Chủ Nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024

Toàn văn Báo cáo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (phần 1)

Ngày phát hành: 19/10/2022 Lượt xem 4342

 

 
Ngày 16/10/2022, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã long trọng khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIX đọc báo cáo tại Đại hội. Dưới đây là toàn văn báo cáo:


Thưa các đồng chí:
Bây giờ, tôi xin thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX trình bày báo cáo chính trị Đại hội.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX) là một kỳ đại hội hết sức quan trọng được triệu tập vào thời khắc then chốt của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước đang đi lên hành trình mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, hướng tới mục tiêu phấn đấu 100 năm lần thứ 2.
Chủ đề của Đại hội là: Giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quán triệt toàn diện tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, nêu cao tinh thần thành lập đảng vĩ đại, tự tin, tự cường, kiên trì đường lối căn bản và sáng tạo đổi mới, phấn đấu vươn lên, dũng cảm tiến bước, đoàn kết phấn đấu để xây dựng đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa toàn diện, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi qua chặng đường 100 năm. Đảng ta xác định chí hướng vì sự nghiệp vĩ đại đời đời của dân tộc Trung Hoa, dốc sức vì sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại, trách nhiệm vô cùng to lớn, sứ mệnh vô cùng vẻ vang. Các đồng chí trong toàn Đảng cần phải không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, cần phải khiêm tốn thận trọng, phấn đấu gian khổ, cần phải dám đấu tranh, giỏi đấu tranh, kiên định tự tin lịch sử, tăng cường sự chủ động lịch sử, viết nên trang mới tươi đẹp của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.


I. Công tác trong 5 năm và sự thay đổi vĩ đại trong 10 năm thời đại mới
Trong 5 năm kể từ Đại hội XIX đến nay là 5 năm vô cùng bất thường và phi thường, Trung ương Đảng tính toán tổng thể toàn cục chiến lược phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa và sự thay đổi chưa từng có trong 100 năm của thế giới, đã triệu tập 7 kỳ hội nghị toàn thể Trung ương, lần lượt đưa ra các quyết định và nghị quyết về các vấn đề trọng đại như sửa đổi Hiến pháp, đi sâu cải cách bộ máy của Đảng và Nhà nước, kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, ấn định Quy hoạch “5 năm lần thứ 14” và tầm nhìn đến năm 2035, tổng kết toàn diện những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng, đưa ra bố trí chiến lược quan trọng cho sự nghiệp phát triển của Đảng và đất nước, đoàn kết dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc cả nước ứng phó hiệu quả tình hình quốc tế cam go, phức tạp và các rủi ro, thách thức to lớn không ngừng ập đến, với tinh thần phấn đấu vươn lên không ngừng thúc đẩy chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới tiến lên phía trước.
5 năm qua, chúng ta kiên trì tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, dốc sức thúc đẩy tiến trình hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện; quán triệt quan điểm phát triển mới một cách hoàn chỉnh, chính xác và toàn diện; tập trung thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao, chủ động xây dựng bố cục phát triển mới; thúc đẩy cải cách đi nhanh, tiến vững; thúc đẩy vững chắc nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình; thúc đẩy quản lý nhà nước theo pháp luật toàn diện; tích cực phát triển nền văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa; nêu bật sự bảo đảm và cải thiện đời sống nhân dân, tập trung sức mạnh tiến hành cuộc chiến công kiên thoát nghèo; ra sức thúc đẩy xây dựng văn minh sinh thái; kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, phòng ngừa và hóa giải các rủi ro lớn, gìn giữ sự ổn định của đại cục xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng hiện đại hóa quốc phòng và quân đội; triển khai nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa; thúc đẩy toàn diện công trình vĩ đại mới về xây dựng Đảng. Chúng ta long trọng chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; ấn định Nghị quyết lịch sử lần thứ 3; triển khai giáo dục, học tập lịch sử Đảng trong toàn Đảng; xây dựng hoàn thành Nhà triển lãm lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc; kêu gọi toàn Đảng học tập và thực hành theo tinh thần thành lập Đảng vĩ đại; kiên định hơn trên hành trình mới, ghi nhớ nguyện ước ban đầu một cách tự giác hơn, mở ra tương lai tươi đẹp. Đặc biệt là đối diện với đại dịch COVID-19 bất ngờ ập đến, chúng ta kiên trì “nhân dân là trên hết, tính mạng là trên hết”; kiên trì ngăn chặn dịch bệnh thâm nhập từ bên ngoài, siết chặt quản lý trong nước, kiên trì không dao động chiến lược “Không COVID-19” năng động, triển khai cuộc chiến tranh nhân dân, cuộc chiến tranh tổng lực, cuộc chiến chặn đứng dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân, thu được thành quả tích cực và to lớn trong việc tính toán tổng thể công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế- xã hội. Đối diện với sự bất ổn và thay đổi của tình hình Hong Kong, chúng ta thực thi hiệu quả quyền quản lý toàn diện đối với Đặc khu hành chính theo Hiến pháp và Luật cơ bản, xây dựng và thực thi Luật An ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hong Kong, thực hiện nguyên tắc “Người yêu nước quản lý Hong Kong”, tình hình Hong Kong đã có bước chuyển ngoặt quan trọng từ rối ren sang ổn định; đi sâu thúc đẩy việc xây dựng Khu vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau, ủng hộ Hong Kong, Macau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, giữ gìn ổn định. Đối diện với những thách thức nghiêm trọng đối với các hoạt động ly khai của các thế lực ủng hộ “Đài Loan độc lập” và thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc của Đài Loan, chúng ta kiên quyết triển khai cuộc đấu tranh quan trọng chống ly khai, chống can thiệp, đã thể hiện quyết tâm kiên cường và năng lực lớn mạnh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; phản đối “Đài Loan độc lập”, đã tiếp tục nắm bắt sự chủ động chiến lược thống nhất hoàn toàn Tổ quốc, củng cố hơn nữa bố cục cộng đồng quốc tế kiên trì nguyên tắc “Một nước Trung Quốc”. Đối diện với tình hình quốc tế biến đổi nhanh chóng, đặc biệt là sự lòe bịp, kiềm chế, phong tỏa và gây sức ép tối đa từ bên ngoài, chúng ta kiên trì lấy lợi ích quốc gia làm trọng, lấy chính trị trong nước làm ưu tiên, duy trì sự vững vàng về chiến lược, phát huy tinh thần đấu tranh, đã thể hiện ý chí kiên định không sợ cường quyền, bảo vệ sự tôn nghiêm và lợi ích cốt lõi của đất nước trong đấu tranh, nắm vững quyền chủ động về phát triển và an ninh của đất nước. 5 năm qua, Đảng ta đoàn kết dẫn dắt nhân dân đột phá trong nhiều vấn đề nan giải mà lâu nay chưa giải quyết được, làm nên rất nhiều việc lớn và quan trọng liên quan đến lâu dài, đã thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và đất nước giành được thành tựu quan trong được thế giới ghi nhận.
Thưa các đồng chí! Từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay đã tròn 10 năm. Trong 10 năm qua, chúng ta đã trải qua ba sự kiện lớn có ý nghĩa hiện thực quan trọng và ý nghĩa lịch sử sâu xa đối với sự nghiệp của Đảng và nhân dân: Một là, chào đón kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc; hai là, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới; ba là, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử cuộc chiến công kiên thoát nghèo; hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thực hiện muc tiêu phấn đấu 100 năm lần thứ nhất. Đây là thắng lợi lịch sử mà Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đoàn kết phấn đấu giành được, là mốc son thắng lợi lịch sử được ghi vào lịch sử phát triển của dân tộc Trung Hoa, cũng là thắng lợi lịch sử có ảnh hưởng sâu xa đối với thế giới.
10 năm trước, chúng ta đối diện với tình hình là công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giành được thành tựu to lớn, công trình vĩ đại mới về xây dựng Đảng giành được thành tích nổi bật, đã đặt nền tảng vững chắc, tạo điều kiện tốt đẹp, cung cấp sự bảo đảm quan trọng cho chúng ta tiếp tục tiến lên. Bên cạnh đó, một loạt mâu thuẫn và vấn đề nổi cộm đã tích tụ trong thời gian dài và mới xuất hiện cũng bức xúc và cần giải quyết. Trong Đảng tồn tại không ít vấn đề nhận thức mơ hồ, hành động thiếu quyết liệt đối với kiên trì sự lãnh đạo của Đảng; có một số cán bộ, đảng viên dao động tín ngưỡng chính trị, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và làn sóng xa hoa lãng phí tại một số địa phương và bộ ngành tuy đã cấm nhưng vẫn phát sinh, tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền khá nghiêm trọng, một số vụ án tham nhũng khiến người kinh ngạc, mâu thuẫn về cơ cấu và thể chế chế kinh tế nổi cộm, phát triển không cân bằng, không hài hòa, không bền vững, mô hình phát triển truyền thống khó có thể tiếp tục, một số vấn đề về thể chế và cơ chế ở tầng nấc sâu và hàng rào lợi ích ngày càng hiện rõ; một số người thiếu tự tin đối với chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, những vấn đề như có luật mà không theo, thực thi pháp luật không nghiêm... vẫn tồn tại; những luồng tư tưởng sai lầm như chủ nghĩa sùng bái tiền bạc, chủ nghĩa hưởng lạc, chủ nghĩa cá nhân cực đoan và chủ nghĩa hư vô lịch sử thỉnh thoảng xuất hiện, dư luận mạng Internet thực hư lẫn lộn, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tư tưởng của người dân và môi trường dư luận xã hội; những vấn đề như an sinh xã hội tồn tại không ít khâu yếu kém, sự ràng buộc của tài nguyên và môi trường có xu hướng căng thẳng, ô nhiễm môi trường... nổi cộm; cơ chế bảo vệ an quốc gia không hoàn thiện, năng lực ứng phó các loại rủi ro lớn không mạnh, việc xây dựng hiện đại hóa quốc phòng và quân đội tồn tại không ít mảng yếu; thể chế, cơ chế “một nước, hai chế độ” mà Hong Kong, Macau thực hiện không kiện toàn; an ninh quốc gia bị thách thức nghiêm trọng... Lúc đó, trong Đảng và trên xã hội có không ít người lo lắng đối với tiền đồ của Đảng và đất nước. Đối diện với những mâu thuẫn và vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến sự cầm quyền của Đảng, an ninh và ổn định lâu dài của đất nước, an khang và hạnh phúc của người dân nói trên, Trung ương Đảng đã nắm bắt thời cuộc, đưa ra sự lựa chọn quả quyết, quyết chí tiến thủ, khắc phục khó khăn, đoàn kết dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc cả nước làm việc hết mình, tiến lên bất chấp phong ba, bão táp, không chút do dự và chùn bước tiến hành cuộc đấu tranh vĩ đại có rất nhiều đặc điểm lịch sử mới.
10 năm qua, chúng ta kiên trì Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, phát triển khoa học, quán triệt toàn diện tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, quán triệt toàn diện đường lối cơ bản, phương châm chiến lược cơ bản, áp dụng một loạt biện pháp mang tính chiến lược, thúc đẩy một loạt thực tiễn mang tính đổi mới, thực hiện một loạt tiến triển mang tính đột phá, giành được một loạt thành quả mang tính tiêu chí, đã trụ vững trước các rủi ro, thách thức đến từ các mặt như: chính trị, kinh tế, ý thức hệ, giới tự nhiên... Sự nghiệp của Đảng và đất nước giành được thành tựu lịch sử, thay đổi lịch sử, đã thúc đẩy nước ta đi lên hành trình mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện.
Chúng ta đã sáng lập tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, dứt khoát kiên trì và phát triển phương châm chiến lược cơ bản của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đề ra một loạt quan điểm mới, tư tưởng mới, chiến lược mới về quản lý đất nước, thực hiện bước nhảy vọt trong Trung Quốc và thời đại hóa Chủ nghĩa Mác; kiên trì bền bỉ dùng lý luận sáng tạo đổi mới này để trang bị cho tư tưởng, thực tiễn chỉ đạo, thúc đẩy công tác, đã cung cấp nguyên tắc căn bản cho phát triển sự nghiệp của Đảng và đất nước trong thời đại mới.
Chúng ta tăng cường toàn diện sự lãnh đạo cua Đảng, dứt khoát coi đặc trưng căn bản nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, thế mạnh lớn nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng lãnh đạo chính trị tối cao; kiên trì sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng là nguyên tắc chính trị tối cao, hoàn thiện hệ thống chế độ lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng tăng cường “Bốn ý thức”, tự giác duy trì sự đồng thuận cao độ đối với Trung ương Đảng về tư tưởng, chính trị  và hành động; không ngừng nâng cao khả năng phán đoán chính trị, khả năng lĩnh hội chính trị, chấp hành chính trị, bảo đảm quyền uy và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng; bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong thống lĩnh toàn cục, điều phối các bên, chính đảng theo chủ nghĩa Mác với hơn 96 triệu đảng viên của chúng ta càng đoàn kết và thống nhất hơn.
Chúng ta đã đưa ra sự bố trí chiến lược hoàn chỉnh và khoa học đối với sự nghiệp của Đảng và đất nước trong thời đại mới, đề ra Giấc mơ Trung Quốc nhằm thực hiện sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, thống lĩnh cuộc đấu tranh vĩ đại, công trình vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại và giấc mơ vĩ đại; xác định rõ bố cục tổng thể “5 trong 1” và bố cục chiến lược “Bốn toàn diện”; xác lập nguyên tắc chung của công tác tiến lên trong ổn định, tính toán tổng thể phát triển và an ninh, xác định mâu thuẫn chính của xã hội nước ta là mâu thuẫn giữa nhu cầu đối với cuộc sống tốt đẹp ngày càng gia tăng của nhân dân với sự phát triển không cân bằng, không đầy đủ, thúc đẩy các công tác bám sát và xoay quanh mâu thuẫn chủ yếu của xã hội, không ngừng làm phong phú và phát triển các loại hình mới của nền văn minh nhân loại.
Trải qua sự phấn đấu không ngừng, chúng ta đã thực hiện được xã hội khá giả - giấc mơ nghìn năm của dân tộc Trung Hoa; sự phát triển của nước ta đã đứng trên khởi điểm lịch sử cao hơn. Chúng ta kiên trì xóa đói giảm nghèo đúng và trúng, xuất quân tinh nhuệ, đã đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại, toàn bộ 832 huyện trong cả nước đã xóa bỏ nghèo đói, gần 100 triệu dân số nghèo khó ở vùng nông thôn đã thực hiện thoát nghèo, hơn 9,6 triệu người nghèo đã thực hiện di dời tái định cư thoát nghèo, đã giải quyết vấn đề nghèo cùng cực mang tính lịch sử, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giảm nghèo của toàn cầu.
Chúng ta đề ra và quán triệt quan điểm phát triển mới, tập trung thúc đẩy phát triển chất lượng cao, thúc đẩy xây dựng bố cục phát triển mới, thực thi cải cách kết cấu theo hướng trọng cung, xây dựng một loạt chiến lược quan trọng về vùng miền có ý nghĩa toàn cục, thực lực kinh tế nước ta thực hiện bước nhảy vọt lịch sử. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã từ 54.000 tỷ NDT tăng lên 114.000 tỷ NDT, tổng sản lượng kinh tế nước ta chiếm tỷ trọng 18,5% kinh tế thế giới, tăng 7,2%, đứng vững vị trí thứ 2 thế giới; GDP bình quân đầu người đã tăng từ 39.800 NDT lên 81.000 NDT. Tổng sản lượng ngũ cốc đứng đầu thế giới, an ninh lương thực, an ninh năng lượng của hơn 1,4 tỷ người được bảo đảm hữu hiệu. Tỷ lệ đô thị hóa nâng cao 11,6%, đạt tới 64,7%. Quy mô ngành sản xuất và dự trữ ngoại tệ đều đứng đầu thế giới. Đã xây dựng hoàn thành mạng lưới đường sắt cao tốc, mạng lưới đường bộ cao tốc lớn nhất thế giới, việc xây dựng các cơ sở hạ tầng như sân bay, cảng biển, thủy lợi, năng lượng, thông tin... đều thu được thành tựu quan trọng. Chúng ta đẩy nhanh tự lập, tự cường về công nghệ, kinh phí đầu tư cho nghiên cứu phát triển của toàn xã hội từ 1.000 tỷ NDT tăng lên 2.800 tỷ NDT, đứng thứ 2 thế giới, số lượng cán bộ nhân viên nghiên cứu phát triển đứng đầu thế giới. Nghiên cứu cơ bản và sáng tạo gốc không ngừng được tăng cường, thực hiện đột phá về một số công nghệ cốt lõi, then chốt, ngành nghề mới nổi mang tính chiến lược phát triển lớn mạnh; các dự án vũ trụ có người lái, thám hiểm mặt Trăng, sao Hỏa, thăm dò biển sâu và lòng đất, siêu máy tính, vệ tinh dẫn đường, thông tin lượng tử, công nghệ điện hạt nhân, chế tạo máy bay cỡ lớn, y dược sinh học... thu được thành quả quan trong, nước ta đã bước vào hàng ngũ các nước đổi mới sáng tạo.
Với dũng khí chính trị to lớn, chúng ta đi sâu cải cách toàn diện, mở ra cuộc chiến công kiên cải cách, tăng cường thiết kế thượng tầng cải cách, dám tiến vào vùng nước sâu (khó khăn), dám đối mặt với những vấn đề gai góc, dám vượt ghềnh lội suối, dám đối mặt với mâu thuẫn và thách thức mới, phá vỡ sự ràng buộc về tư tưởng và quan điểm, đột phá hàng rào lợi ích cứng nhắc, kiên quyết phá bỏ những khiếm khuyết về cơ chế và thể chế trong các mặt, xây dựng nên khuôn khổ thể chế cho các lĩnh vực. Rất nhiều lĩnh vực đã thực hiện đổi mới mang tính lịch sử, việc tạo dựng lại mang tính hệ thống, cấu trúc lại mang tính chỉnh thể, hoàn thành toàn diện cuộc cải cách cơ cấu, bộ máy của Đảng và đất nước vòng mới, chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc chín muồi hơn, định hình rõ hơn, trình độ hiện đại của hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước được nâng cao rõ rệt.
Chúng ta đã thi hành chiến lược mở cửa tích cực và chủ động hơn, xây dựng mạng lưới khu thương mại tự do tiêu chuẩn cao hướng ra toàn cầu, đẩy nhanh xây dựng các khu thương mại tự do thí điểm, cảng thương mại tự do Hải Nam, việc cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” trở thành một sản phẩm công cộng quốc tế và nền tảng hợp tác quốc tế rất được hoan nghênh. Nước ta trở thành đối tác thương mại chủ yếu của hơn 140 nước và vùng lãnh thổ, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa đứng đầu thế giới, thu hút đầu tức nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài đứng hàng đầu thế giới, hình thành bố cục mở cửa đối ngoại với phạm vi lớn hơn, lĩnh vực rộng hơn và tầng nấc sâu hơn.
Chúng ta kiên trì đi con đường phát triển nền chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, phát triển toàn diện nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, thúc đẩy toàn diện cơ chế hóa, quy phạm hóa và trình tự háo nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, triển khai rộng rãi hiệp thương dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân dân là người làm chủ càng thiết thực hơn, sức sống dân chủ ở cơ sở được tăng cường, mặt trận thống nhất yêu nước được củng cố và mở rộng, đoàn kết và tiến bộ dân tộc thể hiện bầu không khí mới, phương châm cơ bản công tác tôn giáo của Đảng được quán triệt toàn diện, quyền con người được bảo đảm tốt hơn. Việc xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa được thúc đẩy vào chiều sâu, đẩy nhanh xây dựng hệ thống pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, cải cách thể chế tư pháp thu được tiến triển quan trọng, sự bảo đảm công bằng và chính nghĩa xã hội vững chắc hơn, mở ra cục diện mới trong việc xây dựng Trung Quốc pháp trị.
Chúng ta xác lập và kiên trì chế độ căn bản Chủ nghĩa Mác đóng vai trò chỉ đạo trong lĩnh vực ý thức hệ, lý luận sáng tạo đổi mới của Đảng trong thời đại mới đi sâu vào lòng người, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội được truyền bá rộng rãi, nền tảng văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa được chuyển hóa một cách sáng tạo, phát triển sáng tạo đổi mới, sự nghiệp văn hóa ngày càng phồn vinh, môi trường sinh thái mạng Internet tiếp tục chuyển biến theo hướng tốt, lĩnh vực ý thức hệ có sự chuyển đổi mang tính toàn cục và căn bản. Chúng ta long trọng chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc, 40 năm cải cách mở cửa, long trọng kỷ niệm 70 năm cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và chiến tranh chống phát-xít của thế giới giành thắng lợi, 70 năm quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc viện trợ Triều Tiên chống Mỹ, tổ chức thành công Thế vận hội Olympic mùa Đông và Paralympic mùa Đông Bắc Kinh, thế hệ vươn lên tích cực hơn, tự tin văn hóa của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước được tăng cường rõ rệt, bộ mặt tinh thần phấn chấn và hăng hái hơn.
Chúng ta đi sâu quán triệt tư tưởng lấy nhân dân làm trung tâm, tiếp tục tăng cường các mặt: trẻ thơ được nuôi dưỡng, học sinh có trường, người lao động có thù lao, ốm đau được khám chữa, về già được chăm sóc, người ở có nhà, khó khăn được giúp đỡ, đời sống nhân dân được cải thiện toàn diện. Tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên đến 78,2 tuổi. Thu nhập khả dụng của người dân tăng từ 16.500 NDT lên 35.100 NDT, trung bình mỗi năm tạo ra trên 13 triệu việc làm tại thành thị. Đã xây dựng nên hệ thống giáo dục, hệ thống an sinh xã hội và hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe với quy mô lớn nhất thế giới, trình độ phổ cấp giáo dục có bước nhảy vọt lịch sử; bảo hiểm dưỡng lão cơ bản bao phủ 1 tỷ 40 triệu người, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cơ bản đạt trên 95%. Đã kịp thời điền chỉnh chính sách kế hoạch hóa gia đình. Xây dựng, cải tạo trên 42 triệu căn hộ ở các khu ổ chuột, cải tạo hơn 24 triệu nhà xuống cấp tại nông thôn, điều kiện nhà ở của người dân thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Có hơn 1 tỷ 30 triệu người được sử dụng dịch vụ internet. Cảm giác về thụ hưởng, cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn của người dân đầy đủ hơn, bảo đảm hơn, bền vững hơn, sự thịnh vượng chung thu được thành tựu mới.
Chúng ta kiên trì quan điểm non xanh nước biếc chính là rừng vàng, biển bạc, kiên trì bảo vệ nhất thể hóa và quản trị một cách hệ thống đối với rừng, núi, sông, hồ, đồng ruộng, đồng cỏ, cát và đất đai hoang mạc hóa; tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái một cách đa phương diện, cả vùng miền và cả quá trình, hệ thống cơ chế văn minh sinh thái được kiện toàn hơn, việc phòng chống ô nhiễm được thúc đẩy đi vào chiều sâu; phát triển xanh, tuần hoàn và ít carbon được thúc đẩy vững chắc; việc bảo vệ môi trường sinh thái có sự thay đổi mang tính lịch sử, bước ngoặt và toàn cục, đất nước ta trời trong hơn, núi xanh hơn và nước biếc hơn.
Chúng ta quán triệt quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, hệ thống lãnh đạo và hệ thống pháp trị, hệ thống chiến lược và hệ thống an ninh chính sách quốc gia không ngừng được hoàn thiện, kiên quyết không nhượng bộ dù chỉ một li trong vấn đề nguyên tắc, kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia; tăng cường toàn diện an ninh quốc gia; kiện toàn hơn nữa chế độ quản trị xã hội cùng xây dựng, cùng quản trị, cùng hưởng lợi; kiềm chế hữu hiệu các thế lực chia rẽ dân tộc, tôn giáo cực đoan và khủng bố; đạt thành quả mang tính giai đoạn trong cuộc đấu tranh truy quét tội phạm; ứng phó và khắc phục hiệu quả một loạt thiên tai nghiêm trọng; việc xây dựng Trung Quốc bình an bước lên tầm cao mới.
Trung Quốc xác định mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh trong thời đại mới; quán triệt tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh của đảng trong thời đại mới, quán triệt phương châm chiến lược quân sự trong thời đại mới, kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội nhân dân, triệu tập Hội nghị công tác chính trị toàn quân tại Cổ Điền, tỉnh Phúc Kiến, với tinh thần chấn chỉnh tác phong, thúc đẩy chỉnh huấn chính trị, tạo dựng vững chắc sức chiến đấu - tiêu chuẩn căn bản duy nhất, kiên quyết đưa trọng tâm công tác của toàn quân trở lại quỹ đạo chính thống chuẩn bị chiến tranh, trù tính chung tăng cường đấu tranh quân sự trên các hướng và các lĩnh vực, nắm chắc huấn luyện quân sự thực chiến hóa, làm sâu sắc cải cách quốc phòng và quân đội, cấu trúc lại thể chế lãnh đạo và chỉ huy, hệ thống lực lượng quân sự hiện đại và cơ chế chính sách quân sự của quân đội nhân dân, đẩy nhanh xây dựng hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, hoàn thành thắng lợi việc cắt giảm 300 nghìn quân, quân đội nhân dân có thể chế mới, cơ cấu mới, bố cục mới và diện mạo mới, trình độ hiện đại hóa và năng lực thực chiến được nâng cao rõ rệt, con đường xây dựng quân đội hùng mạnh đặc sắc Trung Quốc càng đi càng rộng mở.
Trung Quốc thúc đẩy toàn diện và chính xác thực tiễn “một nước, hai chế độ”, kiên trì phương châm “Một nước, hai chế độ”, “người Hong Kong quản lý Hong Kong”, “người Macau quản lý Macau” và tự trị cao độ, thúc đẩy Hong Kong bước vào giai đoạn mới từ hỗn loạn đến ổn định và đi lên thịnh vượng. Hong Kong và Macau duy trì xu thế tốt đẹp phát triển ổn định, lâu dài; đề ra phương châm chiến lược tổng thể giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời đại mới, thúc đẩy hai bờ eo biển Đài Loan giao lưu và hợp tác, kiên quyết phản đối các hành vi ly khai ủng hộ “Đài Loan độc lập”, kiên quyết phản đối thế lực bên ngoài can thiệp, nắm chắc quyền chủ đạo và quyền chủ động trong quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan.
Thúc đẩy toàn diện nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, kiên định bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế, đề xướng thi hành chủ nghĩa đa phương thực sự, kiên quyết phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, phản đối chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và hành vi bắt nạt dưới mọi hình thức một cách không dao động; hoàn thiện bố cục tổng thể về ngoại giao, tích cực xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác bao phủ toàn cầu, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới; thể hiện vai trò đảm đương của nước lớn có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, triển khai toàn diện hợp tác quốc tế phòng chống COVID-19, nhận được sự ca ngợi rộng rãi trên trường quốc tế, tầm ảnh hưởng, sức hiệu triệu và sức tạo dựng quốc tế của Trung Quốc được tăng cường rõ rệt.
Đi sâu thúc đẩy quản lý đảng nghiêm minh, toàn diện, kiên trì rèn luyện ý chí vững chắc, mở ra đột phá từ việc xây dựng và thực hiện 8 quy định của Trung ương, đã đề ra và thực hiện yêu cầu chung về xây dựng Đảng trong thời đại mới, lấy việc xây dựng chính trị của đảng làm thống lĩnh cho các công tác xây dựng Đảng, kiên trì tiến hành song song giữa xây dựng đảng bằng tư tưởng với quản lý đảng bằng chế độ, nghiêm túc trong sinh hoạt đảng, triển khai liên tục giáo dục tập trung trong đảng, đề ra và kiên trì đường lối tổ chức của đảng trong thời đại mới, nêu bật việc đề bạt những người hiền tài theo tiêu chuẩn chính trị, tăng cường thẩm tra chính trị, hình thành hệ thống quy chế, quy định trong đảng tương đối hoàn thiện, thúc đẩy toàn đảng kiên định lý tưởng và niềm tin, hệ thống tổ chức nghiêm ngặt, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh; kiên trì bền bỉ uốn nắn tác phong và nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật; với tinh thần cứng rắn chấn chỉnh “Tứ phong” (Chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và chủ nghĩa xa hoa), phản đối tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền, kiên quyết chấn chỉnh những tác phong lệch lạc và tham nhũng phát sinh xung quanh quần chúng, đã chặn đứng một số hiện tượng lệch lạc mà lâu nay chưa được ngăn chặn, uốn nắn một số cố tật chưa xóa bỏ trong nhiều năm qua. Triển khai cuộc đấu tranh chống tham nhũng chưa từng có trong lịch sử, kiên quyết cắt bỏ những “ung nhọt” độc hại với đảm đương sứ mệnh “thà gây hấn với vạn nghìn người còn hơn làm phụ lòng của 1,4 tỷ người”, thúc đẩy áp dụng song song các biện pháp “đả hổ”, “diệt ruồi”, “săn cáo”, cuộc đấu tranh chống tham nhũng giành thắng lợi mang tính áp đảo và được củng cố toàn diện, đã loại bỏ các mối hiểm họa nghiêm trọng trong đảng, nhà nước và quân đội, đảm bảo quyền lực mà nhân dân giao phó luôn được sử dụng để mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Trải qua nỗ lực bền bỉ, đảng đã tìm được đáp án thứ hai cho việc thoát khỏi chu kỳ lịch sử trị loạn hưng suy - đó là tự cách mạng, tự làm trong sạch bản thân, tự mình hoàn thiện, tự mình đổi mới, tự mình nâng cao năng lực được tăng cường rõ rệt, tình trạng quản lý và chỉnh đốn đảng lỏng lẻo, mềm yếu được xoay chuyển về căn bản, sinh thái chính trị trong đảng được trong sạch và lành mạnh không ngừng hình thành và phát triển, đảm bảo cho đảng mãi mãi không biến chất, không đổi màu, không đổi vị.
Trong khi khẳng định đầy đủ những thành tựu giành được trong sự nghiệp của đảng và nhà nước được thế giới ghi nhận, cũng phải nhận thấy một cách tỉnh táo rằng, công tác của Trung Quốc vẫn còn tồn tại một số thiếu sót, đối diện với không ít khó khăn và vấn đề, chủ yếu gồm: phát triển không cân bằng, không đầy đủ vẫn rất nổi cộm, việc thúc đẩy phát triển chất lượng cao còn có rất nhiều nút thắt cổ chai, năng lực sáng tạo đổi mới công nghệ vẫn không mạnh; còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề quan trọng trong bảo đảm độ tin cậy và an ninh lương thực, năng lượng, chuỗi cung ứng công nghiệp và phòng ngừa rủi ro tài chính; còn có rất nhiều khó khăn trong cải cách các lĩnh vực trọng điểm; còn tồn tại không ít thách thức trong vấn đề ý thức hệ; khoảng cách phát triển và phân phối thu nhập giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền vẫn khá lớn; quần chúng đối diện với không ít vấn đề nan giải trong các mặt như việc làm, giáo dục, gửi trẻ, dưỡng lão, nhà ở; nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái vẫn rất gian nan; một số cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần đảm đương, bản lĩnh đấu tranh không mạnh, thiếu tinh thần làm việc thực tế, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu vẫn khá nổi cộm; nhiệm vụ phá bỏ những vùng đất phát sinh tham nhũng vẫn rất gian nan… Về những vấn đề này, Trung Quốc đã áp dụng một loạt biện pháp giải quyết, sau này cần phải tăng thêm cường độ.
Thưa các đồng chí!
Những thành tựu vĩ đại trong thời đại mới là do đảng và nhân dân cùng phấn đấu làm nên. Tại đây, tôi thay mặt Trung ương Đảng, xin gửi tới toàn thể các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân các dân tộc trên cả nước, các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ yêu nước các giới; xin gửi tới đồng bào Đặc khu Hành chính Hong Kong, đồng bào Đặc khu hành chính Macau, đồng bào Đài Loan và đông đảo kiều bào, xin gửi tới bạn bè các nước đã quan tâm và ủng hộ công cuộc xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc, lời cảm ơn chân thành nhất.
Những thay đổi vĩ đại trong 10 năm thời đại mới có ý nghĩa cột mốc lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lịch sử nước Trung Quốc mới, lịch sử cải cách mở cửa, lịch sử phát triển CNXH và lịch sử phát triển của dân tộc Trung Hoa. ĐCS Trung Quốc đã đi qua chặng đường phấn đấu 100 năm càng thêm kiên cường và lớn mạnh trong hun đúc cách mạng, sức lãnh đạo chính trị, sức lãnh đạo tư tưởng, sức tổ chức quần chúng và sức hiệu triệu xã hội được tăng cường rõ rệt, đảng và nhân dân luôn duy trì mối liên hệ máu thịt, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn đi đầu trong tiến trình lịch sử biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới, là rường cột của toàn thể nhân dân trong tiến trình lịch sử ứng phó các rủi ro và thử thách ở trong và ngoài nước, luôn là hạt nhân lãnh đạo kiên cường trong tiến trình lịch sử, kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Động lực tiến lên của nhân dân Trung Quốc lớn mạnh hơn, tinh thần phấn đấu hăng hái hơn, niềm tin rất thắng kiên định hơn, toát ra tinh thần tự giác và chủ động lịch sử mạnh mẽ hơn, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đang tràn đầy niềm tin thúc đẩy dân tộc Trung Hoa thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên. Cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa được thúc đẩy đi vào chiều sâu, đã viết nên trang mới về hai kỳ tích kinh tế phát triển nhanh chóng và xã hội ổn định lâu dài, sự phát triển của Trung Quốc có cơ sở vật chất vững chắc hơn, sự đảm bảo về chế độ hoàn thiện hơn, việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa đã đi vào tiến trình lịch sử không thể đảo ngược. Chủ nghĩa xã hội khoa học đã toát lên sức sống mới bừng bừng ở Trung Quốc trong thế kỷ 21, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đã cung cấp sự lựa chọn mới cho việc thực hiện hiện đại hóa của nhân loại, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã cung cấp trí tuệ Trung Quốc, phương án Trung Quốc, sức mạnh Trung Quốc nhiều hơn và tốt hơn cho việc giải quyết những vấn đề chung mà nhân loại phải đối mặt, có những đóng góp mới lớn hơn cho sự nghiệp cao cả vì hòa bình và phát triển của nhân loại.

 

II. Mở ra giới hạn mới cho quá trình Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác
Chủ nghĩa Mác là tư tưởng chỉ đạo căn bản để nước ta thành lập đảng, thành lập đất nước, chấn hưng đảng và chấn hưng đất nước. Thực tiễn đã nói cho chúng ta biết rằng tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại làm được, tại sao chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc lại tốt, suy cho cùng là vì chủ nghĩa Mác khả thi, chủ nghĩa Mác Trung Quốc hóa và thời đại hóa khả thi. Việc có sự chỉ đạo lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác là mấu chốt căn bản để đảng ta kiên định tín ngưỡng và lòng tin, nắm bắt sự chủ động của lịch sử.
Việc thúc đẩy quá trình Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác là một quá trình theo đuổi chân lý, tìm ra chân lý và thực hành chân lý. Kể từ Đại hội XVIII, sự thay đổi của tình hình trong và ngoài nước, cũng như yêu cầu mới của thực tiễn buộc chúng ta phải trả lời một loạt câu hỏi thời đại quan trọng liên quan đến sự phát triển sự nghiệp của đảng và nhà nước, đảng quản lý nhà nước và chính phủ từ sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Đảng ta đã mạnh dạn tìm tòi và đổi mới sáng tạo lý luận, tăng cường nhận thức đối với quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản, quy luật xây dựng của chủ nghĩa xã hội, quy luật phát triển của xã hội loài người bằng tầm nhìn hoàn toàn mới, giành được thành quả đổi mới sáng tạo lý luận quan trọng, tập trung thể hiện tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. “10 xác định rõ”, “14 kiên trì”, “thành tựu trong 13 phương diện” mà Đại hội XIX và Hội nghị Trung ương 6 khóa XIX đưa ra đã khái quát những nội dung chính của tư tưởng này, do đó cần phải tiếp tục kiên trì, không ngừng làm phong phú và phát triển những nội dung này.
Người Cộng sản Trung Quốc nhận thức sâu sắc được rằng chỉ có kết hợp nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc, kết hợp với nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, kiên trì vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, mới có thể trả lời chính xác những vấn đề trọng đại của thời đại và thực tiễn, mới có thể luôn duy trì sức sống mạnh mẽ và dồi dào của chủ nghĩa Mác.
Kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác cần phải kết hợp với thực tế cụ thể của Trung Quốc. Muốn kiên trì sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác, chúng ta phải vận dụng thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác để giải quyết các vấn đề của Trung Quốc, thay vì đọc thuộc lòng và lặp lại các kết luận và câu chữ cụ thể, càng không thể biến chủ nghĩa Mác thành giáo điều cứng nhắc không thay đổi. Chúng ta cần phải kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, tiến cùng thời đại, theo đuổi chân lý, tất cả đều phải xuất phát từ thực tế, tập trung giải quyết những vấn đề thực tế của công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới, không ngừng trả lời những câu hỏi của Trung Quốc, của thế giới, của nhân dân và của thời đại, đưa ra câu trả lời chính xác phù hợp với  thực tế của Trung Quốc và yêu cầu của thời đại, rút ra nhận thức khoa học phù hợp với quy luật khách quan, hình thành thành quả lý luận tiến cùng thời đại, chỉ đạo tốt hơn thực tiễn của Trung Quốc.
Kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác cần phải kết hợp với nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa. Chỉ có ăn sâu bén rễ trên miền đất có lịch sử văn hóa lâu đời của nước mình, dân tộc mình, cây đại thụ chân lý của chủ nghĩa Mác mới có thể có rễ sâu lá tốt. Nền văn hóa ưu tú Trung Hoa có lịch sử lâu đời, biết nhìn xa trông rộng, là kết tinh trí tuệ của nền văn minh Trung Hoa, chứa đựng các tư tưởng thiên hạ vi công (thiên hạ là của chung), dân vi bang bản (dân là gốc của đất nước), vi chính dĩ đức (quản lý đất nước bằng nguyên tắc đạo đức), cách cố đỉnh tân (bỏ cũ thay mới), nhậm nhân vi hiền (chọn người có tài đức để sử dụng), thiên nhân hợp nhất (con người và thiên nhiên chung sống hài hòa), tự cường bất tức (tự lực tự cường), hậu đức tải vật (người có đức hạnh thì làm việc gì cũng thành), giảng tín tu mục (giữ chữ tín và chung sống hòa thuận), thân nhân thiện lân (gần gũi và thân thiện với láng giềng)…, là biểu hiện quan trọng về vũ trụ quan, thiên hạ quan, xã hội quan, đạo đức quan được tích lũy trong đời sống và sản xuất trường kỳ của nhân dân Trung Quốc, phù hợp với chủ trương chủ nghĩa xã hội khoa học. Chúng ta cần kiên định tự tin lịch sử, tự tin văn hóa, kiên trì lấy cái xưa phục vụ cái nay, bỏ cũ thay mới, lồng ghép những tinh túy tư tưởng của chủ nghĩa Mác vào tinh hoa của nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, kết nối với giá trị quan chung được sử dụng hàng ngày nhưng không nhìn ra của quần chúng nhân dân, không ngừng tăng thêm những đặc sắc Trung Quốc vào lý luận khoa học, không ngừng củng cố cơ sở lịch sử và nền tảng quần chúng trong quá trình Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác, làm cho chủ nghĩa Mác ăn sâu bén rễ ở Trung Quốc.
Thực tiễn không có điểm tận cùng, đổi mới sáng tạo lý luận cũng không có điểm tận cùng. Không ngừng viết nên chương mới trong quá trình Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác là trách nhiệm lịch sử trang nghiêm của người cộng sản Trung Quốc. Tiếp tục thúc đẩy sáng tạo đổi mới lý luận trên cơ sở thực tiễn trước tiên phải nắm bắt được thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, kiên trì và vận dụng tốt những lập trường, quan điểm và phương pháp xuyên suốt trong đó.
Cần phải kiên trì nhân dân trên hết. Tính nhân dân là thuộc tính bản chất của chủ nghĩa Mác, lý luận của đảng là lý luận đến từ nhân dân, vì nhân dân, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, thực tiễn mang tính sáng tạo của nhân dân là cội nguồn vô tận cho đổi mới sáng tạo lý luận. Mọi lý luận xa rời nhân dân đều thiếu sức sống, mọi lý luận không mang lại hạnh phúc cho nhân dân cũng đều không có sức sống. Chúng ta phải đứng vững trên lập trường của nhân dân, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng sự đổi mới sáng tạo của nhân dân, tập trung trí tuệ của nhân dân, hình thành lý luận được nhân dân yêu mến, tán thành và sở hữu, khiến nó trở thành vũ khí tư tưởng lớn mạnh chỉ đạo nhân dân nhận thức thế giới và cải tạo thế giới.
Cần phải kiên trì tự tin tự lập. Nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa đã đi từ những tháng ngày khổ cực sau thời cận đại đến tương lai tươi sáng của cuộc phục hưng vĩ đại mà từ trước đến nay không có sách giáo khoa và đáp án có sẵn nào. Con đường thành công và phấn đấu trong 100 năm qua của đảng là do đảng lãnh đạo nhân dân tự tìm tòi và mở ra, những chương về Trung Quốc trong chủ nghĩa Mác là do người cộng sản Trung Quốc viết nên thông qua thực tiễn sức mạnh của bản thân, một điểm cơ bản xuyên suốt trong đó chính là vấn đề của Trung Quốc cần phải xuất phát từ tình hình cơ bản của Trung Quốc, phải do nhân dân Trung Quốc tự mình giải đáp. Chúng ta phải kiên trì tín ngưỡng đối với chủ nghĩa Mác, niềm tin đối với chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên định tự tin đường lối, tự tin lý luận, tự tin chế độ và tự tin văn hóa, có những đóng góp mới cho việc phát triển chủ nghĩa Mác bằng tinh thần dám đảm nhận trách nhiệm lịch và đổi mới sáng tạo tích cực hơn, vừa không được khăng khăng cố chấp, khép kín cứng nhắc, vừa không được rập khuôn sao chép, cố chấp không chịu thay đổi.
Cần phải kiên trì đường lối đổi mới sáng tạo. Những việc mà Trung Quốc đang làm là sự nghiệp vĩ đại trước nay chưa từng có, tuân thủ đường lối căn bản mới không mất đi phương hướng, không mắc sai lầm mang tính lật đổ, đổi mới sáng tạo có thể nắm bắt thời đại và dẫn dắt thời đại. Chúng ta phải đối xử với khoa học bằng thái độ khoa học, theo đuổi chân lý bằng tinh thần chân lý, kiên trì không dao động nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, sự lãnh đạo toàn diện của đảng và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, bám sát nhịp bước của thời đại, thuận theo sự phát triển của thực tiễn, nhìn nhận mọi sự việc mới bằng sự nhiệt tình hăng hái, không ngừng mở rộng cả chiều sâu lẫn chiều rộng của nhận thức, dám nói những điều mới mẻ mà trước đây chưa ai từng nói, dám làm những việc mà trước đây chưa ai từng làm, chỉ đạo thực tiễn mới bằng lý luận mới.
Cần phải kiên trì định hướng vấn đề. Vấn đề là tiếng nói của thời đại, trả lời và chỉ đạo việc giải quyết vấn đề là nhiệm vụ căn bản của lý luận. Mức độ phức tạp của vấn đề và độ khó trong việc giải quyết vấn đề mà chúng ta đang phải đối diện ngày nay tăng lên rõ rệt đã đặt ra yêu cầu hoàn toàn mới cho đổi mới sáng tạo lý luận. Chúng ta cần phải tăng cường ý thức vấn đề, tập trung giải quyết những vấn đề mới gặp phải, những vấn đề tầng nấc sâu tồn tại trong quá trình cải cách, phát triển và ổn định, những vấn đề cấp bách và khó giải quyết của quần chúng nhân dân, những vấn đề quan trọng diễn ra trong quá trình thay đổi của tình hình quốc tế, những vấn đề nổi cộm trong quá  trình xây dựng đảng, không ngừng đề ra quan niệm mới, đường lối mới và biện pháp mới để có thể giải quyết thực sự vấn đề.
Cần phải kiên trì quan niệm hệ thống. Vạn sự và vạn vật đều có mối liên hệ với nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Chỉ có quan sát sự việc bằng quan điểm liên hệ phổ biến, toàn diện và hệ thống, phát triển và thay đổi mới có thể nắm bắt quy luật phát triển của sự vật. Nước ta là một nước lớn đang phát triển, vẫn đang ở trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, đang trải qua sự thay đổi xã hội sâu rộng, việc thúc đẩy cải cách và phát triển, điều chỉnh mối quan hệ lợi ích thường đều “rút dây động rừng”. Chúng ta phải giỏi nhìn nhận hiện thực thông qua lịch sử, nhìn nhận bản chất thông qua hiện tượng, nắm chắc mối quan hệ giữa toàn cục và cục bộ, giữa trước mắt và lâu dài, giữa vĩ mô và vi mô, giữa mâu thuẫn chính và mâu thuẫn phụ, giữa đặc biệt và thông thường, không ngừng nâng cao năng lực tư duy chiến lược, tư duy lịch sử, tư duy biện chứng, tư duy hệ thống, tư duy đổi mới sáng tạo đổi mới, tư duy pháp trị, tư duy điểm giới hạn cuối cùng, cung cấp phương pháp tư tưởng khoa học cho tư duy mang tính đi trước đón đầu, lên kế hoạch mang tính toàn cục, thúc đẩy mang tính tổng thể các sự nghiệp của đảng và nhà nước.
Cần phải kiên trì tiếp nhận mọi sự việc. Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính đảng mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, mưu cầu phục hưng cho dân tộc Trung Hoa, cũng là chính đảng mưu cầu tiến bộ cho nhân loại, mưu cầu đại đồng cho thế giới. Chúng ta cần phải mở rộng tầm nhìn thế giới, quan sát sâu sắc trào lưu phát triển và tiến bộ của nhân loại, tích cực đáp ứng những mối quan tâm phổ biến của nhân dân các nước, có đóng góp cho việc giải quyết những vấn đề chung của nhân loại, học hỏi và tiếp nhận mọi thành quả văn minh xuất sắc của nhân loại bằng tấm lòng rộng mở, thúc đẩy xây dựng thế giới tươi đẹp hơn.

(Còn tiếp)

Theo TTXVN

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết