Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024

Hội thảo khoa học “50 năm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày phát hành: 08/06/2023 Lượt xem 3651

Quang cảnh buổi Hội thảo

 

Thực hiện Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025 (mã số KX.04/21-25) nhằm xây dựng và cung cấp cơ sở khoa học, luận cứ thực tiễn phục vụ cho việc chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV. Trong khuôn khổ nhiệm vụ chung đó, ngày 8/6/2023, tại Hà Nội, Đề tài KX.04.03/21-25 tổ chức Hội thảo về chủ đề: “50 năm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm đề tài chủ trì hội thảo.

Việc tổng kết 50 năm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nhằm góp phần nhận rõ những thành tựu và hạn chế, những bài học kinh nghiệm cùng những vấn đề đặt ra, để từ đó tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, ngang tầm nhiệm vụ. Tại Hội thảo, với tinh thần khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung phân tích góp phần làm rõ một số vấn đề sau: Những thành tựu, hạn chế và vấn đề đặt ra về xây dựng Đảng trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo về Tổ quốc 50 năm qua;  Những thành tựu, hạn chế và vấn đề đặt ra trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo về Tổ quốc 50 năm qua;  Định hướng tiếp tục xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược trong thời gian tới.

 

P.V

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết