Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Thực trạng công nghiệp Việt Nam thời gian qua
(14/08/2019)
Công nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, những năm gần đây có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước, trở thành ngành xuất khẩu chủ đạo với tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Cơ cấu các ngành công nghiệp có sự chuyển biến phù hợp,  góp phần tích cực trong giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng năng suất và nâng cao đời sống của nhân...
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của chế độ dân chủ nhân dân tại Lào trong tình hình mới [1]  ​
(13/08/2019)
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong chế độ dân chủ nhân dân trong tình hình mới là vấn đề quan trọng và có tính cấp thiết, bởi vì việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, phát huy...
Xây dựng Chính phủ điện tử: Kinh nghiệm từ các nước
(01/08/2019)
 Không nằm ngoài xu hướng tất yếu của phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới, Việt Nam đã triển khai xây dựng Chính phủ điện tử từ những năm 2000. Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành cũng đã nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia để xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.    
Một số kết quả Hội thảo lý luận lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp
(30/07/2019)
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp, vừa qua, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn với sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ Hội đồng Lý luận Trung ương đã có chuyến thăm, làm việc và tổ chức Hội thảo lý...