Chủ Nhật, ngày 01 tháng 08 năm 2021

Hội thảo khoa học "Phát triển kinh tế số ở Việt Nam"

Ngày phát hành: 28/05/2020 Lượt xem 606


Để góp phần cung cấp thêm những luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII Đảng, trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước, phát triển kinh tế số...ngày 20/5/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Đề tài KHBĐ (2019)-15 tổ chức cuộc hội thảo "Phát triển kinh tế số ở Việt Nam". Dự hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, quản lý, các chuyên gia, doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế số, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: GS.TS Vũ Văn Hiền, PGS.TS Nguyễn Văn Thạo chủ trì hội thảo.

Sau phát biểu đề dẫn của PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, gần 10 tham luận của các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về nhiều vấn đề đặt ra xung quanh chủ hội thảo trong đó, tập trung vào 4 vấn đề sau:

Một là: làm rõ một số vấn đề nhận thức chung về kinh tế số, phát triển kinh tế số, các khái niệm, đặc điểm, các yếu tố ảnh hưởng, điều kiện phát triển kinh tế số.

Hai là: phân tích kinh nghiệm phát triển kinh tế số ở một số nước trên thế giới, nhất là những nước thành công, tiêu biểu và có giá trị tham khảo tốt với Việt Nam.

Ba là: phân tích, đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế số ở Việt Nam hiện nay, cả mặt được và chưa được, nguyên nhân của tình hình này.

Bốn là: phân tích những thuận lợi, khó khăn, đề xuất những định hướng lớn, các quan điểm, giải pháp phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong những năm tới, đến năm 2025 nói chung và trên từng lĩnh vực cụ thể./.

 

PV


Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết