Thứ Tư, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 26/12/2019 Lượt xem 1078

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp"

  Mã số đề tài: KX.04.06/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Đức Minh

Cơ quan chủ trì đề tài:Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Thời gian: 8 giờ 30  thứ sáu, ngày 27 -12 - 2019.

Địa điểm: Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết