Thứ Bảy, ngày 18 tháng 09 năm 2021

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 11/02/2020 Lượt xem 530

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: " Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách" 

  Mã số đề tài: KX.04.15/16-20

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Phạm Quang Minh

Cơ quan chủ trì đề tài:Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn 

Thời gian : 8 giờ 30  thứ sáu, ngày 14 - 2 - 2020.

Địa điểm :Hội trường tầng 2 Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết