Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024

Khảo sát thực tế của Nhóm I tại Bắc Ninh

Ngày phát hành: 01/10/2018 Lượt xem 3748

GS.TS Phùng Hữu Phú và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì tọa đàm


Triển khai nhiệm vụ “Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011”, vừa qua, Hội đồng Lý luận Trung ương – Ban Chỉ đạo Tổng kết đã tổ chức đoàn khảo sát, nghiên cứu thực tế kết hợp với tọa đàm khoa học tại Tỉnh Bắc Ninh. GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết, Trưởng Nhóm Chính trị và xây dựng Đảng, làm Trưởng đoàn.

         Trong 2 ngày 24 và 25-9-2018, Đoàn đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu thực tế tại Xã Phật Tích, thuộc Huyện Tiên Du và tại Huyện ủy Tiên Du. Nội dung nghiên cứu thực tế, khảo sát, tập trung vào những nội dung chính như: Dân chủ XHCN và thực hành dân chủ ở địa phương; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở địa phương; hoạt động cầm quyền của Đảng ở địa phương; đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương; các mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ở địa phương; một số vấn đề trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội – con người, quốc phòng – an ninh – đối ngoại của địa phương.

          Tại Tỉnh ủy Bắc Ninh, Đoàn đã tiến hành tọa đàm khoa học với Thường trực Tỉnh ủy cùng sự tham gia của hơn 40 đại biểu đại diện cho các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. GS.TS Phùng Hữu Phú và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh chủ trì tọa đàm. Thông qua tọa đàm, các đại biểu đã cung cấp cho Đoàn nhiều thông tin, tài liệu quan trọng, cơ bản về kinh nghiệm sinh động, bổ ích, quý báu trong việc thực hiện Cương lĩnh ở địa phương thời gian qua./.

 

Phạm Văn Chúc

         

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết