Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Vì sao châu Âu luôn đối mặt với các cuộc khủng hoảng?
(13/12/2018)
Những khiếm khuyết về cấu trúc trong Liên minh châu Âu (EU) khiến liên minh này luôn phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng dai dẳng. Nhưng để xử lý được điều này, cần phải có những thay đổi bước ngoặt - điều mà EU vẫn chưa sẵn sàng trong thời điểm hiện nay, mạng Foreign Affairs ngày 10/12 bình luận.
Những đặc điểm, tiêu chí cơ bản, phổ biến của kinh tế thị trường hiện đại trong điều kiện toàn cầu hóa
(08/11/2018)

 Một nền kinh tế thị trường hiện đại và toàn cầu hóa đòi hỏi các loại thị trường phải phát triển, cạnh tranh công bằng, và ngày càng tự do hóa không chỉ trong phạm vi quốc gia mà cả trong khu vực và trên toàn cầu; và một nhà nước mạnh, có năng lực và thực hiện tốt quản trị quốc gia.

Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào
(02/11/2018)
Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào giai đoạn 2017-2021, sáng 02-11-2018, Đoàn cán bộ Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào do đồng chí Nam Vi-nha-kệt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào là Trưởng đoàn sang thăm và làm việc với...
Một số quan niệm về pháp quyền trên thế giới
(31/10/2018)
Trên thế giới, tư tưởng pháp quyền hình thành từ thời kỳ cổ đại. Yêu cầu về đảm bảo pháp quyền được đưa ra để phản ứng với sự lạm dụng quyền lực của chính quyền và chống lại sự tùy tiện của người cai trị với yêu cầu công quyền phải bị giới hạn bởi luật pháp.
Nghị quyết Hội nghị TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
(25/10/2018)

Ngày 22/10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW).

Tòa soạn trân trong giới thiệu toàn văn Nghị quyết: