Chủ Nhật, ngày 01 tháng 08 năm 2021

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 12/05/2020 Lượt xem 475

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Cách mạng màu: Thực tế trên thế giới và vấn đề đặt ra với Việt Nam" 

  Mã số đề tài: KX.04.24/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSĐường Minh Hưng

Cơ quan chủ trì đề tài:Hội đồng Lý luận Trung ương

Thời gian : 14 giờ thứ sáu, ngày 15 - 5 - 2020.

Địa điểm :Hội trường tầng 2 Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

 

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết