Thứ Tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 08/01/2020 Lượt xem 1043

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới" 

  Mã số đề tài: KX.04.03/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trương Ngọc Nam

Cơ quan chủ trì đề tài: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thời gian: 8 giờ 30  thứ bảy, ngày 11 - 01 - 2020.

Địa điểm:Phòng họp C tầng 2 nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết