Chủ Nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2022

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 29/09/2020 Lượt xem 1050

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Cơ sở lý luận-thực tiễn về xây dựng mô hình tổng thể hệ thống chính trị ở Việt Nam phù hợp với điều kiện mới"

Mã số đề tài: KX.04.31/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Văn Giang

Cơ quan chủ trì đề tài: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thời gian : 8 giờ 30 thứ Năm, ngày 01 - 10 - 2020.

Địa điểm :Hội trường tầng 2 Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết