Thứ Bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2024

Toàn văn Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm 2024 (Phần cuối )

Ngày phát hành: 12/03/2024 Lượt xem 762

 

 (4) Kiên trì thúc đẩy cải cách đi vào chiều sâu, tăng cường động lực phát triển nội sinh. Không ngừng thúc đẩy cải cách trong các lĩnh vực trọng điểm và các mắt xích then chốt, phát huy đầy đủ vai trò mang tính quyết định của thị trường trong phân bổ nguồn lực, phát huy hơn nữa vai trò của chính phủ, tạo ra môi trường kinh doanh hạng nhất thị trường hóa, pháp chế hóa và quốc tế hóa, thúc đẩy việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trình độ cao.


Khơi gợi sức sống của các chủ thể kinh doanh. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nước ngoài đều là lực lượng quan trọng trong công cuộc xây dựng hiện đại hóa. Cần không ngừng hoàn thiện và thực hiện cơ chế “hai không dao động” (Không dao động trong việc củng cố và phát triển khu vực kinh tế nhà nước; không dao động trong việc khuyến khích, hỗ trợ và định hướng sự phát triển của khu vực kinh tế ngoài nhà nước, bảo đảm các hình thức sở hữu của nền kinh tế đều sử dụng bình đẳng các yếu tố sản xuất theo pháp luật, tham gia một cách công bằng vào cạnh tranh thị trường và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng - ND) để tạo ra môi trường cạnh tranh và phát triển bình đẳng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Hoàn thiện cơ chế doanh nghiệp hiện đại đặc sắc Trung Quốc và xây dựng ngày càng nhiều doanh nghiệp đẳng cấp thế giới. Đi sâu thực hiện các hoạt động tăng cường và nâng cấp cải cách doanh nghiệp nhà nước, củng cố và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh chính, tăng cường chức năng cốt lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh then chốt. Thiết lập cơ chế hướng dẫn tối ưu hóa bố cục và điều chỉnh cơ cấu kinh tế nhà nước. Triển khai toàn diện các ý kiến và biện pháp đồng bộ hỗ trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của kinh tế tư nhân, từng bước giải quyết các vấn đề nổi bật còn tồn tại trên các phương diện như tiếp cận thị trường, thu nhập yếu tố, thực thi pháp luật công bằng, bảo vệ quyền lợi… Tăng tỷ lệ cho vay đối với doanh nghiệp tư nhân và mở rộng quy mô phát hành trái phiếu, tăng cường hỗ trợ có phân loại cho các hộ kinh doanh cá thể. Triển khai các hành động giảm chi phí logistics, kiện toàn cơ chế có hiệu quả dài hạn nhằm ngăn chặn và giải quyết tình trạng nợ đọng của doanh nghiệp, kiên quyết điều tra và xử lý các hành vi tùy tiện thu phí, phạt tiền và quyên góp. Phát huy tinh thần khởi nghiệp xuất sắc, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp chú trọng đổi mới phát triển, dám mạo hiểm, dám đầu tư và điều hành doanh nghiệp một cách vững chắc.
Đẩy nhanh việc xây dựng thị trường lớn thống nhất trên toàn quốc. Đề ra các hướng dẫn tiêu chuẩn để xây dựng thị trường toàn quốc thống nhất. Tập trung thúc đẩy thống nhất các quy tắc thể chế trong bảo vệ quyền tài sản, tiếp cận thị trường, cạnh tranh công bằng và tín dụng xã hội. Đi sâu thí điểm cải cách toàn diện việc phân bổ thị trường hóa các yếu tố. Ban hành các quy định hành chính đánh giá cạnh tranh công bằng, hoàn thiện các quy tắc giám sát và quản lý trong các lĩnh vực trọng điểm, lĩnh vực mới nổi và lĩnh vực liên quan đến nước ngoài. Đặc biệt quản lý các vấn đề nổi bật như bảo hộ địa phương, phân khúc thị trường và cạnh tranh không lành mạnh trong thu hút vốn đầu tư, tăng cường các quy tắc và quản lý thị trường đấu thầu. Kiên trì công tác giám sát theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giám sát, nâng cao tính chính xác và hiệu quả giám sát, kiên quyết duy trì trật tự thị trường cạnh tranh công bằng.
Thúc đẩy cải cách trong các lĩnh vực như tài chính và thuế. Xây dựng khu vực tiên phong trong cải cách thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trình độ cao. Lên kế hoạch cho một đợt cải cách mới hệ thống tài chính và thuế, thực hiện các kế hoạch cải cách hệ thống tài chính, tăng cường hỗ trợ tài chính và thuế cho sự phát triển chất lượng cao. Đi sâu cải cách về điện lực, dầu khí, đường sắt và hệ thống vận tải tổng hợp, kiện toàn thể chế cơ chế giám sát các khâu độc quyền tự nhiên. Đi sâu cải cách trong các lĩnh vực xã hội và dân sinh như phân phối thu nhập, an sinh xã hội, y tế và sức khỏe, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.


 (5) Mở rộng chính sách mở cửa ở mức độ cao với thế giới bên ngoài, thúc đẩy các bên cùng có lợi, cùng thắng. Chủ động kết nối với các quy tắc kinh tế-thương mại quốc tế tiêu chuẩn cao, từng bước mở rộng việc mở cửa về thể chế, tăng cường hiệu ứng liên kết của hai nguồn lực thị trường là trong nước và quốc tế, củng cố nền tảng cơ bản về ngoại thương và đầu tư nước ngoài, bồi đắp hợp tác kinh tế quốc tế và ưu thế cạnh tranh mới.


Thúc đẩy ngoại thương nâng cao chất lượng và ổn định số lượng. Tăng cường hỗ trợ tín dụng xuất nhập khẩu và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, tối ưu hóa các dịch vụ như thanh toán xuyên biên giới và quản lý rủi ro tỷ giá hối đoái, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các thị trường đa dạng. Thúc đẩy các hình thức kinh doanh mới như thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển lành mạnh, tối ưu hóa việc bố trí kho hàng ở nước ngoài, hỗ trợ ngành thương mại gia công thực hiện nâng cấp, mở rộng các điểm tăng trưởng mới như thương mại hàng hóa trung gian và thương mại xanh. Tích cực mở rộng nhập khẩu các sản phẩm chất lượng cao. Thực hiện toàn diện danh sách tiêu cực về thương mại dịch vụ xuyên biên giới. Đưa ra các chính sách phát triển đổi mới cho thương mại dịch vụ và thương mại số. Đẩy nhanh sự phát triển hội nhập của thương mại trong và ngoài nước. Tổ chức các triển lãm lớn như Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, Hội chợ Canton Fair, Hội chợ thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc và Triển lãm thương mại kỹ thuật số toàn cầu. Đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống logistics quốc tế, xây dựng hải quan thông minh, giúp các công ty ngoại thương giảm chi phí và nâng cao hiệu quả.


Tăng cường mức độ thu hút đầu tư nước ngoài. Tiếp tục thu hẹp danh sách hạn chế tiếp cận đầu tư nước ngoài, dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế tiếp cận đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất, nới lỏng tiêu chuẩn tiếp cận thị trường cho các ngành dịch vụ như viễn thông và y tế. Mở rộng danh mục các ngành khuyến khích đầu tư nước ngoài, khuyến khích doanh nghiệp có vốn nước ngoài tái đầu tư. Thực hiện tốt đãi ngộ quốc gia đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đảm bảo sự tham gia bình đẳng và dựa trên pháp luật vào các hoạt động mua sắm chính phủ, đấu thầu và thiết lập tiêu chuẩn, thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề như luồng dữ liệu xuyên biên giới. Tăng cường đảm bảo dịch vụ đầu tư nước ngoài, xây dựng thương hiệu "đầu tư Trung Quốc". Cải thiện sự thuận tiện cho người nước ngoài đến Trung Quốc làm việc, học tập và du lịch. Đi sâu thực hiện chiến lược nâng cấp khu thí điểm về thương mại tự do, trao thêm quyền tự chủ cho khu thí điểm về thương mại tự do, cảng thương mại tự do Hải Nam..., thúc đẩy cải cách, đổi mới các khu phát triển, xây dựng tầm cao mới cho mở cửa với thế giới bên ngoài.


Thúc đẩy việc cùng xây dựng "Vành đai và Con đường" chất lượng cao đi vào chiều sâu và thực tế. Thực hiện tốt 8 hành động nhằm hỗ trợ xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao. Thúc đẩy một cách vững chắc sự hợp tác trong các dự án lớn, triển khai một loạt dự án dân sinh “nhỏ mà đẹp”, tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như kỹ thuật số, xanh, đổi mới, y tế, du lịch văn hóa, xóa đói giảm nghèo… Đẩy nhanh việc xây dựng hành lang biển-đất liền mới ở phía Tây.


Tăng cường hợp tác kinh tế đa phương, song phương và khu vực. Thúc đẩy việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực, đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do và hiệp định đầu tư tiêu chuẩn cao với nhiều quốc gia và khu vực hơn. Xúc tiến đàm phán Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0, thúc đẩy việc tham gia Hiệp định quan hệ đối tác kinh tế số và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Tham gia toàn diện và sâu rộng vào công cuộc cải cách Tổ chức thương mại thế giới (WTO), thúc đẩy việc xây dựng nền kinh tế thế giới mở, làm cho thành quả của hợp tác cùng thắng mang lại lợi ích cho người dân các nước.

 

(6) Lên kế hoạch tổng thể giữa phát triển và an ninh, ngăn ngừa và giải quyết hiệu quả các rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm. Kiên trì lấy phát triển chất lượng cao để thúc đẩy an ninh mức độ cao, lấy an ninh mức độ cao để đảm bảo phát triển chất lượng cao, giải quyết cả gốc lẫn ngọn các rủi ro về bất động sản, nợ địa phương, các cơ quan tài chính vừa và nhỏ..., duy trì sự ổn định chung về kinh tế, tài chính.


Xử lý một cách ổn thỏa và có trật tự các rủi ro tiềm ẩn. Hoàn thiện cơ chế phối hợp tổng thể trong việc xử lý rủi ro lớn, quy trách nhiệm chính cho các doanh nghiệp, bộ ngành và địa phương, nâng cao hiệu quả xử lý và duy trì vững chắc điểm giới hạn để không xảy ra có rủi ro mang tính hệ thống. Tối ưu hóa chính sách bất động sản, hỗ trợ một cách bình đẳng cho nhu cầu tài chính hợp lý của các doanh nghiệp bất động sản khác nhau để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh. Lên kế hoạch tổng thể về giải quyết rủi ro nợ và phát triển ổn định ở địa phương, từng bước triển khai gói phương án giải quyết nợ, giải quyết ổn thỏa các rủi ro nợ tồn đọng và ngăn chặn nghiêm ngặt rủi ro nợ mới. Thúc đẩy vững chắc công tác xử trí rủi ro của các cơ quan tài chính vừa và nhỏ ở một số địa phương. Xử lý nghiêm các hoạt động tài chính trái pháp luật.


Kiện toàn cơ chế dài hạn về phòng ngừa và kiểm soát rủi ro. Thích ứng với xu hướng phát triển đô thị hóa kiểu mới và những thay đổi trong quan hệ cung cầu trên thị trường bất động sản, đẩy nhanh việc xây dựng mô hình phát triển bất động sản mới. Tăng cường xây dựng và cung cấp nhà ở xã hội, hoàn thiện các cơ chế cơ bản liên quan đến nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu nhà ở cơ bản và nhu cầu nhà ở đa dạng của người dân. Thiết lập cơ chế quản lý nợ chính phủ tương thích với phát triển chất lượng cao, hoàn thiện hệ thống giám sát nợ toàn diện của địa phương, phân loại để thúc đẩy chuyển đổi nền tảng tài chính địa phương. Kiện toàn thể chế giám sát tài chính, nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tài chính.


Tăng cường xây dựng năng lực an ninh trong các lĩnh vực trọng điểm. Hoàn thiện hệ thống sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến ngũ cốc, củng cố mọi mặt nền tảng an ninh lương thực. Thúc đẩy việc xây dựng mạng lưới nước quốc gia. Tăng cường bảo đảm an ninh tài nguyên năng lượng, tăng cường thăm dò và phát triển nguồn tài nguyên dầu khí và khoáng sản chiến lược. Đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống dự trữ cho các nước lớn, tăng cường xây dựng các cơ sở lưu trữ trọng điểm. Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng và dữ liệu. Duy trì hiệu quả an ninh, ổn định của chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, hỗ trợ sự thông suốt của vòng tuần hoàn kinh tế quốc gia.


(7) Kiên trì làm tốt công tác “Tam Nông” (nông nghiệp, nông thôn và nông dân - ND), thúc đẩy vững chắc công cuộc chấn hưng toàn diện nông thôn. Đặt mục tiêu xây dựng cường quốc nông nghiệp, học hỏi và vận dụng kinh nghiệm của công trình “Nghìn thôn kiểu mẫu, vạn thôn chỉnh trang”, vận dụng sao cho phù hợp từng nơi, phân loại chính sách, tuần tự tiệm tiến, thúc đẩy quá trình chấn hưng toàn diện nông thôn liên tục đạt được những tiến triển mang tính thực chất và thành quả mang tính giai đoạn. 


Tăng cường sản xuất ổn định và bảo đảm nguồn cung của ngũ cốc và các nông sản quan trọng. Ổn định diện tích gieo trồng ngũ cốc, củng cố thành quả mở rộng diện tích trồng đậu tương, thúc đẩy việc mở rộng diện tích để tăng sản lượng trên một đơn vị diện tích. Nâng cao một cách thích hợp giá thu mua tối thiểu lúa mạch, thực hiện chính sách bảo hiểm chi phí sản xuất và thu nhập của 3 loại lương thực chính (lúa gạo, ngô và lúa mì - ND) trên toàn quốc, kiện toàn cơ chế bảo đảm thu nhập cho nông dân trồng lương thực. Tăng cường mức độ hỗ trợ đối với các huyện sản xuất lương thực lớn, hoàn thiện cơ chế đền bù lợi ích cho các khu vực sản xuất chính. Mở rộng sản xuất các loại nguyên liệu dùng để ép dầu, ổn định năng lực sản xuất của ngành chăn nuôi và nghề cá, phát triển ngành nông nghiệp hiện đại. Tăng cường phòng ngừa và kiểm soát côn trùng, sâu bệnh gây hại cho cây trồng và dịch bệnh ở động vật. Đẩy mạnh mức độ chấn hưng ngành hạt giống và khắc phục khó khăn về kỹ thuật cốt lõi trong nông nghiệp, thực hiện các hành động khắc phục những hạn chế về trang thiết bị nông nghiệp. Tuân thủ nghiêm ngặt lằn ranh đỏ về đất canh tác, hoàn thiện cơ chế cân bằng đền bù đất canh tác bị chiếm dụng, tăng cường bảo vệ đất đen và quản lý toàn diện đất nhiễm mặn, nâng cao mức độ hỗ trợ đầu tư xây dựng các cánh đồng tiêu chuẩn cao. Mỗi khu vực đều phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Là một nước lớn có dân số đông, chúng ta cần phải thực hiện tốt quan niệm nông nghiệp lớn, lương thực lớn, luôn làm cho người dân có đủ cơm ăn áo mặc. 


Không ngừng củng cố và mở rộng thành quả xóa đói giảm nghèo. Tăng cường công tác giám sát và hỗ trợ để đề phòng tái nghèo, đảm bảo không xảy ra tình trạng tái nghèo quy mô lớn. Hỗ trợ các khu vực thoát nghèo phát triển các ngành nghề có ưu thế đặc biệt, thúc đẩy các hoạt động tạo công ăn việc làm để đề phòng tái nghèo, tăng cường hỗ trợ tái định cư để xóa đói giảm nghèo, đi sâu hỗ trợ hợp tác giữa miền Đông và miền Tây cũng như các điểm cố định. Đẩy mạnh mức độ hỗ trợ đối với các huyện trọng điểm chấn hưng nông thôn quốc gia, xây dựng và kiện toàn cơ chế hỗ trợ người dân có thu nhập thấp ở nông thôn và khu vực kém phát triển, làm cho thành quả thoát nghèo được ổn định hơn và có hiệu quả bền vững hơn.


Thúc đẩy một cách ổn định sự phát triển và cải cách ở nông thôn. Đi sâu cải cách chế độ sử dụng đất đai ở nông thôn, khởi động thí điểm ở cấp tỉnh kéo dài thêm 30 năm sau khi vòng nhận khoán đất đai thứ 2 đến hạn. Đi sâu cải cách quyền sở hữu tập thể, quyền sử dụng rừng tập thể, đất khai hoang, hợp tác xã mua bán, thúc đẩy việc phát triển kinh tế tập thể nông thôn kiểu mới. Tập trung thúc đẩy việc tăng thu nhập cho nông dân và mở rộng các ngành nghề làm giàu cho người dân ở nông thôn, phát triển các chủ thể kinh doanh nông nghiệp kiểu mới và các dịch vụ xã hội hóa, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nhân tài ở nông thôn. Đi sâu thực hiện các hoạt động xây dựng ở nông thôn, cải thiện mạnh mẽ các cơ sở hạ tầng và dịch vụ công ở nông thôn như nước, điện, đường, gas, thông tin, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng như các trạm sạc, chuỗi cung ứng lạnh, giao hàng và phân phối, đẩy mạnh mức độ cải tạo chống động đất cho nhà ở nông thôn, tiếp tục cải thiện môi trường của dân cư ở nông thôn, xây dựng nông thôn có sự phát triển nhịp nhàng về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường cư dân lành mạnh, có thể thỏa mãn nhu cầu về vật chất và cuộc sống tinh thân của người dân, thích hợp với cuộc sống của con người và các hoạt động kinh tế.


 (8) Thúc đẩy sự hòa hợp giữa thành thị và nông thôn, sự phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền, ra sức tối ưu hóa bố cục kinh tế. Đi sâu thực hiện chiến lược phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền, chiến lược trọng điểm khu vực, chiến lược các khu chức năng chính, thúc đẩy sự kết hợp giữa đô thị hóa kiểu mới với chấn hưng toàn diện nông thôn, đẩy nhanh việc xây dựng cục diện kinh tế khu vực bổ sung ưu thế, phát triển chất lượng cao.


Tích cực thúc đẩy đô thị hóa kiểu mới. Đô thị hóa nước ta vẫn còn nhiều dư địa để nâng cao và phát triển. Cần phải đi sâu thực hiện hành động chiến lược đô thị hóa kiểu mới, thúc đẩy dòng chảy hai chiều của các yếu tố, hình thành cục diện phát triển hài hòa mới giữa thành thị và nông thôn. Đặt công tác chuyển dân số làm nông nghiệp thành cư dân thành thị lên vị trí hàng đầu, đi sâu cải cách chế độ hộ tịch, hoàn thiện chính sách liên kết “con người, đất đai, tiền bạc” (sự liên kết giữa thanh toán chuyển nhượng tài chính với công tác chuyển dân số làm nông nghiệp thành cư dân thành thị; sự liên kết giữa chỉ tiêu đất được sử dụng để xây dựng ở thành thị với số đăng ký hộ khẩu của dân số làm nông nghiệp chuyển lên thành phố; sự liên kết giữa bố trí đầu tư cơ sở hạ tầng với công tác chuyển dân số làm nông nghiệp thành cư dân thành thị - ND), làm cho nông dân lên thành phố lao động có mong muốn ở lại được đăng ký hộ khẩu, thúc đẩy dân số chưa được đăng ký hộ khẩu thường trú được hưởng các dịch vụ công cơ bản ở thành phố. Bồi dưỡng và phát triển nền kinh tế cấp huyện, bổ sung những thiếu sót về cơ sở hạ tầng và dịch vụ công, làm cho các huyện thị trở thành nòng cốt của tiến trình đô thị hóa mô hình mới. Chú trọng việc lấy các cụm đô thị, vùng đô thị làm chỗ dựa để thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng giữa các đô thị lớn, vừa và nhỏ. Thúc đẩy việc xây dựng Vành đai kinh tế hai thành phố Thành Đô-Trùng Khánh. Thực hiện ổn định các hành động đổi mới đô thị, thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng “có thể sử dụng trong cả tình huống bình thường lẫn khẩn cấp” và cải tạo làng trong phố, đẩy nhanh việc hoàn thiện mạng lưới đường ống ngầm, thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề khó như lắp đặt thang máy và bãi đậu xe trong các khu dân cư cũ, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất không rào cản, phù hợp với người cao tuổi, xây dựng các thành phố đáng sống, thông minh và có khả năng chống chịu. Đô thị kiểu mới cần thể hiện được việc lấy con người làm trung tâm, nâng cao trình độ quản lý và phục vụ, cho phép mọi người dân đều được hưởng cuộc sống có chất lượng cao hơn. 


Nâng cao mức độ phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền. Phát huy đầy đủ ưu thế so sánh của từng vùng miền, dựa vào sự định vị của các chức năng chủ thể, tích cực hội nhập và phục vụ cho việc xây dựng cục diện phát triển mới. Đi sâu thực hiện các chiến lược như Đại khai phá miền Tây, chấn hưng toàn diện vùng Đông Bắc, khu vực miền Trung nhanh chóng trỗi dậy, đẩy nhanh mức độ hiện đại hóa của khu vực miền Đông, nâng cao khả năng chuyển dịch ngành nghề giữa vùng Đông Bắc với miền Trung và miền Tây. Hỗ trợ các khu vực có ưu thế phát triển kinh tế như Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, Đồng bằng sông Dương Tử, Quảng Đông-Hong Kong-Macau... phát huy hơn nữa vai trò nguồn động lực cho phát triển chất lượng cao. Nắm chắc các dự án mang tính cột mốc đang được triển khai xây dựng ở Khu mới Hùng An. Liên tục thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của Vành đai kinh tế sông Trường Giang, thúc đẩy bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển chất lượng cao ở lưu vực sông Hoàng Hà. Hỗ trợ các khu vực căn cứ cách mạng cũ, vùng dân tộc thiểu số nhanh chóng phát triển, tăng cường xây dựng vùng biên cương, lên kế hoạch tổng thể để thúc đẩy hành động làm giàu cho người dân vùng biên giới. Tối ưu hóa bố trí các lực lượng sản xuất quan trọng, tăng cường xây dựng vùng nội địa chiến lược quốc gia. Xây dựng kế hoạch triển khai tối ưu hóa các khu chức năng chính, hoàn thiện các chính sách đồng bộ. Dốc sức phát triển nền kinh tế biển và xây dựng cường quốc biển.


 (9) Tăng cường xây dựng văn minh sinh thái và thúc đẩy phát triển xanh và phát triển carbon thấp. Đi sâu thực hiện “non xanh nước biếc” là khái niệm “núi vàng núi bạc”, kết hợp thúc đẩy giảm phát thải carbon, giảm ô nhiễm, mở rộng màu xanh và tăng trưởng, xây dựng một Trung Quốc tươi đẹp – nơi mà con người và thiên nhiên cùng chung sống hài hòa.
Đẩy mạnh quản lý toàn diện môi trường sinh thái. Đi sâu thực hiện kế hoạch hành động cải thiện liên tục chất lượng không khí, lên kế hoạch tổng thể để quản lý tài nguyên nước, môi trường nước và sinh thái nước, tăng cường phòng ngừa các nguồn ô nhiễm đất, tăng cường quản lý chất thải rắn, chất ô nhiễm đáng quan ngại mới, ô nhiễm nhựa.  Kiên trì quản lý hệ thống và bảo vệ nhất thể hóa núi, sông, rừng, đồng ruộng, hồ, đồng cỏ và sa mạc, tăng cường quản lý phân vùng môi trường sinh thái. Tổ chức chiến dịch mang tính cột mốc công trình xây dựng rừng phòng hộ “Tam Bắc” (gồm Tây Bắc, phía Bắc, phía Đông của khu vực Đông Bắc - ND), thúc đẩy việc xây dựng công viên quốc gia. Tăng cường quản lý và bảo vệ sinh thái các các sông và hồ chứa quan trọng. Tiếp tục thúc đẩy lệnh cấm đánh bắt cá trong 10 năm trên sông Trường Giang. Triển khai các công trình trọng điểm về bảo vệ đa dạng sinh học. Hoàn thiện cơ chế hiện thực hóa giá trị của các sản phẩm sinh thái, kiện toàn chế độ bồi thường để bảo vệ sinh thái, huy động tối đa sự tích cực của các bên để bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. 


Ra sức phát triển nền kinh tế xanh phát thải carbon thấp. Thúc đẩy kết cấu ngành nghề, kết cấu năng lượng và kết cấu giao thông vận tải, xây dựng và phát triển thành thị-nông thôn chuyển đổi sang xanh. Thực hiện chiến lược tiết kiệm toàn diện, đẩy nhanh việc cải tạo tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước trong các lĩnh vực trọng điểm. Hoàn thiện chính sách tài chính, thuế vụ, đầu tư, giá cả và các cơ chế thị trường liên quan để hỗ trợ phát triển xanh, thúc đẩy sự phát triển của ngành tái chế chất thải, thúc đẩy ứng dụng nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu carbon, đẩy nhanh việc hình thành chuỗi cung ứng xanh và phát thải carbon thấp. Xây dựng khu tiên phong tươi đẹp của Trung Quốc, tạo ra khu vực kiểu mẫu về phát triển xanh và carbon thấp.


Tích cực thúc đẩy việc đạt mức trung hòa carbon và triển khai thực chất “10 hành động lớn để trung hòa carbon”. Nâng cao khả năng thống kê, tính toán và thẩm tra về lượng phát thải carbon, xây dựng hệ thống quản lý dấu chân carbon, mở rộng phạm vi bao phủ của ngành nghề và thị trường giao dịch quyền phát thải carbon trên toàn quốc. Đi sâu thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng, kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng hóa thạch, tăng tốc xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới. Tăng cường xây dựng các cơ sở năng lượng gió/mặt trời và các đường truyền tải, thúc đẩy việc khai thác và sử dụng năng lượng theo kiểu phân bổ, phát triển hình thức dự trữ năng lượng kiểu mới, thúc đẩy việc sử dụng điện xanh và sự công nhận lẫn nhau trong cộng đồng quốc tế, phơi bày mặt trái của than đá, nhiệt điện than, đảm bảo nhu cầu sử dụng năng lượng để phát triển kinh tế xã hội. 


(10) Bảo đảm và cải thiện một cách thiết thực dân sinh, tăng cường và đổi mới quản trị xã hội. Kiên trì tư tưởng lấy người dân làm trung tâm, thực hiện tốt chức trách trong việc đảm bảo chu đáo, đầy đủ các nhu cầu cơ bản của người dân, áp dụng nhiều hơn các biện pháp có lợi cho người dân, làm ấm lòng dân, thúc đẩy vững chắc sự thịnh vượng chung, thúc đẩy xã hội hài hòa, ổn định, không ngừng tăng cường cảm giác thành tựu, hạnh phúc và an toàn của quần chúng nhân dân.  


Áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp để ổn định việc làm và tăng thu nhập. Việc làm là sinh kế cơ bản nhất của người dân. Cần làm nổi bật định hướng ưu tiên việc làm, tăng cường các chính sách tài chính, thuế vụ và tiền tệ liên quan để hỗ trợ ổn định việc làm, đồng thời tăng cường mức độ thúc đẩy các chính sách đặc biệt về việc làm. Thực thi và hoàn thiện các chính sách bảo hiểm thất nghiệp, cho vay ưu đãi và trợ cấp xã hội, tăng cường hỗ trợ các ngành nghề và doanh nghiệp có nhiều việc làm. Ước tính năm nay sẽ có hơn 11,7 triệu sinh viên tốt nghiệp cao đẳng đại học, do đó cần tăng cường các biện pháp chính sách để thúc đẩy việc làm cho thanh niên, tối ưu hóa dịch vụ hướng dẫn khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm. Làm tốt công tác việc làm cho quân nhân xuất ngũ và nông dân lên thành phố lao động, tăng cường hỗ trợ cho những nhóm gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm như người khuyết tật... Phân loại và hoàn thiện một cách linh hoạt các biện pháp bảo đảm dịch vụ việc làm, mở rộng thí điểm bảo hiểm tổn thất cho các công nhân viên chức làm việc trong các môi trường làm việc mới. Kiên quyết khắc phục sự phân biệt đối xử trong việc làm, bảo đảm chi trả tiền lương cho nông dân lên thành phố lao động, hoàn thiện cơ chế điều phối và hiệp thương về quan hệ lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Tăng cường đào tạo đội ngũ công chức tay nghề cao, thích ứng với nhu cầu nhân tài trong các lĩnh vực như sản xuất tiên tiến, dịch vụ hiện đại và chăm sóc người cao tuổi, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp. Tăng thu nhập cho cư dân thành thị và nông thôn qua nhiều kênh khác nhau, mở rộng quy mô của nhóm người có mức thu nhập trung bình và nỗ lực tăng thu nhập cho nhóm người thu nhập thấp. Nâng cao năng lực và dịch vụ khám chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm trọng điểm. Nâng cao tiêu chuẩn trợ cấp y tế bình quân đầu người lên 30 nhân dân tệ. Thúc đẩy phát triển đi đôi với quản lý bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh và dược phẩm. Thúc đẩy bảo hiểm y tế cơ bản ở cấp tỉnh, hoàn thiện chế độ mua sắm dược phẩm cấp quốc gia, tăng cường quản lý và giám sát việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, thực hiện và hoàn thiện công tác thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại các địa phương không phải nơi người khám bệnh sinh sống. Đi sâu cải cách hoạt động của các bệnh viện công, cải thiện chất lượng dịch vụ y tế theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, thúc đẩy công nhận kết quả kiểm tra và xét nghiệm của nhau. Tập trung thúc đẩy khám và chữa bệnh theo kiểu phân cấp, đưa nguồn lực điều trị chất lượng cao về cơ sở, tăng cường liên kết và phối hợp giữa các cơ sở y tế cấp huyện tại khu vực nông thôn, mở rộng quy mô các loại thuốc dùng để điều trị các bệnh mãn tính và bệnh thông thường tại các cơ sở y tế. Nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tồn tại trong các dịch vụ như khám chữa bệnh cho trẻ em, người già, sức khỏe tinh thần và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Thúc đẩy sự kế thừa và đổi mới y học cổ truyền, tăng cường xây dựng các chuyên khoa có thế mạnh của y học cổ truyền. Triển khai sâu rộng Chương trình hành động Trung Quốc về khỏe mạnh và phong trào thi đua yêu nước trong ngành y để xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc cho sức khỏe của quần chúng người dân.  


Tăng cường đảm bảo và dịch vụ an sinh xã hội. Thực hiện chiến lược quốc gia trong việc tích cực ứng phó với việc già hóa dân số. Tăng thêm 20 nhân dân tệ trong tiêu chuẩn trợ cấp dưỡng lão tối thiểu hàng tháng cho người già ở các khu vực nông thôn và thành thị, tiếp tục tăng lương hưu cơ bản và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm dưỡng lão trên cả nước. Thực hiện chế độ lương hưu cá nhân trên phạm vi toàn quốc, tích cực phát triển bảo hiểm dưỡng lão tự nguyện. Làm tốt công tác bảo đảm dịch vụ cho quân nhân xuất ngũ và nghỉ hưu. Tăng cường xây dựng mạng lưới dịch vụ dưỡng lão tại các khu dân cư thành thị và nông thôn, đẩy mạnh mức độ khắc phục những hạn chế và tồn tại trong dịch vụ dưỡng lão tại khu vực nông thôn. Tăng cường cung cấp các vật phẩm thường dùng và dịch vụ cho người cao tuổi, nỗ lực phát triển “nền kinh tế tóc bạc” (ngành lấy người cao tuổi làm khách hàng mục tiêu - ND). Thúc đẩy việc thiết lập chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dài hạn. Kiện toàn chính sách hỗ trợ sinh sản, tối ưu hóa chế độ nghỉ thai sản, hoàn thiện cơ chế chia sẻ hợp lý chi phí sử dụng công nhân cho chủ thể doanh nghiệp, tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em bằng nhiều kênh khác nhau để giảm tải gánh nặng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em cho các gia đình. Thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ nhân ái đối với những trẻ em bị bỏ rơi và có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường các hoạt động phòng ngừa, phục hồi chức năng cho người khuyết tật và hoàn thiện chính sách chăm sóc những người khuyết tật nặng. Kiện toàn hệ thống trợ cấp xã hội theo phân loại và phân cấp, lên kế hoạch tổng thể cho chính sách hỗ trợ cho những người thu nhập thấp và ngăn chặn tình trạng tái nghèo, củng cố mạng lưới bảo đảm an toàn cho sinh kế cơ bản của người dân.


Làm phong phú đời sống văn hóa và tinh thần cho người dân. Đi sâu học tập và quán triệt tư tưởng văn hóa của Tập Cận Bình. Thực hiện rộng rãi quan niệm giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa. Phát triển các sự nghiệp như khoa học xã hội, báo chí xuất bản, phát thanh điện ảnh, văn học nghệ thuật và hồ sơ tư liệu. Đi sâu thúc đẩy chiến lược số hóa văn hóa quốc gia. Thúc đẩy hoạt động toàn dân đọc sách. Hoàn thiện công tác quản trị mạng Internet, bồi đắp văn hóa mạng tích cực, lành mạnh và ngày càng hoàn thiện. Đổi mới và triển khai các công trình văn hóa mang lại lợi ích cho người dân, nâng cao chất lượng phục vụ, mở cửa miễn phí các công trình văn hóa và địa điểm vui chơi công cộng. Nỗ lực phát triển ngành văn hóa. Triển khai cuộc điều tra hiện vật văn hóa khảo cổ quốc gia lần thứ 4, tăng cường bảo vệ và sử dụng một cách có thống hiện vật văn hóa khảo cổ. Thúc đẩy kế thừa và bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể. Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa trong và ngoài Trung Quốc, nâng cao khả năng truyền bá quốc tế. Tăng cường cải cách thể dục thể thao. Làm tốt công tác tổ chức Thế vận hội và Thế vận hội dành cho người khuyết tật 2024. Xây dựng, vận hành tốt các công trình thể thao quần chúng, thúc đẩy và triển khai rộng khắp hoạt động toàn dân luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe. Duy trì an ninh quốc gia và ổn định xã hội. Quán triệt quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, tăng cường xây dựng năng lực và hệ thống an ninh quốc gia. Nâng cao trình độ quản trị an ninh công cộng, thúc đẩy sự chuyển đổi mô hình quản trị theo hướng phòng ngừa ngay từ trước khi sự việc diễn ra. Tập trung đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất, phòng chống, giảm thiểu thiệt hại và cứu trợ thiên tai, tăng cường khả năng ứng phó và xử lý các tình huống khẩn cấp. Quyết tâm triển khai chiến dịch kéo dài trong 3 năm để giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây mất an toàn trong sản xuất, tăng cường điều tra và khắc phục những rủi ro tiềm ẩn trong các ngành nghề và lĩnh vực trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, kiên quyết không để xảy ra các sự cố lớn và đặc biệt nghiêm trọng. Làm tốt công tác phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng và động đất…, tăng cường công tác khí tượng. Quản lý và giám sát chặt chẽ các vấn đề an toàn về thực phẩm, dược phẩm và trang thiết bị đặc chủng. Hoàn thiện hệ thống quản lý xã hội. Tăng cường công năng của dịch vụ tại các khu dân cư ở thành thị và nông thôn. Dẫn dắt và hỗ trợ các tổ chức xã hội, cứu trợ nhân đạo, tình nguyện và công ích phát triển lành mạnh. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, người già và người khuyết tật. Kiên trì và phát triển “Kinh nghiệm Phong Kiều” trong thời đại mới (Phong trào do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái phát động trong lĩnh vực quản trị xã hội năm 2013. Trước đó, Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng phát động phong trào này vào những năm 1960 với tinh thần chủ yếu là dựa vào quần chúng nhân dân để giải quyết mâu thuẫn xã hội tại chỗ theo hướng cảm hóa và hòa giải - ND), thúc đẩy việc ngăn ngừa, hóa giải tranh chấp và mâu thuẫn, thúc đẩy pháp lý hóa công tác kiến nghị và khiếu kiện. Tăng cường các dịch vụ pháp lý công cộng. Tăng cường công tác phòng ngừa và kiểm soát tổng thể an ninh trật tự xã hội, đẩy mạnh các hoạt động truy quét tệ nạn và trấn áp tội phạm dựa theo pháp luật để xây dựng một Trung Quốc an toàn hơn.  


Thưa các quý vị đại biểu!


Hành trình mới và sứ mệnh mới đã đặt ra các yêu cầu mới hơn và cao cho công tác của chính phủ. Chính quyền và cán bộ nhân viên các cấp cần lĩnh ngộ sâu sắc ý nghĩa mang tính quyết định của “hai xác lập” (xác lập địa vị hạt nhân của đồng chí Tập Cận Bình trong Trung ương Đảng và toàn đảng; xác lập địa vị chủ đạo của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội  đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới - ND), tăng cường “bốn ý thức” (ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân và ý thức noi gương - ND), kiên định “bốn tự tin” (tự tin về con, tự tin lý luận, tự tin chế độ và tự tin văn hóa - ND) và làm tốt “hai bảo vệ” (bảo vệ kiên quyết địa vị hạt nhân của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong Trung ương Đảng và toàn đảng; bảo vệ sự lãnh đạo tập trung thống nhất và quyền uy của Trung ương Đảng), tự giác sự thống nhất cao với Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân về tư tưởng, chính trị và hành động, không ngừng nâng cao năng lực phán đoán chính trị, năng lực giác ngộ chính trị và năng lực thực thi chính trị, đưa sự lãnh đạo của đảng xuyên suốt toàn bộ quá trình công tác của chính phủ trên mọi lĩnh vực. Cần coi việc kiên trì phát triển chất cao cao là con đường đúng đắn nhất trong thời đại mới, coi việc tạo ra hạnh phúc cho người dân là thành tích chính trị quan trọng nhất, nỗ lực xây dựng một chính phủ pháp trị, đổi mới, liêm khiết và phục vụ có thể làm hài lòng người dân, thực hiện đầy đủ chức trách của mình.  


Đi sâu thúc đẩy hành chính dựa theo pháp luật. Tuân thủ nghiêm Hiến pháp và pháp luật. Tự giác chấp nhận sự giám sát của đại hội đại biểu nhân dân và ủy ban thường vụ cùng cấp, tự giác chấp nhận sự giám sát dân chủ của Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân (Chính hiệp), tự giác chấp nhận sự giám sát của xã hội và dư luận. Tăng cường kiểm tra giám sát. Kiên trì quyết sách khoa học, dân chủ, dựa theo pháp luật, việc xây dựng chính sách phải tuân thủ pháp luật, hội tụ được sự đồng thuận và dựa theo pháp luật. Hoàn thiện chế độ công khai công tác quản lý của nhà nước. Thúc đẩy toàn diện việc thực thi pháp luật nghiêm khắc, quy phạm, công bằng và văn minh. Ủng hộ các tổ chức xã hội như công đoàn, đoàn thanh niên và hội liên hiệp phụ nữ phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình. Phát huy tinh thần tự đổi mới, kiên trì chỉnh đốn tác phong, kỷ luật nghiêm minh, đấu tranh chống tham nhũng, đi sâu xây dựng bộ máy liêm chính mang tác phong đảng và đấu tranh chống tham nhũng. Cán bộ nhân viên của chính phủ phải tuân thủ nghiêm pháp luật và kỷ luật, giữ mình trong sạch, siêng năng tận tụy và hết mình phục vụ nhân dân. 


Nâng cao toàn diện hiệu quả công tác hành chính. Quán triệt, thực hiện tốt các quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kiên trì tối ưu hóa hiệu quả của công tác phối hợp, đi sâu thúc đẩy chuyển đổi chức năng chính phủ, không ngừng nâng cao uy tín và năng lực thực thi. Kiên trì tư tưởng và phương pháp làm việc đúng đắn, dũng cảm đấu tranh loại bỏ phương pháp tư duy cố hữu và tư tưởng ỷ lại, tích cực lập kế hoạch và tận dụng tốt xuất phát điểm với lực kéo và đòn bẩy mạnh mẽ, trong thực hiện phải không khoan nhượng, mạnh mẽ và kiên quyết, theo đuổi chân lý, dám làm việc tốt, đảm bảo hiệu quả mang lại cuối cùng phù hợp với ý đồ quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Củng cố, triển khai các thành quả của hoạt động giáo dục chuyên đề, tăng cường điều tra nghiên cứu và thực hiện chế độ công tác “bốn tại cơ sở” (Phương pháp do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng gồm: tuyên truyền đường lối, phương châm và chính sách của Đảng tại cơ sở; điều tra, nghiên cứu tại cơ sở; tiếp nhận phản ánh tại cơ sở và xử lý công việc tại cơ sở-ND). Đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính phủ số. Lấy tiêu chí hoàn thành công việc với hiệu quả cao để nâng cao trình độ phục vụ của chính phủ. Kiên quyết xóa bỏ chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, tinh giản hơn nữa các văn kiện và hội nghị, hoàn thiện công tác giám sát, kiểm tra và sát hạch, tiếp tục giảm nhẹ gánh nặng cho các cơ sở và doanh nghiệp. Thực hiện “ba phân biệt” (Phân biệt những sai sót và sai phạm của cán bộ do thiếu kinh nghiệm, tiên phong đi đầu trong quá trình thúc đẩy cải cách với hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật biết rõ sai nhưng cố tình làm trái; Phân biệt những sai sót và sai phạm trong thử nghiệm có tính thăm dò chưa được cấp trên hạn chế rõ ràng với các hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật bất chấp sự ngăn cấm rõ ràng của cấp trên mà vẫn làm theo ý mình; Phân biệt giữa những sai lầm vô ý nhằm thúc đẩy sự phát triển và những hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật để trục lợi cá nhân-ND), hoàn thiện cơ chế bảo vệ và khuyến khích cán bộ dám làm dám chịu. Toàn bộ đội ngũ cán bộ phải phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đồng thời thiết thực chuyển hóa năng lực hành động, nâng cao tinh thần sáng tạo trong thực thi công việc, sẵn sàng dấn thân vào gian khó, nỗ lực tạo nên những thành tựu mới xứng đáng với thời đại và nhân dân.


Thưa các quý vị đại biểu!


Chúng ta phải lấy việc kiên định xây dựng cộng đồng chung các dân tộc Trung Hoa làm chủ đạo, kiên trì và hoàn thiện chế độ tự trị của các dân tộc, thúc đẩy giao lưu và hội nhập sâu rộng, thúc đẩy các khu vực dân tộc đẩy nhanh tiến trình xây dựng hiện đại hóa. Kiên trì phương châm cơ bản của Đảng về công tác tôn giáo, đi sâu thúc đẩy Trung Quốc hóa tôn giáo và tích cực dẫn dắt tôn giáo thích ứng với XHCN. Tăng cường và cải tiến công tác Hoa kiều, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của kiều bào ở nước ngoài, cũng như kiều bào đã hồi hương và thân nhân của họ, hội tụ sức mạnh to lớn trong và ngoài nước để cùng phục hưng dân tộc. 


Năm vừa qua, công tác xây dựng quốc phòng và quân đội đã đạt được thành tích và tiến bộ mới, quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh đảm trách. Trong năm mới này, cần phải quán triệt sâu sắc tư tưởng quân đội hùng mạnh của Tập Cận Bình, quán triệt phương châm chiến lược quân sự trong thời đại mới, kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với Quân đội Nhân dân, đi sâu quán triệt toàn diện chế độ chịu trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy Trung ương, thực hiện tốt mục tiêu 100 năm xây dựng quân đội. Tăng cường toàn diện công tác huấn luyện binh lính sẵn sàng chiến đấu, lên kế hoạch thúc đẩy chuẩn bị đấu tranh quân sự, làm tốt công tác huấn luyện thực chiến, kiên định bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển. Xây dựng hệ thống quản trị quân sự hiện đại hóa, nắm chắc nội dung xây dựng quân đội trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phát triển quốc phòng quan trọng. Củng cố, nâng cao năng lực và nhất thể hóa hệ thống chiến lược quốc gia, tối ưu hóa hệ thống khoa học công nghệ quốc phòng, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, động viên quốc phòng và xây dựng lực lượng dự bị. Chính quyền các cấp cần tăng cường ủng hộ xây dựng quốc phòng và quân đội, đi sâu triển khai công tác “ủng hộ kép” (chính quyền địa phương và quân đội cùng ủng hộ lẫn nhau), củng cố và tăng cường đoàn kết quân-dân-chính. 


Chúng ta cần tiếp tục quán triệt một cách toàn diện, đúng đắn và kiên định với phương châm “Một nước hai chế độ”, “Người Hong Kong quản lý Hong Kong”, “Người Macau quản lý Macau” và tự trị ở mức độ cao, kiên trì quản lý Hong Kong, Macau theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc “Người yêu nước quản lý Hong Kong”, “Người yêu nước quản lý Macau”. Ủng hộ Hong Kong, Macau phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, phát huy đặc điểm và thế mạnh bản thân, tích cực tham gia xây dựng Khu vực Vịnh lớn Hong Kong-Macau, hội nhập tốt hơn nữa vào đại cục phát triển quốc gia, duy trì phồn vinh và ổn định lâu dài cho Hong Kong-Macau. 


Chúng ta cần phải kiên trì quán triệt phương châm sách lược tổng thể của Đảng đối với việc giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời đại mới, kiên trì nguyên tắc “Một Trung Quốc” và “Nhận thức chung 1992”, kiên quyết phản đối chủ nghĩa ly khai đòi “Đài Loan độc lập” và sự can thiệp của bên ngoài, thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ, kiên trì thúc đẩy sự nghiệp thống nhất tổ quốc, bảo vệ lợi ích căn bản của dân tộc Trung Hoa. Đi sâu phát triển hội nhập hai bờ, tăng cường lợi ích cho đồng bào hai bờ, đồng lòng chung tay thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc.   


Chúng ta cần kiên trì chính sách ngoại giao hòa bình, độc lập và tự chủ, kiên trì đi theo con đường phát triển hòa bình, kiên định thực hiện chiến lược mở cửa cùng thắng và cùng có lợi, ủng hộ một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự cùng tiến trình toàn cầu hóa kinh tế bao dung và có lợi cho tất cả các bên, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, phản đối các hành vi bá quyền và dọa nạt, bảo vệ công bằng và chính nghĩa. Trung Quốc mong muốn cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện các sáng kiến Phát triển toàn cầu, An ninh toàn cầu và Văn minh toàn cầu, đề cao giá chung của toàn nhân loại, thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và xây dựng Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.


Thưa các quý vị đại biểu!


Gánh vác sứ mệnh trọng đại, phấn đấu xây dựng tương lai. Chúng ta cần đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới làm chỉ đạo, kiên định niềm tin, nỗ lực tiến lên, phấn đấu hoàn thành mục phát triển kinh tế xã hội của cả năm, phấn đấu không mệt mỏi cho công cuộc thúc đẩy toàn diện xây dựng cường quốc và sự phục hưng vĩ đại của dân tộc theo hướng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc./. 

 

Theo TTXVN


Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết