Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Quân đội luôn là lực lượng đi đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày phát hành: 17/05/2022 Lượt xem 488

Sáng 17-5, Học viện Chính trị, Ban Chỉ đạo 35, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay”.

 

 

Dự và đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc học viện; Trung tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy học viện; Đại tá, PGS, TS Lương Thanh Hân, Phó giám đốc học viện. 

Cùng tham dự hội nghị có đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng; học viện, nhà trường, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS, TS Phạm Văn Linh khẳng định: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận trực tiếp cho mọi hoạt động của quân đội, đảm bảo cho công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc luôn đi đúng hướng, sát yêu cầu nhiệm vụ… Hội thảo này tiếp tục chỉ ra những nội dung quan trọng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực tiễn và giải pháp phát huy vai trò của quân đội trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, giải pháp; quán triệt, vận dụng và tích hợp nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội trên từng lĩnh vực công tác, nhất là trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các nhà trường quân đội.

 

 

Thời gian qua, ban tổ chức đã nhận được hơn 100 bài tham luận của các đại biểu, trình bày các nội dung thống nhất như: Khẳng định đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; Tập trung phân tích và khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ, phát triển và vận dụng đúng đắn những giá trị của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; Khẳng định quân đội luôn là lực lượng đi đầu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Trên cơ sở này, các tham luận đều nhất quán khẳng định, để phát huy vai trò của quân đội trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần tập trung thực hiện tốt các vấn đề sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng và của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm… 

 

Theo Báo QĐND

 

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết