Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024

"Thực tiễn của Hà Nội rất quan trọng để tổng kết 40 năm đổi mới"

Ngày phát hành: 26/10/2023 Lượt xem 604

Sáng 17/10, BanThường vụ Thành uỷ Hà Nội làm việc với Đoàn khảo sát Ban chỉ đạo Trung ương trao đổi một số nội dung liên quan đến việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Trưởng đoàn khảo sát và Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng đoàn khảo sát nêu rõ: Hà Nội là địa bàn quan trọng vừa lừa là thủ đô, đồng thời là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo… có thực tiễn phong phú trong thực hiện 40 năm đổi mới vừa qua cho nên Ban chỉ đạo, đoàn khảo sát luôn chọn Hà Nội là đơn vị đầu tiên. Nhiệm vụ tổng kết 40 năm đổi mới có tầm quan trọng rất đặc biệt để nhìn nhận chặng đường qua 40 năm, trong đó rút ra những bài học còn nguyên giá trị để kế thừa và tiếp tục đường lối, chủ trương trong giai đoạn phụ cận. Yêu cầu thực hiện đổi mới như Tổng Bí thư nói đây là nguyên tắc rất quan trọng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa thực tế và lý luận”- Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

 

Theo Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Hà Nội là thực tiễn thu nhỏ của cả nước, thực tiễn của Hà Nội rất quan trọng để nhìn nhận một cách toàn diện đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Lý luận đường lối đổi mới kế thừa của nhiều nhiệm kỳ, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng là thời vận lịch sử hết sức quan trọng để xác định rõ những bổ sung quan trọng để hoàn thiện từng bước về lý luận, trong đó khẳng định lại nội dung cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. 

 

Tại hội nghị, đoàn khảo sát nghe đại biểu Thành uỷ Hà Nội phân tích, dự báo những cái mới, thực tiễn mới, nền tảng phát triển mới của Hà Nội để rút ra những bài học qua 40 năm đổi mới; Dự báo tình hình sắp tới gắn liền với thực tiễn ngày nay để có thể đưa ra những nội dung bổ sung từ thực tiễn Hà Nội đóng góp hoàn thiện đường lối đổi mới; Lý giải, phân tích sâu sắc nhất các nội dung, nhiệm vụ… trên cơ sở từ thực tiễn rút ra các vấn đề lý luận.

40 năm đổi  mới, Hà Nội rút ra 8 bài học kinh nghiệm, 7 định hướng phát triển.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Ban chỉ đạo tổng kết của thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng báo cáo 8 chuyên đề như: bối cảnh thế giới khu vực trong nước tác động đến Việt Nam qua 40 năm đổi mới và sự phát triển nhận thức của Đảng về đường lối đổi mới làm cơ sở cho việc báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN 40 năm qua ở Thủ đô Hà Nội.

 

Về nội dung báo cáo, về nhận thức của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và Nhân dân Thủ đô về CNXH và con đường đi lên CNXH qua 40 năm đổi mới; Về những thành tựu và hạn chế của Thủ đô qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; Về dự báo bối cảnh hội nhập, phương hướng quan điểm, mục tiêu 2030 tầm nhìn 2045. Về bài học kinh nghiệm qua 40 năm đổi mới...  Hà Nội cũng xác định 8 bài học kinh nghiệm,  7 định hướng phát triển.

 

Trao đổi thảo luận tại hội nghị, qua nghiên cứu nội dung các chuyên đề, các thành viên đoàn khảo sát cơ bản nhất trí cho rằng, các chuyên đề bám sát nội dung của Ban chỉ đạo, chất lượng nhiều thông tin, đánh giá đúng và sát với tình hình thực tế của thế giới, đất nước và Hà Nội, chỉ ra những vướng mắc hạn chế và có nhiều đề xuất, kiến nghị có giá trị cao. Đây là đóng góp của Thủ đô cho đất nước.

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng – Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy đã chuẩn bị báo cáo kỹ lưỡng, toàn diện, khách quan, đã đánh giá được những kết quả đạt được cũng như thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại. Báo cáo đã bám sát đề cương của Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng báo cáo tổng kết, từ thực tiễn và rõ thực tiễn, đã khái quát thành những vấn đề có thể bổ sung.

 

Theo VOV.VN

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết