Thứ Bảy, ngày 30 tháng 09 năm 2023

Thông tin lịch nghiệm thu cấp quốc gia đề tài khoa học

Ngày phát hành: 04/11/2019 Lượt xem 1330

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia đề tài: "Những biến động của thế giới, khu vực, tác động đến Việt Nam hiện nay và định hướng chính sách"

  Mã số đề tài: KX.04.22/16-20

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Chu Đức Dũng

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới,Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Thời gian : 14 giờ 30 thứ hai, ngày 04-11-2019.

Địa điểm : Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, số 3 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia và cá nhân quan tâm sắp xếp thời gian đến dự.

Tin Liên quan

Góp ý về nội dung bài viết