–02, tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, năm 2030 và tầm nhìn 2045”.

 

 

Tham dự Hội thảo có đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các cơ quan tham mưu, quản lý, các viện nghiên cứu, trường đại học, thành viên hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW: GS,TS. Nguyễn Quang Thuấn và PGS,TS. Phạm Văn Linh chủ trì Hội thảo.

 

Sau báo cáo đề dẫn của PGS.TS Phạm Văn Linh Hội thảo đã nghe 4 chuyên đề:

- Một số ý kiến về xây dựng hệ tiêu chí thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, năm 2030 và tầm nhìn 2045 (PGS.TS Bùi Tất Thắng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Quá trình xây dựng các chỉ tiêu đánh giá thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước từ Đại hội IX đến nay, thực trạng và vấn đề đặt ra (TS Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Tống kê);

- Bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Một số gợi ý (TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV & Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính-Tiền tệ quốc gia);

- Chỉ tiêu và đo lường tiến bộ và phát triển kinh tế-xã hội- Kinh nghiệm và một số bài học quốc tế (Nguyễn Tiên Phong, Đại diện tổ chức UNDP tại Việt Nam).

 

 

  Tại Hội thảo, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, các nhà khoa học đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ thêm nhiều khía cạnh cũng như nội hàm các vấn đề như: Cơ sở khoa học, quan điểm, phương pháp tiếp cận về mục tiêu phát triển đất nước; kinh nghiệm quốc tế về xây dựng hệ tiêu chí, chỉ tiêu phát triển đất nước và giải pháp phát triển đất nước, rút ra bài học cho Việt Nam về việc xây dựng hệ thống  chỉ tiêu phát triển đất nước; phân tích, đánh giá thực trạng quá trình xây dựng hệ thống  chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước ở Việt Nam thời gian qua; quan điểm, nguyên tắc, yêu cầu xây dựng hệ  chỉ tiêu phát triển đất nước giai đoạn đến năm 2025, năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nội dung hệ chỉ tiêu phát triển đất nước giai đoạn đến năm 2025, năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng giải pháp chủ yếu thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra giai đoạn đến năm 2025, năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

PV

 

 

 

 

 

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết