Thứ Bảy, ngày 18 tháng 09 năm 2021

Tọa đàm khoa học "Biến đổi khí hậu, nước biển dâng: Nguy cơ, vấn đề và định hướng giải pháp ứng phó"

Ngày phát hành: 18/06/2020 Lượt xem 283

 

Nhằm tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến biến đổi khí hậu, nước biển dâng, định hướng các giải pháp ứng phó đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới, góp phần phục vụ hoàn thiện Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng 17- 6 - 2020, Tiểu ban Văn hóa-Xã hội- Con người Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức tọa đàm khoa học về chủ đề "Biến đổi khí hậu, nước biển dâng: Nguy cơ, vấn đề và định hướng giải pháp ứng phó".

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng CS Việt Nam

 

Tham dự tọa đàm có đông đảo các nhà khoa học đầu đàn ở nhiều cơ quan khoa học, bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng tham dự, chỉ đạo hội nghị.

Sau phát biểu đề dẫn của GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Văn hóa-Xã hội-Con người của Hội đồng, với gần 10 ý kiến phát biểu, các đại biểu dự tọa đàm đã tập trung trao đổi sâu vào các vấn đề:

- Cơ sở khoa học, nhận thức chung về biến đổi khí hậu, nước biển dâng toàn cầu và nguyên nhân.

- Đánh giá thực trạng và dự báo về tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, môi trường sống của Việt Nam trong thời gian tới.

- Quan điểm, định hướng và những giải pháp cơ bản, lâu dài, giải pháp đột phá để ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong giai đoạn mới.

 

Các ý kiến phát biểu cho thấy, biến đổi khí hậu, nước biển dâng đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại, có tác động bất lợi trên nhiều lĩnh vực của đời sống trên cả quy mô toàn cầu, khu vực và  nhiều quốc gia.

Do vị trí địa lý tự nhiên,Việt Nam được thế giới dự báo là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng cũng như các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan. Các tác động này không chỉ gây ảnh hưởng và thiệt hại tới tài nguyên, kinh tế, phát triển xã hội, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Vì những lý do nêu trên, các nhà khoa học cho rằng, trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng cần được trình bày lại để thể hiện sâu sắc hơn mức độ quan trọng của vấn đề này, làm cơ sở cho những giải pháp mạnh mẽ, đúng tầm, ứng phó hiệu quả, phù hợp với diễn thế của thiên nhiên./.

PV

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết