Chủ Nhật, ngày 01 tháng 08 năm 2021

Tọa đàm khoa học: "Những vấn đề bức thiết đặt ra để bảo đảm thực hiện định hướng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới"

Ngày phát hành: 25/06/2020 Lượt xem 228

 

Nhằm tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về quốc phòng-An ninh-Đối ngoại trong tình hình mới, góp phần phục vụ hoàn thiện Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng 24- 6 - 2020, Tiểu ban Quốc phòng-An ninh-Đối ngoại Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức tọa đàm khoa học về chủ đề " Những vấn đề bức thiết đặt ra để bảo đảm thực hiện định hướng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới ".

 

 

Tham dự tọa đàm có đông đảo các nhà khoa học, quản lý ở nhiều cơ quan khoa học, bộ, ngành Trung ương. GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Quốc phòng-An ninh chủ trì tọa đàm.

Trong phát biểu khai mạc định hướng trao đổi GS.TS Vũ Văn Hiền đã nêu rõ mục đích, yêu cầu và đề nghị một số trọng tâm cần tập trung thảo luận sâu.

 

 

Tại tọa đàm, các đại biểu đã phân tích, làm rõ nhiều khía cạnh mới, cũng như những vấn đề bức thiết đang đặt ra của tình hình quốc tế, khu vực liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam, tới việc thực hiện định hướng bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới. Vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống; những diễn biến mới của quan hệ quốc tế dưới tác động của đại dịch Covid-19 và những dự báo về chiều hướng thay đổi, điều chỉnh chiến lược của các nước lớn tại khu vực Châu Á-Thái bình dương cũng được tập trung phân tích sâu để từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực trong việc xây dựng lực lượng, nâng cao khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tại tọa đàm, các nhà khoa học cũng đề xuất một số điểm cần bổ sung, sửa đổi trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phần viết về quốc phòng, an ninh, cho thật phù hợp hơn nữa với những biến đổi mới của tình hình./.

 

PV

 

 

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết