Thứ Bảy, ngày 20 tháng 07 năm 2024

Tọa đàm KH"Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong TKQĐ lên CNXH, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011"

Ngày phát hành: 11/10/2018 Lượt xem 4015

GS.TS Tạ Ngọc Tấn phát biểu khai mạc tọa đàm


Trong khuôn khổ kế hoạch đợt khảo sát, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thái Bình, phục vụ  cho nhiệm vụ “Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011”, ngày 10/10/2018, tại thành phố Thái Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương – Ban Chỉ đạo Tổng kết đã phối hợp với Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Tọa đàm khoa học : "Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011". GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết, Trưởng Nhóm Chính trị và xây dựng Đảng; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết; TS Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Tọa đàm. 

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm


Dự tọa đàm có các đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thành viên Đoàn nghiên cứu, khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương.
Sau Báo cáo tóm tắt tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 của Tỉnh ủy Thái Bình, các đại biểu tập trung thảo luận sâu các nội dung: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và thực hành dân chủ ở địa phương; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở địa phương; hoạt động cầm quyền của Đảng ở địa phương; xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; vận dụng mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị trong quá trình phát triển ở Thái Bình... 
Một số vấn đề liên quan ở Thái Bình như: Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới; chủ trương dân bầu một số chức danh lãnh đạo cấp xã; kinh nghiệm xây dựng các mô hình tự quản; sáng kiến của địa phương về bồi dưỡng, phát triển Đảng trong thế hệ trẻ; thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh trong những năm tới...cũng được các đại biểu quan tâm trao đổi.

GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu kết luận tọa đàm


Phát biểu tổng kết tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, đánh giá cao những thành tựu tỉnh Thái Bình đạt được từ sau khi thực hiện các cương lĩnh; đồng thời khẳng định: Nhưng năm vừa rồi, Thái Bình đã đứng dậy và đi lên một cách vững chắc từ chính kinh nghiệm "vấp ngã" của mình. Chìa khóa thành công của Thái Bình hôm nay chính nhờ sự phát huy dân chủ, sáng tạo và đoàn kết. Trên cơ sở tin dân, dựa chắc vào dân, thực hiện công khai, dân chủ và minh bạch, phát huy tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, lấy dân chủ là "điểm tựa” để phát triển kinh tế - xã hội, Thái Bình đã khai thác được nguồn lực mạnh mẽ từ trong dân, để lại dấu ấn tốt đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong tỉnh bảo đảm theo đúng nguyên tắc của Đảng, kiên định và vận dụng sáng tạo vào điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, góp phần vận hành cơ chế lãnh đạo của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở một cách nhịp nhàng, đồng bộ. Những yếu tố căn bản đó đã giúp Thái Bình có những bước tiến vượt bậc, trở thành hình mẫu của cả nước trong xây dựng nông thôn mới. 
Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá, việc Hội đồng Lý luận Trung ương chọn Thái Bình làm điểm khảo sát, nghiên cứu phục vụ cho Tổng kết Cương lĩnh là một dịp tốt để Tỉnh tiếp tục nghiên cứu vận dụng lý luận và những kinh nghiệm thực tiễn vào công việc của địa phương một cách sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả hơn. Đồng chí hy vọng kết quả nghiên cứu, khảo sát từ thực tế Thái Bình sẽ góp phần giúp Hội đồng Lý luận Trung ương hoàn thành tốt hơn trọng trách được giao. 

 

 

Đoàn khảo sát tham quan cánh đồng lúa cao sản xã Đông Phương - Đông Hưng


Cũng trong đợt công tác, trước đó, Đoàn đã có cuộc khảo sát thực tế và làm việc với Đảng ủy xã Đông Phương, huyện Đông Hưng; Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà nhằm tìm hiểu sâu một số vấn đề: Kinh nghiệm trong vận dụng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của cấp trên ở địa phương; kinh nghiệm thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng; việc quản lý xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; kinh nghiệm xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong tình hình hiện nay./. 


                                                                                                               Nguyễn Tiến


Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết