Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024

Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương tìm hiểu, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Cà Mau

Ngày phát hành: 07/12/2023 Lượt xem 262

Sáng 6/12, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Cà Mau. Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Thành Ngại tiếp và làm việc với đoàn.

 

 

 Đây là ngày làm việc thứ 2 của đoàn công tác tại Cà Mau nhằm nắm bắt tình hình thực tế về kết quả thực hiện Nghị quyết khoá XIII của Đảng ở lĩnh vực văn hoá, xã hội, con người; từ đó có những tổng hợp, báo cáo để chuẩn bị cho quá trình xây dựng văn kiện khoá mới của Đảng; đồng thời chuẩn bị cho việc tổng kết thành tựu 40 năm đổi mới của đất nước (trước đó, chiều 5/12, đoàn đã có buổi làm việc với tại huyện ủy Thới Bình) .

 

Buổi làm việc dành thời lượng để toạ đàm, trao đổi thông tin giữa đoàn công tác với các sở, ngành, địa phương, chuyên gia của tỉnh Cà Mau liên quan đến văn hoá, xã hội và con người. Từ thực tiễn Cà Mau, một số vấn đề nổi lên như làm sao định lượng, sát hợp với thực tiễn các quy định, tiêu chí, mục tiêu về văn hoá; cơ chế, nguồn lực về đầu tư văn hoá; huy động sức dân trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy công năng của thiết chế văn hoá, di sản văn hoá; việc định hình, xây dựng chuẩn mực, đặc trưng tính cách của con, bản sắc văn hoá Cà Mau...

 

PGS. TS Phạm Văn Linh Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương, chia sẻ: “Văn hoá, xã hội, con người Cà Mau là tài nguyên quý giá, phong phú và hoàn toàn đủ khả năng trở thành nguồn lực đóng góp trực tiếp, đắc lực vào sự phát triển của địa phương. Cà Mau cần nhìn trúng vào những tồn tại, kịp thời tháo gỡ các vấn đề để xây dựng, phát triển văn hoá, xã hội, con người theo hướng hội nhập nhưng bền vững, giàu bản sắc, hình thành những chuẩn mực và hệ giá trị tốt đẹp, đặc biệt là từ đó mang lại sự thụ hưởng thực sự, thực chất và toàn diện cho đời sống Nhân dân”.

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Thành Ngại bày tỏ: “Những đóng góp, ý kiến của đoàn công tác là hết sức quý báu đối với tỉnh Cà Mau. Đây cũng là dịp để tỉnh Cà Mau nhìn lại những gì đã làm được, những gì chưa được, nguyên nhân là ở đâu để từ đó có giải pháp, hành động để khắc phục, tháo gỡ đối với công tác xây dựng, phát triển văn hoá, xã hội, con người. Cà Mau phấn đấu trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững, mà mục tiêu cao nhất chính là sự thụ hưởng cuộc sống giàu đẹp, hạnh phúc của Nhân dân”.

 

 

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, chia sẻ Cà Mau phấn đấu trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững, mà mục tiêu cao nhất  là vì cuộc sống giàu đẹp, hạnh phúc của Nhân dân.

 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau Hồ Trung Việt báo cáo kết quả toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết khoá XIII của Đảng và Nghị quyết khoá XVI của Đảng bộ tỉnh, trong đó có những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển văn hoá, xã hội và con người. Từ các Nghị quyết của Đảng, tỉnh Cà Mau đã chuyển hoá thành sự thay đổi trong nhận thức, hành động và biểu hiện qua kết quả thực tiễn.

 

 

Đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ báo cáo kết quả công tác xây dựng, phát triển văn hoá, xã hội và con người tại Cà Mau.

 

Công tác xây dựng và phát triển văn hoá, con người Cà Mau luôn được chú trọng nâng cao; nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội được quan tâm thực hiện thường xuyên; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ được cải thiện; quan điểm “văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” được quán triệt và nhận thức đầy đủ hơn;  người dân thực sự trở thành chủ thể văn hóa, tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh.

 

 

Đồng chí Phạm Bạch Đằng, nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau, góp ý: "Cần phải coi xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền là cái gốc để công tác xây dựng, phát triển văn hoá, xã hội, con người đi đúng hướng, bền vững". 

 

Đồng chí Hồ Trung Việt thông tin: “Cà Mau là vùng đất có bản sắc văn hoá đặc trưng riêng, là vùng đất mới nhưng có thể khẳng định là nơi “địa linh, nhân kiệt”. Chỉ riêng ở lĩnh vực văn học nghệ thuật, báo chí, tỉnh Cà Mau có hàng loạt những văn nghệ sĩ, nhà báo mang tầm vóc lớn. Hàng năm, tỉnh duy trì được giải báo chí truyền thống mang tên Anh hùng – Nhà báo Trần Ngọc Hy; Giải thưởng Văn học nghệ thuật Phan Ngọc Hiển được tổ chức 5 năm 1 lần...”

 

Bên cạnh những thành tựu, thuận lợi, tỉnh Cà Mau còn đối mặt không ít khó khăn, thách thức, nhất là nguồn lực đầu tư phát triển và phát huy giá trị các thiết chế, di sản văn hoá.

 

Các chuyên gia, nhà khoa học thành viên đoàn công tác chia sẻ: “Cà Mau có tiềm năng rất lớn về văn hoá, nhưng thực tế là chúng ta chưa khai thác được giá trị, nhất là bước đầu tiên về mặt quảng bá, giới thiệu thông tin để vượt thoát khỏi phạm vi địa phương. Nhiều người chỉ biết Cà Mau vì có Đất Mũi, còn lại là mờ nhạt về thông tin. Vì vậy, cần phải có cách tiếp cận mới, cách thức mới để giới thiệu về bản sắc văn hoá trong thời đại số”.

 

 

Thành viên đoàn công tác gợi mở, trao đổi và muốn nắm bắt thêm các thông tin về văn hoá, xã hội,

con người Cà Mau qua chuyến công tác lần này.

 

 

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân trao đổi thông tin và nêu những đề xuất của

Cà Mau với đoàn công tác.

 

“Cà Mau cần chú ý đến cơ cấu dân số, bởi hiện nay đã ở mức độ già hoá nhanh, trong khi tỷ lệ sinh thay thế khá thấp. Các vấn đề an sinh xã hội cơ bản, thiết yếu: y tế, giáo dục, lao động việc làm, trợ cấp xã hội cần được địa phương đảm bảo. Nguồn nhân lực chất lượng cao cần phải được tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đào tạo, bổ sung tại chỗ và có cơ chế đãi ngộ, thu hút”, GS. TS Đặng Nguyên Anh, thành viên đoàn công tác lưu ý.

 

Đoàn công tác còn nắm thêm một số thông tin về việc định hướng xây dựng trường đại học của địa phương; về vai trò của văn hoá trong hoạch định phát triển tương lai; gắn các tiềm năng, lợi thế về văn hoá, xã hội, con người với phát triển du lịch; những vấn đề về sự ổn định an ninh trật tự, tôn giáo dân tộc trên địa bàn; tình trạng tuổi thọ cao nhưng chất lượng sống thấp ... Đồng thời lưu ý những diễn biến, hiện tượng, dự báo xu thế tiêu cực, phương hại đến bản sắc văn hoá, sự ổn định của xã hội, sự suy đồi, tha hoá về đạo đức, lối sống của con người.

 

 

Quốc Rin (Báo Cà Mau)

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết