Chủ Nhật, ngày 26 tháng 05 năm 2024

Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới theo định hướng XHCN làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Ngày phát hành: 14/11/2023 Lượt xem 300

Chiều 13/11, Đoàn Khảo sát thực tế của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh về nội dung phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Làm việc với đoàn về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành.

 

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, trong gần 40 năm qua, bằng tư duy đột phá và những cách làm sáng tạo, Quảng Ninh đã đạt được những bước phát triển toàn diện. Đồng thời, cách làm của Quảng Ninh trong thời gian qua còn là kinh nghiệm thực tiễn quan trọng để Trung ương tổng kết thành các mô hình lý luận nhằm tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó đặc biệt là trong giai đoạn hơn 10 năm trở lại đây, tỉnh đã có sự thay đổi mang tính đột phá về tư duy phát triển khi xác định chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”.

Nhiều mô hình, phương thức phát triển mới của Quảng Ninh qua thực tiễn đã chứng minh được hiệu quả và được nhân rộng trong phạm vi toàn quốc như: Phương thức huy động nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); các mô hình nhằm tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính; Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP)...

 

Quảng Ninh cũng là địa phương đi đầu trong việc cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Trung ương nhằm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế. Tỉnh đã triển khai một phương thức ứng phó hiệu quả khi phải đối diện với những thách thức an ninh phi truyền thống với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Đồng thời, xây dựng mô hình phát triển bền vững dựa trên việc tìm kiếm sự cân bằng giữa ba yếu tố: Kinh tế, xã hội và môi trường thông qua việc xây dựng hệ giá trị địa phương.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát đều đánh giá cao tính tiên phong, đi đầu của Quảng Ninh trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đặc biệt, thực tiễn của Quảng Ninh còn cho thấy tính xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường đã được thể hiện rõ nét qua nhiều yếu tố như: Sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế, nhất là trong những định hướng về mặt chiến lược, xây dựng các quy hoạch; quan điểm xuyên suốt là lấy hạnh phúc của người dân làm trung tâm, là mục tiêu trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

g
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Quảng Ninh trong quá trình phát triển là phát huy được giá trị văn hóa – tinh thần, ý chí tự lực, tự cường của con người Quảng Ninh; đồng thời sáng tạo trong khâu tổ chức thực hiện các định hướng, chính sách, quy định của Trung ương theo tinh thần làm đúng, làm nhanh, làm tốt.

Đặc biệt trong hơn 10 năm trở lại đây, với định hướng, tư duy đúng đắn, Quảng Ninh đã chuyển đổi thành công phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; đạt được các mục tiêu cơ bản là phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, lấy con người là trung tâm. Chất lượng cuộc sống của người dân ở tất cả các vùng miền đã được cải thiện căn bản. Đặc biệt là ở các địa phương miền núi, biên giới, hải đảo trước đây gặp rất nhiều khó khăn. Qua đó, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng CNXH.

Cùng với những kết quả đạt được, thực tiễn Quảng Ninh cũng cho thấy những vấn đề bất cập về mặt thể chế. Đây cũng là vấn đề mà Quảng Ninh rất trăn trở và cũng đã nhiều lần kiến nghị. Trong đó đặc biệt là vấn đề tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh hơn nữa cho chính quyền địa phương; tạo hành lang pháp lý để phát triển các lĩnh vực mới như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ,… Đồng thời, tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật một cách đồng bộ để tạo điều kiện có thể huy động nguồn lực từ đất đai, tài nguyên…

g
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh sự đột phá về tư duy phát triển với những cách làm mới, mô hình mới đã chứng minh được hiệu quả trong thực tế trong thời gian qua, Quảng Ninh không chỉ là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước mà còn là địa bàn trọng điểm để thực hiện khảo sát phục vụ cho quá trình tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới. Trong đó đặc biệt là các nội dung liên quan đến phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Đồng chí cũng khẳng định, sự đột phá, sáng tạo trong khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quan trọng nhất để Quảng Ninh đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Quảng Ninh là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho thấy sức sống của công cuộc đổi mới cũng như những đường lối, chủ trương của Đảng trong cuộc sống. Những nội dung đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh cũng đều là những vấn đề rất quan trọng, được đúc rút, tổng kết từ thực tiễn tại địa phương. Đồng thời, cũng là những vấn đề rất cấp thiết, đòi hỏi phải có giải pháp khắc phục trong thời gian tới không chỉ đối với riêng Quảng Ninh mà còn ở phạm vi cả nước.  

 

g
Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Than Cao Sơn.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã đi thực tế tại Công ty Cổ phần Than Cao Sơn.

 

Theo Báo Quảng Ninh

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết