Chủ Nhật, ngày 26 tháng 05 năm 2024

Tăng cường hợp tác lý luận, kinh nghiệm phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản

Ngày phát hành: 07/05/2024 Lượt xem 256

 

Chiều ngày 06/5/2024, đồng chí Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiếp, làm việc với Bà Ogawa Megumi, Trưởng Bộ phận Chính trị cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chào mừng bà Ogawa Megumi cùng Đoàn công tác đến thăm Hội đồng Lý luận Trung ương; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương Việt Nam - Nhât Bản trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, ngoại giao, đào tạo nhân lực, quốc phòng, an ninh… Hai nước đang tích cực triển khai quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch giới thiệu về cơ cấu tổ chức, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, sự phát triển và đóng góp ngày càng lớn, quan trọng của Hội đồng Lý luận Trung ương. Qua gần 6 nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng đã có nhiều báo cáo tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng các văn kiện Đại hội IX, X, XI, XII, XIII và nhiều nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.

Hội đồng đang chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn rất quan trọng chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là: Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; Báo cáo đề xuất một số vấn đề lý luận - thực tiễn phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; và Báo cáo Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 50 năm đất nước thống nhất (1975-2025), góp phần hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

 

Bà Ogawa Megumi cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và Cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiếp và làm việc với Đoàn, có những đánh giá tốt đẹp về sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước; giúp Đoàn hiểu hơn về Hội đồng Lý luận Trung ương, về thành tựu phát triển của Việt Nam trên nhiều phương diện, một số vấn đề đặt ra đối với khu vực, thế giới và sự phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

 

 

Bà Trưởng Bộ phận Chính trị Đại sứ quán Nhật Bản bày tỏ ấn tượng đối với những đóng góp của Hội đồng thông qua hoạt động tổng kết thực tiễn Việt Nam và quốc tế, phát triển lý luận đối với sự phát triển của Việt Nam thời gian qua. ghi nhận những khuyến nghị hợp tác với Hội đồng Lý luận Trung ương thời gian tới như: Phối hợp với các nhà khoa học của Nhật Bản tổ chức trao đổi học thuật, nghiên cứu một số vấn đề về tình hình an ninh, chính trị tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, dự báo tình hình khu vực, quốc tế trong thời gian tới, các vấn đề an ninh phi truyền thống, vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quản trị quốc gia trong bối cảnh thế giới thay đổi...; Nghiên cứu giúp Hội đồng Lý luận Trung ương đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, chuyên gia nghiên cứu thông qua một số chương trình đào tạo ngắn hạn hoặc trao đổi học thuật tại Nhật Bản trong thời gian tới…

 

P.V.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết