Thứ Tư, ngày 19 tháng 06 năm 2024

Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sơ kết công tác phối hợp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2020

Ngày phát hành: 05/03/2020 Lượt xem 25021

 

Ngày 4-3-2020, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiến hành sơ kết công tác phối hợp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2020. GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN chủ trì buổi làm việc.

Năm 2019 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nổi bật là việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện chương trình phối hợp công tác được xác định, hai cơ quan đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp tập trung vào việc đóng góp ý kiến cho các Tiểu ban xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua các hội thảo khoa học: Hội thảo: "Thế giới trong thập niên 2011-2020, dự báo đến 2030: Tác động đến Việt Nam và đề xuất chính sách"; hội thảo quốc tế "Cách tiếp cận thí điểm để thúc đẩy tinh thần kinh doanh và đổi mới sáng tạo: Bài học và kinh nghiệm từ Trung Quốc"; Hội nghị “Các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hội thảo“Một số vấn đề chính trị, pháp luật phục vụ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”... Các đóng góp mới từ các nhà khoa học trong các hội thảo đã được tổng hợp, chắt lọc gửi trực tiếp tới các cơ quan của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Đối với việc đóng góp trực tiếp trong việc soạn thảo các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các đồng chí lãnh đạo của Viện Hàn lâm và Hội đồng Lý luận Trung ương đã có nhiều chỉ đạo sâu sắc giúp cho các nhà khoa học của Viện Hàn lâm đóng góp 11 trên tổng số 41 nhiệm vụ nghiên cứu do Tổ Biên tập văn kiện đặt hàng trực tiếp, phục vụ cho việc soạn thảo các tài liệu trong các tiểu ban văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Việc tăng cường trao đổi, chuyển giao các kết quả nghiên cứu và tài liệu tham khảo giữa hai cơ quan tập trung vào lĩnh vực lý luận chính trị. trong năm 2019 tiếp tục có những bước tiến mới góp phần quan trọng, nâng cao hiệu quả và chất lượng trong hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị. 

 

 

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất đánh giá năm 2019, hai cơ quan đã triển khai tốt kế hoạch hợp tác gắn với thế mạnh, nhu cầu, năng lực thực tế của mỗi bên. Nổi bật là chuỗi các sự kiện tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học nhằm tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, phục vụ trực tiếp công tác tham mưu, xây dựng báo cáo đóng góp cho các Tiểu ban xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để thực hiện tốt các định hướng phối hợp trong năm 2020, Lãnh đạo hai cơ quan cần thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát nhằm thúc đẩy tiến độ và bảo đảm chất lượng các hoạt động hợp tác. Các đơn vị đầu mối, giúp việc Lãnh đạo hai cơ quan cần thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo hướng bảo đảm chất lượng và hiệu quả; chủ động tích cực, huy động hợp lý các nguồn lực nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

PV

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết