Thứ Sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Khí phách Việt Nam

Ngày phát hành: 27/01/2020 Lượt xem 75

  

Việt Nam thênh thang đường lớn bước vào năm cuối thập niên thứ hai của thế kỷ này với tư thế tự tin, tràn đầy khí phách. Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta, đất nước ta có nhiều thời kỳ phát triển rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của quốc gia, vị thế của dân tộc và cơ đồ của đất nước có được như bây giờ. Công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và thực hiện “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” trong ba thập niên qua đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, rất đáng tự hào.

 

 

Thực tế ngày càng minh chứng đường lối đổi mới và chính sách hội nhập quốc tế của Đảng là hết sức đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả. Đổi mới và hội nhập quốc tế là hai nhiệm vụ chiến lược phục vụ mục tiêu cho phát triển đất nước; là hai tố chất có quan hệ biện chứng thúc đẩy lẫn nhau, tạo động lực cho sự phát triển bứt phá. Đổi mới đã thực sự là quá trình gạch bỏ và tháo gỡ những cản trở, tổ chức lại cơ cấu và hoạt động xã hội, giải phóng mọi năng lực, động viên và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng để tạo ra nội lực và sự thông thoáng có sức lan tỏa và hấp dẫn bên trong. Mở cửa, hội nhập quốc tế là sự vươn xa, tiếp thu những nguồn lực mới, chắt lọc cái hay, cái đẹp của nhân loại để tăng thêm sức vóc, làm đẹp cho mình, biến cái chưa thể thành cái có thể, nhân lên sức mạnh đang có để có những bước phát triển mới, sáng tạo, biết mình, biết người hơn.

Thành công của những năm qua để tạo nên kết quả hôm nay thật mỹ mãn và vô cùng ấn tượng. Về kinh tế, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đã tăng trưởng 7,02%, trở thành một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao của thế giới. Có nhiều chỉ tiêu đạt mức vượt trội, rất ấn tượng và cao nhất từ trước tới nay. Đó là, hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2019 là 516 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 10 tỷ USD. Hoạt động du lịch đạt kỳ tích, thu hút trên 18 triệu lượt khách quốc tế. Dự trữ ngoại hối đạt 80 tỷ USD. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm qua chỉ tăng 2,79%.

Cùng với những bước tiến vượt bậc về kinh tế, đời sống xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Dân số nước ta năm 2019 đạt 96,48 triệu người, tuổi thọ trung bình tăng lên. Tình hình lao động, việc làm được đảm bảo tốt hơn, tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh, thu nhập của người lao động tăng lên, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Bộ mặt đô thị hướng tới văn minh, hiện đại, nông thôn ngày càng đổi mới. Đời sống văn hóa tinh thần phong phú và tươi mới hơn. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao được đầu tư phát triển và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Thể thao Việt Nam giành được 1483 huy chương trong các giải đấu quốc tế, trong đó có 587 huy chương vàng. Tại Seagame 30, đoàn thể thao Việt Nam giành 98 huy chương vàng, 35 huy chương bạc, 105 huy chương đồng, xếp vị trí thứ 2/11 quốc gia tham dự, sau chủ nhà Philippine. Đặc biệt, sau nhiều thập niên nhân dân cả nước mong đợi, lần đầu tiên đội bóng đá nam đã vô địch Seagame và đội bóng đá nữ lần thứ 6 vô địch.

 

 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, Đảng, nhà nước và nhân dân ta kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích của quốc gia, dân tộc, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao, được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, tin cậy. Chính vì điều đó, Việt Nam được gần như tất cả các nước (192/193) bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam cũng là địa điểm lý tưởng mà Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên lựa chọn để tiến hành cuộc gặp đặc biệt được cả thế giới quan tâm.

Dấu ấn nổi trội trong năm qua là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được tăng cường; công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”. Công tác phòng chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị cao, không có vùng cấm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ việc được xử lý công khai, nghiêm minh, tình trạng tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. Những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Rõ ràng là trong những năm qua, đặc biệt là năm 2019, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những bước tiến quan trọng, có tính đột phá. Kết quả đó khẳng định bản lĩnh và khí phách Việt Nam trong tiến trình đẩy mạnh đổi mới, phát triển sáng tạo. Khí phách đó đang là động lực mạnh mẽ để đất nước ta tiếp tục vững bước thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

GS.TS Vũ Văn Hiền

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết